Odszedł na wieczną służbę

  • Drukuj

W dniu 27.08.2019r. zmarł mł.bryg. w stanie spoczynku Bogdan Śmiełowski.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację że 27.08.2019r. przeżywszy 72 lata zmarł były długoletni pracownik Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w w Krakowie.

Pełnił służbę w Szkole Chorążych Pożarnictwa od chwili jej powstania w 1972r. a zakończył w 1999r. w Szkole Aspirantów Pożarnictwa.

Przez pracowników i wielu naszych absolwentów zapamiętany zostanie jako charyzmatyczny wykładowca przedmiotów związanych z sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych, obsługę i eksploatację sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia technicznego.

Były Dyrektor Zarządu Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie.

Były Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie.

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w dniu 3.09.2019r. (wtorek) o godz. 13 40 w sali pożegnań w Grębałowie.

  

Cześć Jego Pamięci