1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie Wigilijne w Bornym Sulinowie

Tradycyjnym zwyczajem w województwie zachodniopomorskim w dniu 5 grudnia 2019 r. spotkały się trzy jednostki ochrony przeciwpożarowej na spotkaniu Opłatkowym oraz z okazji zbliżającego się Nowego Roku, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Bornym Sulinowie.

W uroczystości tej uczestniczyli panowie komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem Pana bryg. mgr inż. Marka Popławskiego Zachodniopomorskiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP, działacze terenowych jednostek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh. nadbryg. w st.. spocz. Markiem Kowalskim oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i działacze z kół terenowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego płk poż. w st. spocz. mgr Albinem Piątkowskim.

W pierwszym cyklu spotkania każda z jednostek odbyła swoje służbowe narady, a w naszej organizacji odbyło się posiedzenie zarządu wojewódzkiego, z udziałem WKR i prezesów zarządów kół.

W spotkaniu tym omawialiśmy sprawy dotyczące zawiłości statutowych, a szczególnie związanych z wymuszonym nadaniem zarządom wojewódzkim osobowości prawnej, a także spraw związanych z nową wysokością składek członkowskich, funduszu socjalnego, planu wycieczek i uzupełnienia wojewódzkiej kroniki naszej organizacji. Chcielibyśmy aby w przyszłym roku organizowane zostały uroczystości związane z 70 rocznicą powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej ale także realizowane z poślizgiem czasowym obchody 25 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie pilnego objęcia aneksem naszego statutu i jego przedstawienia podczas organizowanego w przyszłym roku Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów naszego Związku. Zarząd wojewódzki zdecydował o przekazaniu tej uchwały do Zarządu Głównego oraz do wiadomości zarządom wojewódzkim w kraju.

W drugiej części odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników podczas którego Panowie Marek Popławski, Marek Kowalski i Albin Piątkowski złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim uczestnikom, funkcjonariuszom i działaczom do przekazania także nieobecnym na spotkaniu oraz ich rodzinom.

Wręczyliśmy także dwa ryngrafy z życzeniami jubilatom z okazji ich urodzin dla kol.   kpt. mgr przewodniczącej WKR oraz st. bryg. inż. Hieronimowi Koseckiemu   - Prezesowi Zarządu Koła w Koszalinie.

Główną część tego spotkania prowadził ks. bryg. Ryszard Szczygieł Kapelan Wojewódzki Strażaków, także pozdrawiając i przekazując całej rodzinie strażackiej wzniosłe życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie indywidualne życzenia.

Po tych uroczystościach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek.

Opracował:

A. Piątkowski

Foto:

J. Cichecki.

W Pogorzelicy obradowali Emeryci i Renciści Pożarnictwa

We wtorek 5 listopada 2019r. w należącym do Nadleśnictwa Gryfice Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Bażyna” w Pogorzelicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz konferencja poświęcona podsumowaniu działań i współpracy służb leśnych i straży pożarnej w zakresie zagrożenia pożarowego w lasach.

W trakcie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. z udziałem prezesów wszystkich dwudziestu kół z terenu województwa  omówiono sprawy organizacyjne Związku. Jak przekazał nam prezes ZWZEiR w Szczecinie płk Albin Piątkowski wśród omawianych spraw znalazły się zagadnienia związane z przekazaniem do kół harmonogramów działania związku w nowej kadencji. Rozmawiano też o sprawach związanych wprowadzeniem nowego statutu związku głównie finansowych uregulowań dla organizacji pozarządowych. Jesteśmy prężną – działającą od 27 lat i liczną organizacją, drugą w Polsce która ma swój sztandar. Staramy się dokumentować naszą działalność, w 2005 roku wydaliśmy publikację kroniki obejmującej okres do 2005 roku, w tej chwili podejmujemy starania o pozyskanie środków na wydanie drugiej części obejmującej kolejne lata. W trakcie obrad nie mogło też zabraknąć kwestii związanych z potrzebami i często złożonymi problemami i pozostających w spoczynku strażaków i ich rodzin – mówił prezes ZWZEiR        w Szczecinie .

W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie z PSP i OSP RP poświęcone ochronie przeciwpożarowej lasu. w którym wzięli udział m.in. Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Wojciech Pietrzak, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach mł. bryg. Józef Brzeziński, prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Albin Piątkowski oraz przewodniczący gryfickiego koła emerytów i rencistów pożarnictwa Leonard Rysak.

O organizacji działań przeciwpożarowych w lasach szczecińskiej dyrekcji mówił Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek. Dobra współpraca z jednostkami straży pożarnej a także znaczne nakłady finansowe – w bieżącym roku Lasy Państwowe na szeroko rozumianą ochronę p.poż w lasach wydały blisko 100 mln. zł. – przynoszą efekty i nie odnotowano poważniejszych pożarów a pojawiające się zarzewia tłumione były dosłownie w zarodku.

O sytuacji ochrony p.pożarowej w powiecie gryfickim obszerną prezentację przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach mł. bryg. Józef Brzeziński który podkreślił że ochrona pożarowa lasów w powiecie działa prawidłowo, a nieliczne pożary są skutecznie zwalczane zanim zdążą się rozwinąć.

Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz zwrócił uwagę, że w niektórych obszarach województwa sytuacja jest mniej korzystna, szczególnie w okolicach dużych poligonów wojskowych w czasie ćwiczeń z ostrą amunicją ale i te zdarzenia, wprawdzie liczniejsze, ale są skutecznie likwidowane we wczesnych stadiach. Komendant przy okazji podkreślił znaczną poprawę w zakresie wyposażenia zarówno jednostek państwowej jak i ochotniczej straży pożarnej.  

Na zakończenie spotkania prezes ZWZEiR Albin Piątkowski w uznaniu wsparcia i dobrej współpracy z leśnikami wręczył Dyrektorowi Regionalnemu Andrzejowi Szelążkowi i Nadleśniczemu Wojciechowi Pietrzakowi okolicznościowe ryngrafy.

Red. Stanisław Razmus – Echotygodnikinfo

Jubileuszowy XV Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej

Tradycyjnie 19 października 2019 r. w SP Nr 4 w Gryficach odbył się XV Memoriał im. Krzysztofa Bobra. Był to więc jubileuszowy turniej. Spotkali Się na nim obecnie pełniący służbę funkcjonariusze pożarnictwa KP PSP i JRG Gryfice. Gościnnie wzięła w nim udział ekipa sąsiadów z Komendy Powiatowej PSP i JRG Kamień Pomorski.

W sportowej części turnieju wystąpiło sześć drużyn. Na początku uroczystego otwarcia dokonała wdowa po zmarłym Krzysztofie Larysa Bober wraz z członkami rodziny. Po czym delegacja funkcjonariuszy pożarnictwa i emerytów wraz z zastępca Komendanta Powiatowego PSP Gryfice mł.bryg. Józefem Brzezińskim udała się na miejscowy cmentarz, gdzie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. By ł to wzruszający moment.

Turniej przebiegł w sportowej rywalizacji i kosztował dużo wysiłku a szczególnie w grupie emerytów co znacznie podwyższyło średnia wieku uczestników turnieju.

Klasyfikacja drużyn :

I Miejsce Funkcjonariusze 1 zmiany JRG,

II Miejsce Funkcjonariusze KP PSP Gryfice.

III Miejsce Funkcjonariusze PSP i JRG Kamień Pomorski,

IV Miejsce Funkcjonariusze 2 zmiany JRG

V Miejsce Emeryci Koła ZEiRP RP,

VI Miejsce Funkcjonariusze 3 zmiany.

Zdobyte miejsca zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.

Druga część spotkania odbyła się na rodzinnym pikniku w lesie na tzw. Hubertówce Nadleśnictwa Gryfice. Przy dobrej pogodzie wszyscy uczestnicy turnieju wzięli w nim udział. Do tego grona dołączyli członkowie rodzin z dziećmi i wnukami. Tradycyjny poczęstunek z zupą, kiełbaską z grilla , pajdą chleba ze smalcem, kawą ,herbatą, napojami i dobrą muzyką zadowolił całe towarzystwo. Bogata wymiana wspomnień z sąsiadami, opowiadaniom z historii pożarnictwa obu regionów nie było końca. To tylko potwierdza potrzebę organizacji takich integracyjnych spotkań środowiskowych.

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego spotkania pracownikom i funkcjonariuszom PSP Zarząd Koła ZEiRP RP w Gryficach składa serdeczne podziękowania i do następnego zobaczenia

Tekst i zdjęcia przygotował;

   Prezes Zarządu Koła

     Zw. EiRPRP

     w Gryficach

   Leonard Rysak

Emeryckie zawody wędkarskie koła w Wałczu

W dniu 14.09 2019  roku w ramach korzystania z różnych form rekreacji zostały przeprowadzone zawody wędkarskie dla emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu wałeckiego, w ramach integracji środowiska emerytów i rencistów  do udziału w zawodach zaproszono również kolegów czynnych zawodowo z K.P. PSP w Wałczu. Bezpośrednio w  zawodach udział brało 17-zawodników. Emeryci i renciści którzy nie wędkują pełnili rolę sędziów. Po zakończeniu zawodów odbyło się komisyjne ważenie złowionych ryb, wyniki były nieco słabsze niż w roku ubiegłym ale ogólnie można powiedzieć że brania były dobre.

Zwycięzca złowił 2,404 kg ryb, następnie II miejsce 1.398 kg, III miejsce 1278 kg. Największa złowiona ryba to leszcz o wadze 1.127 kg . Rywalizacja była więc bardzo wyrównana a żaden z zawodników nie wrócił o przysłowiowym kiju. Zwycięzców nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami .

Po zawodach zaproszono zawodników oraz przybyłych gości jak również emerytów z rodzinami na tradycyjnego grilla przy ognisku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Wałczu, gospodarz jeziora Golce Pan Wojciech Rożek ( dzięki jego uprzejmości mamy darmowo udostępniony do zawodów ten akwen),Naczelnik OSP Golce oraz koledzy z KP PSP w Wałczu.

Łącznie w zawodach i spotkaniu uczestniczyło 46 osób. 

Opracował i zdjęcia: Prezes Koła w Wałczu 

Jacek Michówka

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Szczecinie

W dniu 26 marca 2019 r odbył się VII Wojewódzki Zjazd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu w Choszcznie.

Zjazd przebiegał w dwóch częściach - proceduralnej i oficjalnej z udziałem naszych gości.

Otwarcia Zjazdu dokonał płk poż. w st.. spocz. mgr Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku E i R Poż.RP witając delegatów Zjazdu, członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych naszych działaczy.

Na wstępie tego uroczystego spotkania Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych strażaków – emerytów i rencistów.

Mandaty na VII Zjazd otrzymało 42 delegatów, a przybyło 40 delegatów, co stanowi 95% wybranych przedstawicieli kół.

Na przewodniczącego obrad ustępujący Prezes w imieniu Zarządu Wojewódzkiego zaproponował bryg. w st. spocz. . mgr Ludwika Sabeł – V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Propozycja została przyjęta,   wobec czego wybrany Przewodniczący Zjazdu przejął kierownictwo obradami.

Następnie zgodnie ze scenariuszem i regulaminem Zjazdu kol. delegaci wybrali sekretariat i komisje zjazdowe, zdecydowano o 11 osobowym składzie zarządu wojewódzkiego i 3 osobowym składzie wojewódzkiej komisji rewizyjnej, o jawnych wyborach oraz o ukonstytuowaniu się władz naszej organizacji podczas swoich pierwszych posiedzeń.

Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy drugą część naszych obrad.

Ustępujący Prezes Zarządu Wojewódzkiego przywitał gości naszego Zjazdu w osobach:

- bryg. mgr inż. Marek Popławski - Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Eugeniusz Marek Nykiel - Przewodniczący Rady Powiatu Choszczno,

- Wioletta Kaszak - Starosta Choszczeński,

- Łukasz Młynarczyk – Zastępca Burmistrza m. Choszczno.

- Magdalena Sieńko – Sekretarz Gminy Choszczno.

- Stanisław Łagonda – członek Zarządu Głównego.

Kierownictwu powiatowych i gminnych władz samorządowych przekazaliśmy nasze organizacyjne ryngrafy w dowód podziękowania za gościnę, a   także w dowód podziękowania za okazana pomoc dla naszej organizacji.

Dalsza część Zjazdu prowadzona już była przez przewodniczącego obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres VI kadencji złożył ustępujący Prezes Zarządu Albin Piątkowski, a sprawozdanie finansowe za ten okres przedstawił skarbnik Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Rysz – pełniący tę funkcję od początku istnienia naszej organizacji.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. asp. Alicja Łaput –członek tej komisji.

Wystąpienie gości:

1) Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego podziękował ustępującemu ZW za jego działalność, dobrą współpracę w okresie mijającej kadencji. Przedstawił, sprawy dotyczące komisji socjalnej działającej przy KW, w której nastąpiła zmiana składu osobowego ze strony KW PSP. Komendant zgłębił temat odpłatności za gospodarkę transportową w strażach pożarnych zgodnie z obowiązującym nowym. Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z 29 stycznia 2019 r.

Poinformował zebranych delegatów o zbliżających się obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się w Choszcznie dnia 11 maja br.

2) Wioleta Kaszak - Starosta Choszczeński podziękowała za zaproszenie na Zjazd,stwierdzając, że jest on po raz pierwszy od 25 lat w tej miejscowości. Zapraszała wszystkich obecnych na zbliżające się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w tym roku w Choszcznie.Życzyła wszystkim dużo zdrowia oraz radości, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

3) Eugeniusz Marek Nykiel –Przewodniczący Rady Powiatu jako długoletni strażak ochotnik, złożył wszystkim gorące życzenia, podkreślił potrzebę podtrzymywania bliskich kontaktów międzyludzkich akcentując ważność człowieka. Życzył też owocnej i mobilizującej współpracy między emerytami i trafnych wyborów.

4) Łukasz Młynarczyk – Zastępca Burmistrza Gminy Choszczna jako gospodarz tego terenu, przyłączył się do życzeń dla emerytów i rencistów, oraz życzył skutecznej, społecznej pracy dla dobra wszystkich emerytów.

5) Magdalena Sieńko – Sekretarz Gminy Choszczna podziękowała za zaproszenie na Zjazd. Życzyła wszystkim delegatom emerytom, dobrej współpracy, dużo zdrowia i chęci do działalności społecznej, trafnych wyborów i owocnej działalności.

6) Ludwik Sabeł –Vice Prezes Zarządu Wojewódzkiego E i R Przewodniczący Komisji Socjalnej Komendanta Wojewódzkiego – w swoim wystąpieniu przedstawił ustalone procedury i kryteria wg, których Komisja Socjalna przyznaje dotacje i zapomogi. Poinformował o ilości zatwierdzonych wniosków socjalnych w minionej kadencji. Przedstawił wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych Kołach, jak również przypomniał wszystkim o nowych przepisach dotyczących funduszu socjalnego.

7) Prezes ustępującego Zarządu Woj. kol. Albin Piątkowski, podziękował wszystkim za życzenia jak również ustępującemu Zarządowi za współpracę.

W zjazdowej dyskusji podnoszono sprawy dotyczące w szczególności ściślejszych kontaktów międzypokoleniowych i wzajemnej współpracy z PSP, a przede wszystkim partnerstwa z czynną służbą PSP z dwustronnymi inicjatywami i realizacjami kontaktów z seniorami dla działań przeciw społecznemu wykluczeniu i osamotnieniu.

Zjazd wyraził swoje ubolewanie wobec nieskutecznych działań – niemal w okresie całej kadencji Zarządu Głównego w przedmiocie aktualizacji Statutu, braku od

niemal 9 miesięcy zamówionych i opłaconych przez nas odznak oraz nie zauważeniu naszego organizacyjnego jubileuszu XXV lecia., przypadającego w bieżącym roku.

Wobec powyższego nasza propozycja kierowana do programu Krajowego Zjazdu Delegatów dotyczy zwieńczenia prac w przedmiocie aktualizacji Statutu oraz organizacji obchodów XXV lecia Związku, jak również 70 lecia powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej.

Poza naszymi zadaniami, które WZD przyjął do programu działań w okresie VII kadencji zamierzamy włączyć także wspomniane jubileusze oraz zadania z programu KZD.

Po zakończonej dyskusji przewodniczący obrad poddał pod glosowanie wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom wojewódzkim Związku.

Kol. Delegaci udzielili jednogłośnie wnioskowanego absolutorium.

Wojewódzki Zjazd Delegatów dokonał wyboru władz wojewódzkich naszej organizacji, które po ich ukonstytuowaniu przedstawiają się następująco:

1.- Prezes                    -Albin Piątkowski ( Szczecin).

2. - V-ce Prezes          -Ludwik Sabeł ( Dębno).

3.- V-ce Prezes           -Alicja Łaput ( Kołobrzeg).

4.- Sekretarz                         -Władysław Surdy ( Police).

5.- Skarbnik                           -Jan Rysz ( Gryfino).

6.- Członek                            -Leonard Rysak ( Gryfice).

7. Członek                   -Jacek Miechówka ( Wałcz).

8.- Członek                            -Eugeniusz Kuliś ( Pyrzyce).

9.- Członek                            -Stanisław Łagonda (Stargard).

10.- Członek                         - Andrzej Morawiak (Myślibórz).

11.- Członek                         -Gustaw Chruścik ( Drawsko Pomorskie).

Wojewódzka Komisja Rewizyjna – ukonstytuowała się następująco:

1.- Przewodnicząca             -Sabina Bielecka ( Kołobrzeg).

2.- Członek                            -Stanisław Gulbas ( Świdwin).

3.- Członek                            -Andrzej Żurawiecki ( Białogard).

Zjazd wybrał naszych delegatów na VII krajowy Zjazd delegatów w osobach:

1.- Alicja Łaput.

2.- Stanisław Łagonda.

3.- Andrzej Morawiak.

Wojewódzki Zjazd Delegatów zawnioskował również aby naszym przedstawicielem do Zarządu Głównego VII kadencji była kol. Alicja Łaput.

Na zakończenie Przewodniczący Obrad przekazał przewodnictwo Zjazdu wybranemu Prezesowi Zarządu Wojewódzkiemu, który podziękował w imieniu ZW i WKR za dokonany wybór, wyrażając życzenie, aby wszyscy członkowie nowych władz wojewódzkich i w kołach przyjęli na siebie zadania związane z realizacją statutowych i programowych zadań, abyśmy rzetelnie i w pełni spełniali oczekiwania emerytów i możliwie najlepiej im służyli.

Następnie Prezes podziękował wszystkim prezesom kół VI kadencji, za ich społeczną dotychczasową działalność i kol. Stanisławowi Łagondzie – członkowi Zarządu Głównego naszego Związku w VI kadencji.

Złożył serdeczne podziękowanie tym wszystkim,którzy osobiście pracowali przy organizowaniu VII Zjazdu, a w szczególności sekretarzowi ZW kol. Władysławowi Surdy oraz organizatorowi i gospodarzowi Zjazdu w Choszcznie kol. Jarkowi Kaleta – prezesowi koła w Choszcznie, z zespołem.

Wszystkim uczestnikom Zjazdu złożył podziękowania za uczestnictwo i współpracę w obradach.

Szczególne podziękowania Prezes ZW przekazał Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP ze szeroki zakres wsparcia dla naszej organizacji w całej naszej kadencji , a w tym w przedmiocie zapewnienia zbiorowego transportu na Zjazd i inne ogólno wojewódzkie uroczystości z udziałem seniorów pożarnictwa.

Podziękowaliśmy również Komendantowi Miejskiemu PSP w Szczecinie i dh. Tadeuszowi Szczepańskiemu Dyrektorowi Wykonawczemu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie za wszechstronną pomoc logistyczną w naszym funkcjonowaniu.

Zjazd bardzo serdecznie pozdrawia  Prezesa Zarządu Głównego  kol. Krzysztofa Maślankiewicza z którym funkcjonowaliśmy przez wiele lat. Życzymy kol. Krzysztofowi szerokiego wsparcia materialnego i mentalnego w walce z nagłą i ciężką chorobą - ze strony całego  strażackiego środowiska na rzecz którego zawodowo i społecznie działałeś.  

Na zakończenie Zjazdu zaprosiliśmy wszystkich uczestników na uroczysty obiad na miejscu Zjazdu w Ośrodki Sportu.

Zdjęcia

Józef Cielecki ,Stanisław strzelczyk

Tekst: A. Piątkowski

Licznik odwiedzin

6042460
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
416
1860
5460
5398172
8116
74248
6042460