Materiał Koła ZEiRP RP z Prudnika

  • Drukuj

Zbliża się maj - miesiąc, w którym na terenie całego kraju obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej, a 4 maja jest świętem wszystkich strażaków, zarówno zawodowych , jak i ochotniczych. Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej . Art. 30a. tej ustawy stanowi - Dzień 4 maja jest Dniem Strażaka. Jest to dzień wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana - Patrona Strażaków.

W czasie światowej pandemii niewidocznego cichego zabójcy „Koronawirusa - COVID 19” warto przytoczyć modlitwę strażaka zawartą w książce "Ostatni z żywych” – autorów Richarda Picciotta, Daniela Paisnera w przekładzie Marcina Stopy – wydanej przez Grupę Wydawniczą Bertelsmann Media, Warszawa 2002. Jest to piękna prośba skierowana do Pana o odwagę, siłę i wsparcie w wypełnianiu obowiązków strażaka, jak również o opiekę nad bliskimi. Strażacy realizują zadania pomocnicze w opanowaniu tego ludzkiego dramatu, nie mniej również są narażeni na śmiertelne działanie wirusa.

Modlitwa strażaka

Gdy obowiązek wezwie mnie

Tam wszędzie, gdzie się pali,

Ty mi, o Panie, siłę daj,

Bym życie ludzkie ocalił.

  

Pozwól, niech dziecko póki czas

Z płomieni cało wyniosę,

Przerażonego starca daj

Ustrzec przed strasznym losem.

  

Daj, Panie, czujność, abym mógł

Najsłabszy słyszeć krzyk,

Daj sprawność i przytomność, bym

Ugasił pożar w mig.

  

Swe powołanie pełnić chcę

I wszystko z siebie dać;

Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec

I o ich mienie dbać.

  

A jeśli taka wola Twa,

Bym życie dał w ofierze,

Ty bliskich mych w opiece miej,

O to Cię proszę szczerze.

  

Cdn…………..

Publikowane na prośbę Prezesa Honorowego Krzysztofa Maślankiewicza