1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Walne zebranie chełmskich emerytów pożarnictwa

Chełmscy emeryci pożarnictwa zrzeszeni w Związku Emerytów

i Rencistów Pożarnictwa RP 12. 02. 2019 spotkali się w sali KM PSP Chełm na dorocznym zebraniu sprawozdawczo wyborczym. Gościem emerytów był

Komendant Miejski PSP mł. bryg Artur Rutkowski. Członek ZG ZEiRP RP Jerzy Brzozowski, za dotychczasową pracę odznaczył odznaką „Za zasługi dla ZEiRP RP” kol. Sławomira Nowosada i Zbigniewa Raźniewskiego. Okolicznościowe listy i słodkie upominki otrzymali Koledzy obchodzący okrągłe rocznice urodzin: Anna Krawczuk, Adam Walczuk, Eugeniusz Zieliński i Maria Rygiel . Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, wynikiem którego były wybory nowych władz. Na czele Zarządu ponownie stanął Kazimierz Szwed    a w skład którego ponadto weszli: Jerzy Brzozowski, Anna Pastuszak, Stanisław Majewski oraz Krzysztof Czarny

Zarząd przedstawił Plan pracy na rok 2019 kładąc szczególną uwagę na integrację środowiska, turystykę i wypoczynek, rozbudowę szeregów Kola.

Wybrano też pięcioosobowe przedstawicielstwo na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Lublinie. Podczas zebrania do Związku wstąpiło pięciu nowych członków. Zebranie skończyło się wspólnym posiłkiem cateringowym.

Opracowanie i foto: Jerzy Brzozowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Radzyniu Podlaskim

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 27 stycznia 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Mieczysław Kwasowiec - Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Członkowie Naszego Koła Jerzy Domański i Stanisław Bekulard otrzymali Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, a kolegom Sak Marian, Domański Piotr i Jastrzębski Krzysztof wręczono dyplomy dla jubilatów z okazji jubileuszy urodzin.

Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015 – 2018 przedstawił kol. Mieczysław Kwasowiec, finansowe kol. Skarbnik - Marian Protaś natomiast Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Jastrzębski, wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium udzielono jednogłośnie. Zarząd Koła pozostał bez zmian. Wynikłe z dyskusji ustalenia wprowadzono do planu pracy na rok 2019 oraz 2019 – 2022. Podsumowania zebrania dokonał kol. Prezes, który zaprosił na wspólny obiad.

W załączeniu zdjęcia z zebrania z dnia 27 stycznia 2019 r.

Opracował: Jerzy Domański

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

Informacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła w Biłgoraju

         Uroczyste zebranie odbyło się w dniu 12.01.2019r. o godz. 11 w Sali posiedzeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

         Zebranie sprawozdawczo-wyborcze otworzył Prezes bryg. w st. spocz. Komanowski Anatoliusz, który powitał tak licznie przybyłych członków koła tutejszego związku i zaproszonych gości w osobach:

- st. bryg. w stanie spocz. Romana Popajewskiego – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,

- bryg. Wiesława Krenta – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,

- st. bryg. Krzysztofa Michońskiego byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

         Następnie Prezes Koła w imieniu wszystkich członków złożył serdeczne podziękowania Komendantowi bryg. Wiesławowi Krent za bardzo dobrą współpracę oraz udzielenie wszelkiej potrzebnej pomocy zarządowi.

         W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano zarząd w składzie:

Prezes – Komanowski Anatoliusz,
V-ce Prezes – Cieślak Piotr,
Sekretarz – Szewc Marian,

Skarbnik – Bielak Wiesław,

Członek – Brzozowski Tadeusz.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Borowiński Janusz,

Sekretarz – Kowalczyk Józef,

Członek - Zabłotni Wiesław,

Członek – Smusz Tadeusz.

Wybrano delegatów na zjazd wojewódzki:

- Komanowski Anatoliusz,

- Michoński Krzysztof,

- Szewc Marian.

         W imieniu zarządu i komisji rewizyjnej podziękowania złożył Prezes Anatoliusz Komanowski.

         Następnie wręczono odznakę Zasłużony dla ZEiRP RP Wiesławowi Bielak oraz odznaki związku i legitymacje dla wszystkich członków związku.

        W dalszej części spotkania wszyscy uczestnicy zebrania podzielili się opłatkiem, a następnie udali się na uroczysty obiad.

Zebranie emerytów i rencistów Koła Kraśnik

Dnia 29 stycznia 2019r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej  Polskiej  Koła Kraśnik. Zebraniu przewodniczył kolega Szczepanik Wiesław - Prezes Koła.

Przywitał on zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów.

W trakcie spotkania sześciu emerytom Koła Kraśnik zostały wręczone listy gratulacyjne z okazji rocznicy urodzin - Walenty Goleń, Bogusław Maj, Eugeniusz Nizioł, Mieczysław Zuba, Stanisław Kmieć oraz Zenon Rak.

W programie zebrania znalazło się sprawozdanie roczne i finansowe z działalności Koła za rok 2018. Z uwagi na brak Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Barbary Buczkowskiej, Prezes przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

Po odczytaniu sprawozdań, udzielono absolutorium Zarządowi Koła. Zarząd Koła nie uległ zmianie.

Następnie został dokonany wybór Delegatów Koła Kraśnik na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Prezes Koła przedstawił plan działalności Koła na rok 2019 z prośbą o współpracę w jego realizacji.

Na koniec Prezes zaprosił wszystkich zebranych do wspólnego obiadu w ramach spotkania noworocznego.

XX-lecie oraz walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole świdnickim

W dniu 1 lutego 2019r. o godzinie 10.00 w świdnickiej restauracji „Kaprys” odbyły się obchody XX-lecia Koła i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku.

Uroczystości otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes - Henryk Skoczylas. W zebraniu wzięło udział 26 zrzeszonych Członków i wielu znamienitych gości, między innymi: bryg. w st. spocz. Marek Stanisław – Prezes Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Piejak – członek Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie, były Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, Ewa Jankowska-Sekretarz Miasta Świdnik oraz bryg. Sławomir Kowalczyk-Komendant Powiatowy PSP w Świdniku i mł.bryg. Paweł Belniak– jego Zastępca.

Zebraniu przewodniczył Kol. Zbigniew Dzirba, obowiązki sekretarza pełnił Kol. Zbigniew Stefaniec.

W programie zebrania V-ce Prezes Kol. Chęciński Wiesław przedstawił działalność Koła w ostatnim XX-leciu. Z tej okazji wydano okolicznościowy „Biuletyn Informacyjny”, który otrzymał każdy uczestnik zebrania. Członkom Koła wręczono również znaczki związkowe.

Wyróżniono Kol. Jana Krawczyńskiego i Krzysztofa Bryka odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”, a okolicznościowy dyplom z okazji 70-lecia urodzin nadany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie otrzymał Kol. Henryk Adamczyk.

Ponadto w porządku zebrania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wybrano nowe władze Koła. Prezesem wybrany został Kol. Wiesław Chęciński, dotychczasowy V-ce Prezes. W nowej kadencji Kol. Dzirba Zbigniew pełnił będzie obowiązki Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przyjęto roczny plan pracy i plan finansowy na 2019 rok. Poruszono również problemy dotyczące funkcjonowania Związku i Koła. Goście w swoich wystąpieniach przedstawili problematykę odpowiednio dotyczącą spraw Związkowych i PSP, a w końcowych słowach podziękowali za dotychczasową współpracę oraz złożyli wszystkim najlepsze życzenia. Z okazji XX-lecia Koła, p. Ewa Jankowska-Sekretarz Miasta wręczyła Prezesowi Zarządu nadany Kołu tytuł AMICUS CIVITATIS Przyjaciel Miasta, a bryg. Sławomir Kowalczyk-Komendant Powiatowy PSP wręczył Prezesowi Zarządu okolicznościową plakietę. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.

Cały przebieg zebrania wspomagany został również prezentacją multimedialną.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje funkcyjnym uroczystości, członkom Koła, gościom oraz właścicielowi i obsłudze lokalu.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.

Opracował: Zbigniew Stefaniec - Sekretarz Koła.

Licznik odwiedzin

6540023
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2532
3376
20374
5873663
76934
115805
6540023