Spotkanie członków koła ZEiRP RP w Lublincu z okazji „Dnia Seniora”

  • Drukuj

W dniu 11.10.2019r. z okazji Dnia Seniora w restauracji „Sadowianka” spotkali się członkowie koła ZEiRP RP w Lublincu. Wśród zaproszonych gośći obecni byli:

1. Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu - bryg. Janusz Bula

2. Prezes ZW ZEiRP RP w Katowicach - kol. Roman Szłapa

Spotkanie otworzyła Prezes koła kol. Helena Piecuch witając wszystkich obecnych oraz podsumowała dokonania koła w roku bieżącym.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego podziękował Zarządowi koła za zaproszenie, omówił przeprowadzone w marcu br. wybory do Zarządu Wojewódzkiego a członkiem ZW została wybrana Prezes Koła kol. Helena Piecuch. Omówił również przeprowadzone w czerwcu br. na Krajowym Zjeździe Delegatów wybory do Zarządu Głównego, na którym uchwalony został Nowy STATUT naszej organizacji. Przekazał życzenia dalszej prężnej działalności Zarządu Koła na rzecz emerytów.

Na wniosek Zarządu Koła został odznaczony przez Prezesa ZW kol. Romana Szłapa odznaką „Za zasługi dla ZEiRP RP” bryg. Janusz Bula.

Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu podziękował za wyróżnienie, okazane przez koło zaufanie oraz przedstawił współpracę pracowników Komendy Powiatowej z Zarządem Koła. Złożył życzenia dla wszystkich emerytów zdrowia oraz udanych spotkań i wycieczek.

Kol. Helena Piecuch przy udziale Prezesa ZW oraz Komendanta Powiatowego wręczyła legitymacje członkowskie koła ZEiRP RP.