Emerytury i renty 2020: Wskaźnik waloryzacji na najniższym poziomie

  • Drukuj

www.podatki.biz

28.01.2020

 

W życie weszło rozporządzenie dotyczące wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. Zwiększenie to wyniesie w tym roku 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rząd przyjął zatem wskaźnik na minimalnym poziomie ustawowym.

Z początkiem marca 2020 r. emerytury i renty zostaną podwyższone o najniższy przewidziany w ustawie wskaźnik. Waloryzacja wyniesie w praktyce 3,24 proc., ale jednocześnie przewidziano także waloryzację kwotową. Każde świadczenie wzrośnie w efekcie o co najmniej 70 zł.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji nie może być niższy od wskaźnika inflacji powiększonego o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jak przewidziano w nowym rozporządzeniu z 21 stycznia br., w 2020 r. wzrost będzie więc tylko na poziomie ustawowym. O taki ruch w trakcie konsultacji społecznych apelowały wcześniej organizacje zrzeszające pracodawców, a związki zawodowe postulowały przyjęcie wskaźnika przeszło dwukrotnie wyższego.

Szacuje się, że podwyżka świadczeń będzie kosztować w tym roku ok. 7,1 mld zł.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 128).

Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2020 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz