Emerytury i renty 2019: Marcowa waloryzacja będzie kosztować prawie 8 mld z

  • Drukuj

13.02.2019

Już z początkiem marca br. zmianie ulegną obowiązujące obecnie zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia będą podniesione o ustawowy wskaźnik waloryzacji (2,86 proc.), ale podwyżka nie będzie mogła być niższa niż 70 zł. Waloryzacja ma kosztować w sumie ok. 7,9 mld zł.

Jak informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do 1100 zł oraz 825 zł (najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Wskaźnik waloryzacji wynosi w tym roku 2,86 proc. Zgodnie z aktualnymi zasadami, jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, zwiększony o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Przy ustalaniu wskaźnika przyjęto średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,8 proc. oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5,3 proc.

Najniższa emerytura wzrośnie od 1 marca o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do kwoty 1100 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł, natomiast przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł - z kwoty 1997,85 zł do 2054,99 zł - wyjaśnia szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska.

Jak wynika z oficjalnych szacunków, całościowy koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego wyniesie w tym roku ok. 7,9 mld zł.

Link dzięki kol. Albinowi Piątkowskiemu

www.podatki.biz