PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY NA ZAWSZE ODESZLI ZE SŁUŻBY

  • Drukuj

   W dniu 31X2019r członkowie zarządu Koła nr 8, w imieniu emerytów i rencistów pożarnictwa złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na symbolicznej płycie pomnika przy KMPSP w Częstochowie, poświęconemu PAMIĘCI TYCH, CO ZGINĘLI W SŁUŻBIE.

   Płomyki palących się lampek w tym miejscu, miejscu zadumy, przywołują liczne wspomnienia i myśli. Uświadamiają i jednocześnie przypominają, jaki obowiązek i ciężar misji oraz jakie zagrożenia przyjęli na siebie strażacy wykonując swój zawód.

   Niechaj jedna z palących się lampek wyraża pamięć również o tych, którzy już odeszli z naszych szeregów, a wcześniej, pełniąc zaszczytną służbę pożarniczą, swoje życie poświęcili ochronie życia i mienia innych.  

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI