Pamiętamy o tych, co odeszli na wieczną służbę

  • Drukuj

Z okazji Dnia Strażaka zgodnie z corocznie kultywowaną tradycją, w dniu 04 maja 2020 roku przedstawiciele Koła Nr 11 - kol. Urszula Josek, kol. Aleksander Połoszczański oraz Prezes OW kol. Ryszard Sajkowski, Sekretarz OW kol, Małgorzata Kostrzewska a także Prezes Honorowy OW, kol. Tadeusz Śliwa zapalili znicze i złożyli kwiaty przy obeliskach w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu, przy tablicy pamiątkowej na ulicy Ozimskiej w Opolu oraz odwiedzili groby zmarłych strażaków z KW PSP oraz KM PSP w Opolu, na cmentarzu komunalnym w Opolu -Półwieś. Ponadto nasze koleżanki zajęły się posprzątaniem zapomniamych już grobów z lat sześciedziątych ubiegłego wieku.

Zapalone przez nas znicze niech więc są symbolem pamięci o tych, co przeszli już na wieczną służbę. Cześć ich Pamięci !!!

Tekst i zdjęcia: kol Małgorzata Kostrzewska