1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Emerytura chroniona przed egzekucją? Sprawdź, ile komornik zostawi na życie emerytowi

Komornik zadłużonemu emerytowi od przyszłego roku zostawi na życie 750 zł brutto. To o około 310 zł więcej niż obecnie. Ustawa zmieniająca limity i kwoty wolne od zajęć komorniczych ma zostać podpisana przez prezydenta do końca roku.

Emeryci to jedna z najbardziej zadłużonych grup w Polsce. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Dłużników, średni dług emeryta to blisko 10 tys. zł i jest prawie 5 razy wyższy niż wysokość średniej emerytury.

Najwięcej, bo aż jedna trzecia zobowiązań, za które zalegają zadłużeni emeryci, przekazana została już firmom windykacyjnym i to one umieściły ich na liście dłużników. Na domiar tego, liczba zadłużonych rośnie – w stosunku do ubiegłego roku powiększyła się o 61 proc.

- Tak ogromny wzrost zadłużenia spowodowany jest z jednej strony tym, że coraz więcej wierzycieli, zabezpieczając swoje finanse, sięga po takie narzędzia jak biuro informacji gospodarczej. Z drugiej jednak, wśród osób starszych ogromną popularnością cieszą się różnego typu łatwo dostępne pożyczki gotówkowe, z których spłatą mają później problemy – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Co prawda w ZUS nie ma ogólnych informacji, ilu spośród 7,2 mln emerytów i rencistów ma zajęcia komornicze, ale jak wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej", w niektórych oddziałach komornicy zajmują nawet 7-8 proc. świadczeń.

W myśl obowiązujących przepisów, komornik ma prawo zająć maksymalnie połowę minimalnej emerytury i renty zadłużonego, czyli około 441 zł. Obecnie minimalna emerytura wynosi 882,56 zł brutto, jednak od marca przyszłego roku ma zostać podniesiona do tysiąca zł. brutto.

Emerytura wolna od komornika?

W myśl projektu ustawy założonej przez posłankę Barbarę Bartuś z PiS, wolna od egzekucji komorniczej miała być cała minimalna kwota emerytury lub renty. Pomysł ten spotkał się jednak z poważnymi zastrzeżeniami, głównie ze strony banków. - Zgłaszaliśmy zastrzeżenia do pierwotnej wersji poprawki, która zakładała ochronę całej minimalnej emerytury i renty. To rozwiązanie paradoksalnie byłoby niekorzystne dla tej grupy klientów banków – wyjaśnia w rozmowie z money.pl Przemysław Barbrich, dyrektor w Związku Banków Polskich. 

Jak tłumaczy, w praktyce wykluczyłoby to ich z rynku finansowego i usług bankowych. - Brak możliwości odzyskania udzielonej pożyczki oznaczałoby, że banki z dużą ostrożnością podchodziłyby do kredytowania emerytów czy rencistów – mówi. A to z kolei zmusiłoby ich do korzystania z nieregulowanego rynku usług parabankowych.

Rząd wziął pod uwagę tę wątpliwość i ustalił granicę 75 proc. wartości minimalnej emerytury czy renty. Oznacza to, że komornik zadłużonemu emerytowi od przyszłego roku zostawi na życie 750 zł brutto. Stawka 50 proc. dotyczyłaby wciąż jednak tych zadłużonych emerytów czy rencistów, którzy spłacają alimenty, a 20 proc. wartości minimalnej emerytury objęłaby pensjonariuszy domów opieki społecznej. - Próg 75 proc. jest rozsądnym kompromisem między zabezpieczeniem interesów emerytów i rencistów, jak i banków. Ta poprawka idzie w dobrym kierunku. Oczywiście wysokość udzielanych kredytów zostanie dostosowana do nowych regulacji – zaznacza dyrektor w Związku Banków Polskich. Podobne stanowisko ma Krajowa Rada Komornicza, która chwali rząd za poprawkę, którą ostatecznie przyjęła komisja sejmowa. - Uważamy, że rząd przygotował dobrą, kompromisową propozycję. Zgadzamy się ze stanowiskiem, że wyłączenie z egzekucji najniższych emerytur i rent wprawdzie chroniłoby świadczeniobiorców od zmniejszania i tak niskich dochodów, jednakże czyniłoby bezskuteczną egzekucję prowadzoną przeciwko tym osobom – mówi money.pl Monika Janus z KRK.

Ustawę prezydent ma podpisać do końca roku, jednak zacznie ona obowiązywać dopiero po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Tylko połowa wynagrodzenia za pracę

Podobnie jak w przypadku emerytur i rent, komornik, przystępując do egzekucji, nie może zająć wszystkich pieniędzy dłużnika. Musi pozostać mu choć minimalną kwotę potrzebną do życia. Rządowy projekt w tym przypadku nie przewiduje zmian tych limitów.

Zgodnie z prawem komornik może zająć 50 proc. zarobków dłużnika i 60 proc., jeśli ściągane są alimenty. Biorąc pod uwagę płacę minimalną na 2016 rok, z pensji musi zostać minimum 1850 zł brutto w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym etacie. Kwota ta zmniejsza się oczywiście proporcjonalnie do części etatu, jeśli umowa zakłada mniejszy wymiar zatrudnienia.

Natomiast w przypadku umów o dzieło czy zleceń komornik ma prawo zająć całą pensję. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy tzw. śmieciówki są jedynym i stałym źródłem utrzymania dłużnika.

Od września 2016 roku zmieniły się jednak przepisy Prawa bankowego dotyczące kwoty wolnej od zajęcia z rachunków bankowych. Wcześniej egzekucji nie podlegała trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

W sumie komornik nie miał prawa zająć kwoty nawet 12 tys. zł znajdującej się koncie zadłużonego. Teraz jednak ta minimalna kwota jest ustalana co miesiąc i wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 1387 zł. 

Emerytury i renty 2017: Ochotnicza Straż Pożarna ze specjalnym dodatkiem ?

Klub parlamentarny Kukiz'15 zgłosił do Sejmu projekt ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczej straży pożarnej. Dodatek miałby wynosić 20 zł za każdy rok aktywnej służby.

Obecnie w Polsce działa ponad 16 tys. jednostek ochotniczej straży pożarnej. Jednostki te zrzeszają łącznie blisko 380 tys. osób. "Zaangażowanie członków ochotniczych straży pożarnych w pełnienie służby jest godne podziwu i często wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Wobec tego, w ocenie projektodawców, wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby będzie wyrazem szacunku i uznania dla ich oddanej służby" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dodatki miałyby przysługiwać wyłącznie tym, którzy aktywnie pełnili swoja służbę. Jak zaznaczają projektodawcy, ten cel miałoby zrealizować ustalenie dwudziestoletniego okresu służby, podczas której dany strażak brał czynny udział w minimum połowie ogólnej liczby akcji ratowniczych danej jednostki.

W projekcie wskazano tez, ze nowy dodatek kosztowałby państwo ok. 100 mln zł w skali roku. Wprowadzenie zmian przewiduje poselski - zgłoszony przez klub parlamentarny Kukiz'15 - projekt ustawy o „Zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw”.

Projekt trafił do Sejmu 6 września 2016 r. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Z projektem mozna sie zapoznac tutaj.

 

www.podatki.biz

Co dalej z zasiłkami dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych?

31-05-2016

Zapytanie nr 423 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Szanowna Pani Minister,

projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw, która ma zrealizować wyrok TK z dn. 21 października 2014 r., sygn. K 38/13, został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku i był procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego od 16 marca 2015 r.

W jego ramach odbyły sie najpierw konsultacje międzyresortowe, później konsultacje publiczne, a następnie opiniowano zgłoszone uwagi i cześć z nich wprowadzono do następnej wersji projektu ustawy z 6 sierpnia 2015 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy i rekomendował jego przyjęcie Radzie Ministrów. W wrześniu 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wnioskował do Rady Ministrów o wprowadzenie projektu pod obrady Rady Ministrów. 29 pazdziernika projekt został mu zwrócony w związku z zakończeniem VII kadencji Sejmu i obowiązywaniem zasady dyskontynuacji.

Aby projekt ponownie był procedowany, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien ponownie go przedłożyć Radzie Ministrów.

W swej kampanii wyborczej Prezydenta Andrzeja Duda zapowiadał, że osoby, które zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego, "odzyskają utracone prawa nabyte".

Mając na uwadze potrzebę realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy i kiedy Pani Minister skieruje właściwy projekt ustawy pod obrady Rady Ministrów?

2. Czy Ministerstwo wykorzysta do tego projekt ustawy poprzedniego rządu (wypracowany w ramach konsultacji międzyresortowych i publicznych), czy przygotuje nowy projekt?

Z wyrazami szacunku,

Marcin Święcicki

14 kwietnia 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 423 w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Uprzejmie wyjaśniam, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są analizy możliwych zmian dotyczących kształtu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, możliwych do wprowadzenia przez parlament.

W toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac, zostaną wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie należącym do ministerstwa.

W tym celu 12 stycznia 2016 r. został powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych dotyczących w szczególności realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 oraz z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt SK 7/11.

W dniu 21 stycznia 2016 r. pierwszy raz zebrał sie na posiedzeniu Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu tym omówiono i przeanalizowano aktualnie obowiązujące uregulowania dotyczące systemu wsparcia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Zapoznano się również z rozwiązaniami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej. Ustalono także, że kolejne posiedzenia Zespołu odbywać się będą cyklicznie w ciągu najbliższych tygodni.

Jest to Zespół wewnątrzresortowy, dopiero rozpoczął on swoje prace i w pierwszym spotkaniu nie brały udziału w jego obradach osoby nie będące jego członkami Przewodniczący Zespołu może jednak zapraszać do prac Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu i w miarę potrzeb rozwiązanie to będzie wykorzystywane.

Ponadto informuje, ze w ramach prac Zespołu, w dniu 16 lutego br., w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", miało miejsce spotkanie przedstawicieli MRPiPS z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania pracownicy Ministerstwa mogli usłyszeć o problemach, z jakimi musza się codziennie mierzyć opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustalono, ze takie spotkania beda odbywały się w przyszłości.

Jednocześnie należy podkreślić, ze wypracowane przez powyższy Zespół propozycje rozwiązań będą konsultowane z zainteresowanymi środowiskami skupiającymi osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Niemniej, wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań systemowych nie jest możliwe na tak wczesnym etapie prac Zespołu. Bedzie ono możliwe po zakończeniu powyższych prac.

Jednocześnie uprzejmie informuje, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Niezależnie jednak od powyższych prac prowadzonych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, ze aktualnie Komisja Ustawodawcza Senatu RP podjęła inicjatywę ustawodawczą mającą na celu realizacje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11).

W tym celu został przygotowany przez komisje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt, w dniu 17 marca 2016 r., został przyjęty przez Senat RP i skierowany do Sejmu RP (druk 370).

Ponadto, uprzejmie informuje, ze celem i kierunkiem działań Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań wspierających wszystkie polskie rodziny, w tym również rodziny, których członkami sa osoby niepełnosprawne, w możliwie jak najszerszym spektrum jej funkcjonowania. W pierwszej kolejności, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom demograficznym w postaci zbyt małej liczby urodzeń, od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła sie realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), wprowadzającej świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko. Jest to realizacja Program "Rodzina 500+", którego celem jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Program ma być także zachętą dla rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci. Należy podkreślić, ze rodziny, w których wychowywane jest  dziecko niepełnosprawne są w projekcie ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze traktowane preferencyjnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 1200 złotych, jest wiec ono o 50% wyższe niż w przypadku rodzin, w których nie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk

Warszawa, 6 maja 2016 r.

www.podatki.biz

Bedzie zakaz dorabiania do emerytur?

Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów

Szanowna Pani Premier,

w dniu 23 marca br. "Dziennik Polski" poinformował o planach wprowadzenia zakazu dorabiania do

emerytury, powołując się na słowa szefa komitetu stałego rządu, Henryka Kowalczyka.

W artykule tym (http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/kraj/a/emerytura-bez-dorabiania,9775223/) znalazła się m. in. informacja o tym, ze taki zakaz nie bedzie obowiazywał grup uprzywilejowanych: "mundurowych, górników, a także posłów i senatorów" - osoby z tych grup mogłyby dorabiać bez limitu do emerytury.

W związku z tym mamy pytania:

- czy prawda jest, ze rozważane jest wprowadzenie przepisów zabraniających równoczesnego pobierania emerytury i uzyskiwania przychodów z pracy zarobkowej?

- jesli tak, to czy prawda jest, ze maja one nie dotyczyć wspomnianych wyżej "grup uprzywilejowanych" - a jeśli tak, to dlaczego, zważywszy, ze przedstawiciele tych grup przechodzą na emeryturę średnio wcześniej, pobierają ja dłużej i otrzymują średnio wyższe świadczenia?

- czy znana jest liczba osób z wymienionych wyżej grup, które dorabiają do emerytury, a jeśli tak, jaki procent wszystkich dorabiających emerytów stanowią?

- czy, w świetle tego, ze Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13.11.2012 r. (sygnatura K 2/12) orzekł, ze ówczesne przepisy zawieszające prawo do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia były sprzeczne z Konstytucja - co spowodowało następnie konieczność wypłacania zaległych świadczeń - nie oznacza to planów wprowadzenia ponownie regulacji juz raz uznanych za niekonstytucyjne?

Z wyrazami szacunku,

poseł Jacek Wilk

28 marca 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 355 w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 1 kwietnia 2016 r. znak: K8ZAP355 zawierające zapytanie posła Jacka Wilka w sprawie zakazu łączenia pracy z pobieraniem świadczenia emerytalnego pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje:

Obecnie nie sa prowadzone prace legislacyjne, zmierzające do zmiany zasad zmniejszania wysokości i zawieszania prawa do emerytury w przypadku równoczesnego pobierania emerytury i uzyskiwania przychodów z pracy zawodowej. Rozwiązań w tym zakresie nie zawiera także przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62).

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wrześniu 2015 r. 353 823 osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w tym 185 934 kobiet i 167 889 mężczyzn.

Liczbę osób łączących pobieranie emerytury z praca zarobkowa, w podziale na sekcje PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) obrazuje poniższa tabela:

Sekcja PKD płatnika

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

353 823

167 889

185 934

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

4 688

2 682

2 006

B

Górnictwo i wydobywanie

6 093

5 710

383

C

Przetwórstwo przemysłowe

43 810

27 334

16 476

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę

1 378

940

438

E

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacja

4 146

2809

1337

F

Budownictwo

18 110

14414

3696

G

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych

39 613

16501

23112

H

Transport i gospodarka magazynowa

15 104

12272

2832

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

5 236

1407

3829

J

Informacja i komunikacja

2 753

1 057

1 696

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

5 205

1 425

3 780

L

Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości

17 792

7 889

9 903

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

16 294

6 868

9 426

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

42 949

28 192

14 757

O

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

16 916

5 584

11 332

P

Edukacja

43 597

16 021

27 576

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

38 418

5 474

32 944

R

Działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja

8 731

3 843

4 888

S

Pozostała działalność usługowa

15 508

4 872

10 636

T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

-

-

-

U

Organizacja i zespoły eksterytorialne

40

7

33

Brak

Pozostali płatnicy składek - nieskwalifikowani

7442

2 588

4 854

Pragnę również podkreślić, ze obecnie obowiązujące przepisy nie wytłaczają możliwości łączenia emerytury z dochodami z pracy zarobkowej. Występujący w kontekście przywołanego w zapytaniu poselskim wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. K 2/12, art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi jedynie, ze prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawca, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Zatem istota regulacji zawartej w tym przepisie jest ograniczenie równoczesnego pobierania dwóch świadczeń - emerytury i wynagrodzenia za prace, jeżeli pracownik nie miał zamiaru przejść na emeryturę, lecz planował nadal pracować u tego samego pracodawcy bez rozwiazywania dotychczasowego i nawiązania nowego stosunku pracy. Należy zatem zauważyć, ze z art. 103a ustawy nie wynika zakaz zatrudniania emerytów ani zakaz ponownego nawiązania z nimi stosunku pracy z jakimkolwiek - także tym samym - pracodawca.

Odnosząc się natomiast do kwestii samego wyroku z dnia 13 listopada 2012 r. należy wyjaśnić, ze Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucja art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jedynie w zakresie, w jakim znajdował zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

Regulacja zawarta w art. 103a ustawy weszła bowiem w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i znalazła zastosowanie nie tylko do osób, które nabyły prawo do emerytury po tej dacie, ale tez do emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury przed tym dniem. Takie rozwiązanie wprowadzał bowiem art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym począwszy od dnia 1 października 2011 r. prawo do emerytury przyznanej przed dniem 1 stycznia 2011 r. ulegało zawieszeniu. A zatem regulacja zawarta w art. 103a ustawy zostali objęci także emeryci, którzy nabyli prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r., a wobec uchylenia art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - mogli to prawo realizować. Osoby te mogły pobierać emeryturę bez konieczności rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawca do dnia 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu na mocy art. 103a ustawy.

Orzekając w tej sprawie, Trybunał Konstytucyjny wskazał na naruszenie zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady demokratycznego państwa prawa. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał Konstytucyjny podkreślił, ze obywatel podejmując "życiowe" decyzje powinien mieć możliwość czynienia tego z pełna świadomością przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych jego zachowana na gruncie obowiązującego prawa. Działanie jednostki, w ocenie Trybunału, powinno opierać się na przekonaniu o pewności i stabilności nie samych przepisów, lecz kształtowanych na ich podstawie stosunków prawnych, których decyduje się byc strona, bez obawy o arbitralne decyzje prawodawcy w tym zakresie. Skutek wyroku Trybunału był taki, ze z chwila ogłoszenia jego sentencji w Dzienniku Ustaw tj. z dniem 22 listopada 2012 r. utracił moc art. 28 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do osób, które

nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Znaczy to, ze obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawca - jako warunek realizacji nabytego prawa do emerytury - nie ma zastosowania do osób, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Natomiast przepis ten pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Zieleniecki

Warszawa, 21 kwietnia 2016 r.

Przedruk ze strony www.podatki.biz

 

Licznik odwiedzin

6540159
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2668
3376
20510
5873663
77070
115805
6540159