Rozliczenie roczne PIT: Uwaga na zmianę terminu składania zeznan rocznych

  • Drukuj

Podatnicy, składając zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych powinni zwrócić uwagę na fakt, iż zmieniły się terminy ich składania. Zeznania, służące do rozliczania podatku na zasadach ogólnych można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie uległ również termin składania PIT-28 za 2019 rok - należy go złożyć w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Uwaga!

Deklaracje przesłane przed terminem 15 lutego 2020 r. będą uznane za złożone od 15 lutego. Złożenie PIT wcześniej nie będzie wpływało na liczenie terminu zwrotu nadpłaty - będzie on liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaty, liczac od dnia złozenia zeznania podatkowego, ale nie wczesniej niz od 15 lutego 2020 r.

   Twój e-PIT

Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT zostana udostepnione przygotowane przez MF zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 zeznania te nie będą obejmować przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz...