Odszedł na wieczną służbę

  • Drukuj

plomien             k gorka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 grudnia 2020 r zmarł w wieku 80 lat

ppłk poż.    w st.spocz. Kazimierz Górka.

Jego pogrzeb był zorganizowany w dniu 21 grudnia 2020 r.

W ostatniej ziemskiej drodze zmarłego pułkownika Kazimierza Górki na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie uczestniczyła Rodzina, znajomi i kilku kolegów seniorów pożarnictwa.

Żegnaj Kolego Kazimierzu, niech Ci ta Ziemia Szczecińska lekką będzie.

Spoczywaj w spokoju.

Cześć Twojej pamięci.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego i Zarząd Koła

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P.

w SZCZECINIE.

Śp. ppłk Kazimierz Górka urodził się w dniu 10 marca 1940 r w miejscowości Pieńki, powiat Grodzisk Mazowiecki.

Po zakończeniu działań wojennych wraz z rodziną przyjechał do Szczecina. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Oficerskim Technikum Pożarniczym najpierw we Wrocławiu, a następnie kontynuując naukę w Poznaniu.

Od września 1958 r rozpoczął naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Po dwóch latach nauki rozpoczął jako praktykant pracę w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnych w Szczecinie. Szkołę Oficerów Pożarnictwa ukończył we wrześniu 1961 r. i otrzymał stopień aspiranta pożarnictwa. Po ukończeniu SOP pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Szczecinie, którą pełnił do dnia 14 lutego 1962 r.

Od 15 lutego 1962 r do 1992 r. pełnił swoją służbę w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie – w przeważającym okresie jako Główny Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej. W okresie tym podnosił swoje kwalifikacje i wykonywał liczne prace dodatkowe.

W roku 1969 odbywał praktyki na statkach morskich i uzyskał kwalifikacje Marynarza i Oficera Pożarowego Polskiej Marynarki Handlowej.

W roku 1974 został powołany przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej na ławnika Izby Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie . Funkcję tę pełnił do roku 1996.

W 1997 roku uzyskał uprawnienia specjalisty Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem ISM Międzynarodowego Towarzystwa LIoyd´s Register, uznanego przez Polski Rejestr Statków. W 1986 roku uzyskał uprawnienia Eksperta Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w zakresie „Przeładunków i Manipulacji Materiałami Łatwopalnymi oraz Ustalania Przyczyn Pożarów na Statkach.”.

Śp. Kazimierz Górka od 1970 roku był wykładowcą z dziedziny ochrony przeciwpożarowej w szkolnictwie morskim prowadzonym w Ośrodkach Szkoleniowych Szkół Morskich i w b. Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Technicznego Zabezpieczenia Okrętów.Prowadził liczne szkolenia programowe załóg pływających i pracowników lądowych w PŻM we wspomnianych wyżej ośrodkach.

Zatrudniany był na statkach podczas ich budowy w stoczniach zagranicznych oraz uczestniczył w próbach morskich tych statków, zabiegając o ich należyte zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Ppłk Kazimierz Górka odszedł na świadczenie emerytalne z dniem 31 grudnia 1992r.

Od tej chwili włączył się do działań w kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Szczecinie. Działał w komisji rewizyjnej i prowadził wewnętrzną kronikę w tym kole.

Za swoją wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i działalności społecznej w organizacji emerytów i rencistów pożarnictwa śp. Kazimierz Górka otrzymał liczne wyróżnienia:

  1. Srebrna odznaka „ Zasłużony Pracownik Morza”.
  2. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
  3. Złota odznaka „Zasłużony Pracownik Morza” .
  4. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
  5. Zasłużony dla Związku Marynarzy PŻM.
  6. Odznaka „Zasłużony Pracownik PŻM.

Opr. Marian Poniatowski

Albin Piątkowski.