1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

DZIEŃ STRAŻAKA 2014 R MYSZKÓW

W dniu 20.05.2014 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie /woj.śląskie/ odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji dnia Strażaka w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Komendy ,funkcjonariusze podziału bojowego oraz bardzo liczna grupa emerytów i rencistów pożarnictwa która została zaproszona po raz pierwszy przez nowego Komendanta PSP w Myszkowie st. bryg. Krzysztofa Migalskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Z-ca Komendanta Woj.w Katowicach – bryg. Erwin Jaworucki
Starosta Powiatu Myszkowskiego- Wojciech Picheta
W-ce Prezes ZGZEiRP RP w Warszawie- kol. Krzysztof Maślankiewicz
Kapelan Powiatowt Strażaków- ks.kan. Kazimierz Świerdza
Burmistrzowie i wójtowie powiatu myszkowskiego.

Podczas tej uroczystości funkcjonariusze z KP PSP w Myszkowie otrzymali odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.
W czasie uroczystości Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie kol. Krzysztof Maślankiewicz odznaczył zasłużonych emerytów naszego Koła odznaką "Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP".
Odznaczeni zostali:

  • kol. Marek Łuszczyk – Prezes Koła,
  • kol. Andrzej Wiśniewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  • ks. kan. Kazimierz Świerdza- Kapelan Powiatowy Strażaków

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani emeryci i renciści udali się na uroczysty obiad, przy kawie i herbacie toczyli rozmowy o aktualnym życiu sytuacjach rodzinnych, o latach służby które minęły, a kiedyś łączyły wspólną walką z żywiołem...Na zakończenie Prezes Koła oraz Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie podziękowali za przybycie na spotkanie i udział w uroczystości składając życzenia pomyślności przybyłym emerytom i ich rodzinom.
Opracował
Marek Ciałuch Myszków

 

Dzień Strażaka w Zawierciu.

 

W dniu 13.05.2014r. w KP PSP w Zawierciu odbyły się uroczystości z okazji "Dnia Strażaka", obecni byli emeryci z koła ZEiRP RP. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele urzędów wojewódzkich, miejskich oraz powiatowych.
Wśrod uczestników uroczystości wyróżniała się grupa dzieci z przedszkola ubrana w mundury strażaka, która przedstawiła akcje gaszenia pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy.
Za zasługi na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP odznaczony został Komendant Miejski PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak - przez członka Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Romana Szłapa oraz Prezesa Koła kol. Wojciecha Majka.

PODSUMOWANIE WYCIECZKI W KOTLINĘ KŁODZKĄ

W dniach 27 i 28 kwietnia 2014r grupa emerytów PSP koła nr 14 w Bielsku-Białej zaliczyła kolejną udaną i perfekcyjnie zaplanowaną wycieczkę, tym razem w Kotlinę Kłodzką. W pierwszej kolejności zwiedzili oni Śląską Jerozolimę, Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin - Kościół Nawiedzenia NMP – w miejscowości Wambierzyce. Pod okiem przewodnika przeszli drogą krzyżową. Kolejną atrakcją było zwiedzenie i prezentacja ruchomej szopki wambierzyckiej, gdzie niestety nie można było robić zdjęć.

Szczeliniec najwyższy szczyt Gór Stołowych, tam nasi wycieczkowicze również pod okiem przewodnika wdrapali się nie bez wysiłku i dzielnie stawiali czoła trudnościom wspinaczki. Ze Szczelińca można było podziwiać przepiękne widoki. W miejscowości Czermna zwiedzili kaplicę czaszek zbudowaną w latach 1776-1804 przez księdza Wacława Tomaszka. Ściany i strop kaplicy pokrywa ok. 3 tysiące ciasno ułożonych ludzkich czaszek i kości, ofiar zakaźnych chorób i wojen. Odwiedziliśmy również Duszniki Zdrój, gdzie wraz z przewodnikiem uskuteczniony został spacer po pięknym parku zdrojowym.

Bystrzyca Kłodzka - zakwaterowanie w Hotelu ABIS. Obfita obiado-kolacja oraz wieczorek taneczno-muzyczny, gdzie nasi emeryci bawili się do godzin popółnocnych, w takt muzyki i organizowanych zabaw przez bardzo kreatywnego didżeja. Po zjedzeniu pysznego śniadania wyruszyli do miejscowości Stronie Śląskie w celu zwiedzenia tamtejszej Huty Szkła Kryształowego „VIOLETTA”. Pracuje tam ponad 200 osób i wszystkie prace związane z produkcją kryształów wykonywane są ręcznie.

Kłodzko - zwiedzanie malowniczego miasta i Twierdzy Kłodzkiej. Ostatnim punktem programu naszej wycieczki było zwiedzenie nieczynnej Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz spożycie pysznego obiadu w restauracji obok kopalni.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym uczestnikom za wspaniałą postawę i ogromną dyscyplinę. A przede wszystkim bardzo dziękujemy Komendantowi PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adamowi Caputa, za zadysponowanie służbowego autobusu wraz z sympatycznym i uczynnym kierowcą Przemkiem.

 

Wspomnienie o naszym koledze.

 

 

W dniu 26.03.2014 r. przedstawiciele Kół Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie i Zawierciu / woj. śląskie/ złożyli kwiaty w pierwszą rocznicę śmierci na grobie kol. Jana Wyleciała założyciela i pierwszego Prezesa tych Kół .

 

 

św. pamięci ppłk poż.  JAN WYLECIAŁ

 

Urodził się 17.XI.1935 r .w miejscowości Pomrożyce (obecnie włączone do Zawiercia), w rodzinie robotniczej.

 

Po ukończeniu Oficerskiego Technikum Pożarniczego nr1 we Wrocławiu w 1956 r. skierowany został wraz z Janem Oczadłym i Eugeniuszem Wawrzyniakiem do służby w Łódzkiej Komendzie Straży Pożarnej na stanowisko Oficera Operacyjno- Szkoleniowego.

 

Komendantem łódzkich strażaków w tym czasie był mjr mgr Kotynia, którego w niedługim czasie zastąpił mjr inż. Gwizdka.

 

W trakcie służby w Łódzkiej Straży Pożarnej w dniu 10 XI 1956 r. nadano mu I-szy stopień oficerski. W dniu 14. IV. 1958 r. powołany pozostał do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą realizował w Poznaniu na Lotnisku Ławica jako Komendant Wojskowej Straży Pożarnej. Po odbyciu służby wojskowej został przeniesiony do Zawiercia na stanowisko Komendanta.

 

Na terenie miasta oprócz Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej działały wówczas dwie Zakładowe Straże Pożarne oraz 13-jednostek OSP. W tym czasie warunki lokalowe i socjalne dla załogi były bardzo trudne, podjęto decyzję o jej remoncie.

 

Po kapitalnym remoncie i modernizacji budynku warunki bytowo-socjalne załogi uległy poprawie .Ponadto, oprócz zakończenia prac remontowych, dużym osiągnięciem dla niego było ukończenie Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie i uzyskanie dyplomu ukończenia nr 1276/U/1966r.

 

W czasie pełnienia służby w MZSP w Zawierciu komendant Wyleciał uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Najtrudniejszą akcją ratowniczą jaką kierował był wyciek mazutu w 1967 r. na terenie Huty Zawiercie. Przyczyną wycieku mazutu było pęknięcie zbiornika z tą substancją w pobliżu wielkiego pieca .Wyciekło ponad 300 tys. litrów cieczy, powodując zagrożenie zapalenia się i jednocześnie przedostania się do kanalizacji miejskiej i rzeki Warty. W tym czasie była to największa awaria na terenie woj. katowickiego.

 

Z chwilą otwarcia Portu Lotniczego w Katowicach – Pyrzowicach w 1969 powołano go na stanowisko Komendanta Lotniskowej Straży Pożarnej.

 

Pełniąc służbę w Lotniskowej Straży Pożarnej w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w okresie od 6.01.1971 r. do 31.03.1976 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Pożarnictwa oraz otrzymał świadectwo nr 356.

 

W 1981r. Jan Wyleciał został przeniesiony do służby na stanowisko Komendanta Kolejowej Straży Pożarnej w Katowicach, gdzie pracował do 1983 r.

 

W roku 1983 zrezygnował ze służby w Kolejowej Straży Pożarnej w Katowicach i na własną prośbę prześniony został do służby w Myszkowskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych na stanowisko Starszego Oficera Specjalisty.

 

W 1992 r. przeszedł na emeryturę w stopniu p. płk .pożarnictwa. Po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy społecznej .W tym czasie był inicjatorem powołania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, a po jego powołaniu inicjatorem powołania Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie (woj. śląskie).

 

W 2000 r. został członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach i Zarządu Głównego ZEiRPRP w Warszawie.
Jako działacz społeczny od 2001 r., pomimo choroby, organizuje spotkania integracyjne Koła w Myszkowie z Kołami w Krakowie i Łodzi. Od 2001 r. do końca pełnienia funkcji Prezesa Koła organizował imprezy rekreacyjno-wypoczynkowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla emerytów i członków ich rodzin na terenie całego kraju jak i poza jego granice.

 

Będąc członkiem Zarządu Głównego zaproponował organizacje wyjazdowego posiedzenia na terenie Jury-Krakowsko-Częstochowskiej, które odbyło się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. W trakcie posiedzenia Koło Emerytów w Myszkowie zostało wyróżnione odznaką jako jedno z najlepszych w kraju.
W 2010 r. Jan Wyleciał zrezygnował z funkcji Prezesa Koła w Myszkowie i przeniósł się do Zawiercia, by tam założyć koło przy KP PSP i pełnić funkcję v-ce Prezesa.

 

Za pracę zawodową i społeczną został uhonorowany następującymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi:
- Srebrny Krzyż Zasługi,
- Odznaka Państwa Polskiego,
- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
- Zloty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
- Srebrna Odznaka za Zasługi dla Transportu Drogowego i Lotniczego,
- Brązowa Odznaka w Służbie Narodu,
- Medal 40-lecia PL,
- Złoty Krzyż Zasługi,
- Zloty Znak Związku OSP,
– Złota Odznaka za Zasługi dla woj.śląskiego,
- Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski,
- Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski,
- Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony P-poż.,
- Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony P-poż.,
- Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- Odznaka za Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

 

Kol. Jan Wyleciał zmarł 27-03-2013 r. Na długo pozostanie w naszych sercach.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

Opracował
Marek Ciałach Myszków /woj.śląskie/  

 

 

 

Spotkanie z okazji święta Służby Więziennej.

W dniu 20.02.2014r. z okazji święta Służby Więziennej w pomieszczeniach Aresztu Śledczego w Katowicach odbyło się spotkanie emerytów i reńcistów służby więziennej woj. śląskiego oraz zaproszonych gości wśród których obecni byli m.in.:
1. Viceprezydent miasta Katowice - p. Krzysztof Marek,
2. Dyrektor Biura Emerytalnego CZSW - płk Grzegorz Domaszewicz,
3. Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach - płk Mirosław Gawron,
4. Przewodniczący ZG KZEiR SW - kol. Janusz Kwiecień,
5. Viceprezes ZW ZEiRP RP w Katowicach - kol. Roman Szłapa
Spotkanie zorganizował oraz prowadził Przewodniczący Terenowego Koła KZEiR SW w Katowicach kol. Stanisław Jaguś, który przywitał wszystkich obecnych na sali oraz złożył życzenia "by ten Dzień Świąteczny był wyjątkowy, przyniósł wiele radości i niespodzianek". Każdy z zaproszonych gości w krótkich słowach przekazał informacje dotyczące swoich organizacji oraz złożył życzenia z okazji Święta SW na ręce Przewodniczącego kol. Stanisława Jagusia.

Spotkanie przebiegało w miłej oraz sympatycznej atmosferze.

 

 

Licznik odwiedzin

6840425
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1133
2032
1133
6194224
35582
117655
6840425