1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. śląskiego

W dniu 17.03.2015r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.:

- Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Erwin Jaworudzki,

- Wiceprezes ZG ZEiRP RP kol. Krzysztof Maślankiewicz,

- Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji kol. Piotr Stypa,

- Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Katowicach kol. Stanisław Jaguś,

– Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim st.bryg. Krzysztof Ziaja

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek a Przewodniczącym Zjazdu został wybrany kol. Grzegorz Świerkot. – Sprawozdanie z działalności ustępującego ZW przedstawił Prezes kol. Jerzy Drozdek - Sprawozdanie z działania Komisji Socjalnej przy Śląskom Komendancie Wojewódzkim przedstawiła Z-ca Przewodniczącego Komisji st.kpt. Ewa Krywko - Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawiła skarbnik ZW kol. Irena Zbylut Sprawozdanie z działalności w ZG ZEiRP RP przedstawił członek ZG i Wiceprezes ZW kol. Roman Szłapa – Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium przedstawił Przewodniczący kol. Marian Mielniczuk. Po przeprowadzonej dyskusji w głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu ZW.

Następnie głos zabierali: - st.bryg. Erwin Jaworudzki który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Marek Rączka i własnym przekazał najlepsze życzeniu uczestnikom Zjazdu oraz podziękował ustępującemu ZW za współpracę oraz zapewnił o dalszej współpracy z nowo wybranymi władzami ZW. – Życzenia złożyli Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji oraz Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Katowicach który w imieniu Przewodniczącego ZG KZEiR SW wręczył medal okolicznościowy w podziękowaniu za wsparcie działań na rzecz środowiska służby więziennej Wiceprezesowi ZW kol. Romanowi Szłapa. – Wiceprezes ZG kol. Krzysztof Maślankiewicz omówił ważne tematy nurtujące nasze środowisko oraz wręczył członkom Prezydium ZW kol. Kazimierzowi Komandzikowi oraz kol. Aleksandrowi Radkowskiemu okolicznościowe opracowania książkowe.

W uznaniu zasług Wojewódzki Zjazd Delegatów przyznał Godność Honorowego Prezesa ZW kol. Jerzemu Drozdkowi.

Wybrano władze Wojewódzkie:

Prezydium ZW - Prezes kol. Roman Szłapa - Wiceprezes kol. Grzegorz Świerkot - Wiceprezes kol. Jarosław Zabłocki - Sekretarz kol. Lucyna Porębska - Skarbnik kol. Irena Zbylut - członek kol. Paweł Zasępa - członek kol. Janusz Kucharczyk

Wojewódzka Komisja Rewizyjna - Przewodniczący kol. Czesław Kozak - z-ca przewodniczącego kol. Krzysztof Sromek - członek kol. Jan Wieczorek - członek kol. Robert Patyk - członek kol. Jacek Konarski

Delegaci na Zjazd Krajowy - kol. Roman Szłapa - kol. Lucyna Porębska - kol. Krzysztof Sromek - kol. Paweł Zasępa

Nowo wybrany Prezes ZW podziękował za wybór i zaufanie oraz przedstawił program działania ZW w obecnej kadencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie noworoczne w Rudzie Śląskiej

Dnia 30.01.2015r. nowo wybrany Zarząd Koła w Rudzie Śl. zorganizował spotkanie członków koła połączone z organizacją po raz trzeci Zabawą Noworoczną. Wśród zaproszonych gości obecni byli:
- członek Prezydium ZW w Katowicach kol. Lucyna Porębska,
- Prezes Koła w Zabrzu kol. Piotr Matyja.
Spotkanie prowadził Prezes koła kol. Roman Szłapa, który omówił prowadzone obecnie spotkania sprawozdawczo wyborcze w naszym związku oraz plany koła dotyczące organizacji wycieczek oraz spotkań.

80-ta rocznica urodzin Kazimierza Komandzika

W dniu 21.02.2015r. w Rudzie Śl. kol. Kazimierz Komandzik obchodził 80 rocznicę urodzin. Do rodzinnego spotkania dołączyli i składali życzenia:

- w imieniu koła w Gliwicach Prezes kol. Jan Gorzka oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Hubert Molenda

- w imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Wiceprezes ZW kol. Roman Szłapa

 

 

36 letnia kariera zawodowa kol. Kazimierza Komandzika

Bezpośrednio po ukończeniu szkoły w dniu 1 października 1957 r. został zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach i "przekazany" w celu odbycia obowiązkowej praktyki do Komendy Powiatowej w Gliwicach, gdzie pracował przez 1 rok. Po napisaniu pracy dyplomowej wrócił w roku 1958 z powrotem do Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, gdzie już jako absolwent SOP otrzymał stanowisko mł. inspektora i pracował przez następne 3 lata . Pierwsze samodzielne stanowisko - tworzona była Komenda Miejska Straży Pożarnej w Rudy Śląskiej, gdzie został Komendantem - położone w centrum GOP, powstało w roku 1959 z 11 dzielnic, składających się z wielu osiedli robotniczych wybudowanych dla robotników w sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych tak zwanych „familoków” i dopiero się organizowało. Jedną z Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicy Wirek przekształcono w siedzibę Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej. Od Komendanta Wojewódzkiego otrzymał polecenie zorganizowania i budowy Wojewódzkiego Poligonu Pożarniczego w Rudzie Śl. Bielszowicach jako centralnego ośrodka praktycznego szkolenia kadr pożarniczych. Na 20 ha terenie zbudowano wiele urządzeń technicznych i terenowych, gdzie w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych szkolono załogi, a na wybudowanym stadionie sportowym odbywano zawody pożarnicze.

Po 20 latach pracy na stanowisku Miejskiego Komendanta w Rudzie Śl., to jest w roku 1980 został przeniesiony na stanowisko Komendanta Miejskiego do Gliwic.

W roku 1993, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, po okresie 38 lat pracy (w tym 2 lata w Hucie Pokój przed szkołą pożarniczą ), a 36 lat w pożarnictwie, odszedł na emeryturę w stopniu starszego brygadiera.

Jest jednym z założycieli naszej organizacji w woj. katowickim, a od 1995r. przez trzy kadencje był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i w obecnej kadencji członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. śląskiego.

Kol. Kazimierz otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń m.in.:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

- Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

- Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 14 w Bielsku-Białej

W dniu 22 stycznia 2015 r w sali OSP Wilkowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów i Rencistów PSP w Bielsku-Białej. Przy dużej frekwencji członków oraz zaproszonych gości, zebranie otworzył ustępujący Prezes Koła kol. Jarosław Zabłocki. Odczytał sprawozdanie za rok 2014 oraz przedstawił skrótowo dorobek czteroletniej kadencji Zarządu. Kolejno głos zabierali: kol. Krzysztof Sromek (Wiceprezes), kol. Zbigniew Pęzioł (Przewodniczący komisji rewizyjnej), który odczytał sprawozdanie za rok 2014, zaproszony kol. Roman Szłapa (Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego).

W jawnych wyborach do Zarządu Koła nr 14 jednogłośnie zostali wybrani:

kol. Jarosław Zabłocki - Prezes,

kol. Krzysztof Sromek – Wiceprezes,

kol. Andrzej Pająk - Sekretarz,

koleżanka Irena Kamińska – Skarbnik,

kol. Aleksander Radkowski – Członek zarządu,

kol. Wiesław Nowak-Beskidzki – Członek zarządu

kol. Marek Pacholski – Członek zarządu.

Spośród nowo wybranych członków Zarządu, wybrani zostali delegaci na Zjazd.

Wybrana również została na kolejną kadencję Komisja Rewizyjna w składzie:

kol. Zbigniew Pęzioł – Przewodniczący,

kol. Stanisław Kucharczyk – członek komisji,

kol. Krzysztof Buratowski – Członek komisji.

Zebranie zaszczycili swą obecnością: Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Marek Rączka, Komendant Miejski, st. bryg. Adam Caputa wraz z zaproszonymi gośćmi Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej oraz wspomniany już Wiceprezes ZEiRP RP kol. Roman Szłapa.

Koło nr 14 w Bielsku-Białej liczy sobie obecnie 121 członków i jest najliczniejszym Kołem w województwie śląskim - (koło z Katowic liczy porównywalną ilość członków).

W części artystycznej spotkania wystąpił kwintet smyczkowy „Galicja” z Bielska-Białej grający pięknie kolędy, których treść z załączonych śpiewników mogli wspólnie śpiewać uczestnicy spotkania. Wystąpił również grający na gitarze i śpiewający przyśpiewki góralskie, opowiadający góralskie kawały bajarz i gawędziarz z Wilkowic. Niektórzy uczestnicy spotkania nie mogli oprzeć się pokusie tańca.

 

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach

W dniu 18.12.2014r. w sali sztabowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim. Posiedzenie otworzył oraz przywitał obecnych Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności komisji socjalnej za rok 2014.Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek oraz członek ZG kol. Roman Szłapa wręczyli medale 20-lecia ZEiRP RP pracownikowi Wydziału Polityki Informacyjnej KW st. bryg. Markowi Pisarkowi oraz Komendantowi Miejskiemu PSP w Siemianowicach mł. bryg. Leszkowi Jasica. Informacje na temat akcji sprawozdawczo-wyborczej omówił sekretarz ZW kol. Grzegorz Świerkot – termin zakończenia wyborów w kołach do końca stycznia 2015r. a Zjazd Wojewódzki Delegatów odbędzie się 17.03.2015r. Członek ZG kol. Roman Szłapa przedstawił tematy omawiane na posiedzeniu ZG w Otwocku oraz temat odpowiedzi na pismo Komendanta Głównego PSP adresowane do członków ZG w sprawie uwag do wystąpienia Prezesa ZG kol. Albina Piątkowskiego na uroczystości 20-lecia ZEiRP RP w Częstochowie. Po krótkiej dyskusji zebrani udali się na spotkanie opłatkowe z pracownikami Komendy Wojewódzkiej.

TUTAJ link do strony internetowej KW PSP w Katowicach.

 

 

Licznik odwiedzin

6840612
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1320
2032
1320
6194224
35769
117655
6840612