1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Msza święta za tych co odeszli na wieczną służbę

W tym roku odprawieniem mszy świętej za zmarłych strażaków i ich rodzin zajął się Zarząd Koła Nr 3 w Kędzierzynie Koźlu. Uroczystą mszę odprawiono w dniu 8 listopada 2018 roku w zabytkowej, drewnianej świątyni pątniczej w Bryksach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, która należy do parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie przez naszego Kapelana ks. Józefa Urbana, Kapelana Powiatowego ks. Rudolfa Golca oraz Wikariusza Parafii  ks. Mariusza Ołdaka. We mszy uczestniczyło ponad 70 osób z całego województwa opolskiego. I tak między innymi, obecny był:

        Wójt Gminy Pawłowiczki -  Jerzy Treffon,

        Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie Koźlu -  bryg.Mariusz Lewandowski,

        Opolski Komendant Wojewódzki -  nadbryg.w st.sp. Karol Stępień,

        Prezes Zarządu Powiatowego OSP  - dh Zygfryd Steuer, jednocześnie członek Koła Nr 3,

        Komendant Gminny OSP Pawłowiczki dh Hubert Kubanek,

oraz poczty sztandarowe:

        Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP Rp w Opolu,

        OSP Gościęcina,

        OSP Maciowakrze.

Przed mszą świetą Wikariusz Mariusz Ołdak opowiedział nam o tym szczególnym. Jest to miejsce pielgrzymek religijnych z uwagi na „cudowne źródełko”, z którym związana jest legenda, według której źródło wytrysnęło w czasie, gdy spragniony Św. Brykcjusz odpoczywał tu w trakcie wyprawy misyjnej. Pierwsza wzmianka o istnieniu źródła i kapliczki p.w. św. Brykcjusza niedaleko Gościęcina pochodzi z 1594 r. Po wojnie trzydziestoletniej, znacznie zwiększyła się liczba pielgrzymek do źródła i kaplicy, stąd wynikła potrzeba wybudowania większego kościoła. Wzniesiono go w latach 1651–1661 w pobliżu źródła, na niewielkim wzniesieniu i do dziś funkcjonuje on jako kościół odpustowy p.w. św. Bryksjusza.

Następnie pod krzyżem i figurką Najświętrzej Marii Panny zapalono przez zarządy kół symboliczne znicze za zmarłych.

Po odprawieniu mszy świętej wszyscy uczestnicy  zostali zaproszeni na pyszny kołacz, herbatę i kawę do pobliskiego Domu Kultury w Gościęcinie.

Obradował ZW w Opolu

W sali Centrum Edukacyjno- Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Opolu, obradował Zarząd Wojewódzki w Opolu w dniu 07 listopada 2018 roku. Obrady poświęcone były :

1.             100-leciu Odzyskania Niepodległości Polski W uroczystości wziął udział Członek Zarządu  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Pan Szymon Ogłaza , który  wręczył   odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego dla : Kol. Józefa Manderli, Kol. Wiktora Urbańskiego oraz Kol. Stanisława Kuszła.
Referat okolicznościowy wygłosił Kol. Henryk Stroński.
Pan Szymon Ogłaza otrzymał  publikację, wydaną przez ZW w Opolu „ Spotkania emerytów i rencistów ze ZEiRP RP wraz z Komendantami Wojewódzkimi PSP z trzech województw: dolnośląskie, śląskie, opolskie  w latach 2006 – 2017”.

2.             sprawom związkowym
Po dyskusji  , podjęto cztery uchwały:

ustalenia kalendarza wyborczego w woj. opolskim, wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku,

wytypowania kroniki ZW w Opolu [ 7 tomów, stron 1300, zdjęć ok.2 tys.szt.] oraz wydarzenia roku- odszukanie grobu w Nysie, Ojca Śląskiego Pożarnictwa  Johannesa Hellmanna, upamiętnienie postaci w latach 2012-2018 – na konkurs , organizowany przez ZG,

ufundowania przez ZW w Opolu tablic pamiątkowych  w 2019 roku na obiektach: KP PSP Racibórz  [ 1961- 1975 ] i Nysa  [1977 -1992], gdzie funkcjonowały  Ośrodki Szkolenia Pożarniczego,

w sprawie procedowania projektu Statutu ZEiRP RP , opracowanego przez Zarząd Główny Związku we wrześniu 2018 roku.

Przed Świętem Zmarłych, emeryci i renciści z Kół w Opolu, Prudniku, K-Koźlu, porządkowali

groby zmarłych strażaków oraz zapalili znicze na ich mogiłach.

Strażacy służby czynnej z JRG Nr 2 w Opolu  oraz emeryci i renciści zapalili znicze pod obeliskami i tablicami pamiątkowymi  w Opolu ul. Budowlanych 1, upamiętniającymi strażaków- Powstańców

Śląskich  i innych- zamordowanych w obozach koncentracyjnych w czasie II Wojny Światowej

oraz strażaków z woj. opolskiego, którzy zginęli podczas pełnienia obowiązków służbowych,

z okazji Święta Zmarłych i  Narodowego  Święta Niepodległości.

        

      Opracował TŚ

       Zdjęcia SK,LB

Integracja środowiska emerytów pożarnictwa z udziałem przedstawicieli prudnickiego Koła

1. Spotkanie integracyjne emerytów trzech województw.

Prudnickie Koła czynnie włączyło się w organizację spotkania delegacji emerytów pożarnictwa trzech województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego z  udziałem Skarbnika Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Andrzeja Kowalcze. Organizatorem spotkania na Ziemi Opolskiej był Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu.

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Prudniku w dniu 14 września br. o godz. 1000 . Po przywitaniu gości przez p.o. Komendanta Powiatowego st. kpt. mgr inż. Krzysztofa Wiciaka oraz zaprezentowaniu składów osobowych poszczególnych delegacji wymiany upominków rozpoczęto roboczą część spotkania.  W pierwszej jego części przedstawiciele wszystkich delegacji udali się w odwiedziny do Prezesa Zarządu Głównego naszego związku Krzysztofa Maślankiewicza, przekazując pozdrowienia od wszystkich uczestników spotkania i informację o działalności organizacji w poszczególnych województwach. Pozostała część uczestników udała się do klasztoru franciszkanów w Prudniku – Lesie, miejsca internowania w latach 1954-1955  Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dalszej część spotkania udano się na obiad i kręgle do Mikulowic w Czechach, a następnie po zwiedzeniu zabytków Nysy kontynuowano wymianę doświadczeń w działalności na rzecz środowiska emeryckiego podczas wspólnej biesiady.

2. Koleżeńskie spotkanie prudnickich i legnickich emerytów.

Rozwijając współpracę związkową mającą na celu integrację środowisk, nawiązaliśmy z kolegami emerytami z Legnicy współpracę na poziomie podstawowym związku. Po przyjęciu delegacji z legnickiego Koła 24 maja w Prudniku, 18 października br. udaliśmy się z rewizytą do Legnicy. Spotkanie rozpoczęliśmy w Sali narad Komendy Powiatowej PSP w Legnicy, gdzie odczuliśmy szczerą gościnność ze strony strażaków zawodowych, których reprezentował bryg. mgr inż. Zdzisław Sokół, oraz emerytów na czele z Prezesem Koła kol. Stanisławem Duszeńko. Po przywitaniu przy kawie i ciasteczkach zostaliśmy zapoznani z warunkami pełnienia służby w JRG nr 1 w Legnicy, a następnie zwiedziliśmy to piękne, historyczne miasto. Licencjonowany przewodnik w bardzo ciekawej formie przedstawił historię i zabytki grodu nad Kaczawą.                                                                                                           Pełną relację ze spotkania zrelacjonował kol. Henryk Bartłomiejczyk na stronie internetowej legnickiego Koła.

https://emeryci-strazacy-legnica.blogspot.com/p/blog-page_847.html

Informacja Koła z Prudnika

Tegoroczna wiosna obfitowała w prudnickim Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w szereg wydarzeń integrujących środowisko emerytów. Do najważniejszych zaliczyć należy.

1.          5 kwietnia  delegacja Koła odwiedziła z życzeniami  z okazji 61-ej rocznicy urodzin -  Jubilata Krzysztofa Maślankiewicza (byłego Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku,  aktualnie pełniącego funkcje Prezesa Zarządu Wojewódzkiego  ZEiRP RP w Opolu i Prezesa Zarządu Głównego Związku).

2.          Delegacja naszego Koła w dniu 28 kwietnia odwiedziła z bukietem kwiatów i słodkim upominkiem oraz okolicznościowym pismem (żonę naszego zmarłego kolegi – Gustawa) Panią Anielę Ulman i złożyła Jej życzenia z okazji 90-tej rocznicy urodzin.

3.          Po raz kolejny potwierdziliśmy naszą wiarę i pielęgnowanie tradycji poprzez liczny udział emerytów pożarnictwa i ich rodzin we Mszy św. w intencji strażaków w dniu 6 maja w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Prudniku.

 

4.          8 maja zapaliliśmy znicze na grobach strażaków na cmentarzach w Miłowicach, Białej, Głogówku i Lubrzy.

5.          Delegacja Zarządu naszego Koła12 maja odwiedziła kol. Bronisława Licznara / nie mogącego uczestniczyć w uroczystości  powiatowej  „Dnia Strażaka”/ i wręczyła mu odznakę – „Za Zasługi  dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”.

        

6.          13 maja przedstawiciele prudnickiego środowiska emeryckiego wraz z rodzinami uczestniczyli w 22-ej Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków na Górę św. Anny.

7.          16 maja  podczas powiatowej uroczystości „Dnia Strażaka” w Komendzie Powiatowej PSP w Prudniku – została  st. asp. w st. spocz. Wojciechowi Dziudzikowi uroczyście wręczona odznaka - Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Po spożyciu strażackiej grochówki 25 członków naszego Koła uczestniczyło w spotkaniu integracyjnym, wspominając wspólnie przeżyte lata pożarniczej służby i kreśląc plany na przyszłość.

8.          24 maja w ramach rozwijania współpracy z innymi Kołami gościliśmy na Ziemi Prudnickiej 4 osobową delegację emerytów pożarnictwa z Legnicy. (Stanisław Duszeńko – Prezes, Henryk Bartłomiejczyk –Wiceprezes, Bernardyna Zuska – Sekretarz i Jan Rutkowski – Członek Zarządu. W ramach wizyty goście:

Ø    zwiedzili Komendę Powiatową PSP w Prudniku i zostali zapoznani z historią jej budowy,

Ø    odwiedzili chorego kolegę Krzysztofa Maślankiewicza,

Ø    zawitali w Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku – Lesie, gdzie w okresie od 6 października 1954 r. do 29 października 1955 r. więziony był Prymas Stefan Wyszyński,

Ø    zwiedzili willę Hermana Fränkla i zabytki prudnickiego Rynku,

Ø    podziwiali piękno Gór Opawskich oraz Zlotych Hor, gdzie wspólnie smakowaliśmy czeskiego piwa.

9.           W  części krajoznawczej naszej działalności  – 16 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę po  Księstwie Brzeskim”. Na trasie wycieczki znalazły się: Kopice (Śląski Kopciuszek),Brzeg (Śląski Wawel),Małujowice (Śląska Sykstyna),Grodków (miasto  w którym urodził się Józef Elsner-nauczyciel Fryderyka Szopena).

Działalność prudnickiego koła ZEiRP RP

Prudnickie Koło ZEiRP RP tegoroczną działalność na rzecz środowiska emeryckiego rozpoczęłospotkaniem noworocznym, w dniu 13 stycznia, podczas którego po złożeniu życzeń połączonych z tradycyjnym przełamaniem się opłatkiem przedstawiono sprawozdanie z działalności za 2017 r. W tej części spotkania przekazanotakże wiele podziękowań oraz złożono życzenia z okazji 70 - lecia urodzin kolegom - Stanisławowi Tychowiczowi i  Stanisławowi Synowczyńskiemu. Następnie licznie przybyli emeryci z osobami towarzyszącymi uczestniczyli w zabawie karnawałowej.   

Dzięki uprzejmości kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Prudniku mogliśmy w I kwartale  br. przyjąć na terenie jednostki licznie przybyłe delegacje emerytów pożarnictwa, które odwiedzały mieszkającego w Prudniku Prezesa ZG ZEiRP RP Krzysztofa Maślankiewicza, za co z upoważnienia Krzysztofa bardzo dziękuję. W tym miejscu warto przekazać także informację o koncercie charytatywnymna rzecz leczenia dwóch chorych osób, w tym kol. Krzysztofa, który odbył się w dniu 18 marca w Prudnickim Ośrodku Kultury. W koncercieuczestniczyli mieszkańcy Prudniku, w tym liczne grono strażaków - emerytów.Nad tym wydarzeniem patronat honorowy sprawował burmistrz Prudnika Pan Franciszek Fejdych.

26 marca br. w siedzibie tut. Komendy z udziałem p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku bryg. Tomasza Protasia, w przedświątecznej atmosferze, złożono życzenia okolicznościowe oraz przekazano upominki wraz z listami gratulacyjnymi Jubilatom, którzy w tym roku ukończyli 70 lat życia - to jest Kolegom : Janowi Baraczowi, Mieczysławowi Jędrzejowskiemu, Wojciechowi Dziudzikowi i Edmundowi Tęczy, a z okazji 60 - tej rocznicy urodzin Józefowi Matuszewskiemu. Następnie Prezes Koła dzieląc się jajkiem złożył świąteczne życzenia uczestnikom spotkania.

Licznik odwiedzin

6041090
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
906
3184
4090
5398172
6746
74248
6041090