„Koperta Życia” dla seniorów Koła Nr 11 w Opolu

  • Drukuj

„Koperta Życia” to akcja , do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy Pogotowia Ratunkowego.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach, najważniejszych informacji o:

  • stanie zdrowia,
  • przyjmowanych lekach,
  • alergiach na leki,
  • kontaktach do najbliższych,
  • danych osobowych, w tym numer Pesel.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem łatwo dostępne. Umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym, szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

Akcję prowadzi Urząd Miasta w Opolu od 2016 roku a w Polsce , „Koperty Życia” wprowadziły władze samorządowe- wojewódzkie, powiatowe, gminne.

„Koperty Życia” otrzymały nasze Panie w dniu 11 marca 2020 roku.

   Tekst i zdjęcia Tadeusz Śliwa