1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie emerytów i rencistów Koła Kraśnik

Dnia 29 stycznia 2019r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej  Polskiej  Koła Kraśnik. Zebraniu przewodniczył kolega Szczepanik Wiesław - Prezes Koła.

Przywitał on zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów.

W trakcie spotkania sześciu emerytom Koła Kraśnik zostały wręczone listy gratulacyjne z okazji rocznicy urodzin - Walenty Goleń, Bogusław Maj, Eugeniusz Nizioł, Mieczysław Zuba, Stanisław Kmieć oraz Zenon Rak.

W programie zebrania znalazło się sprawozdanie roczne i finansowe z działalności Koła za rok 2018. Z uwagi na brak Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Barbary Buczkowskiej, Prezes przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

Po odczytaniu sprawozdań, udzielono absolutorium Zarządowi Koła. Zarząd Koła nie uległ zmianie.

Następnie został dokonany wybór Delegatów Koła Kraśnik na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Prezes Koła przedstawił plan działalności Koła na rok 2019 z prośbą o współpracę w jego realizacji.

Na koniec Prezes zaprosił wszystkich zebranych do wspólnego obiadu w ramach spotkania noworocznego.

XX-lecie oraz walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole świdnickim

W dniu 1 lutego 2019r. o godzinie 10.00 w świdnickiej restauracji „Kaprys” odbyły się obchody XX-lecia Koła i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku.

Uroczystości otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes - Henryk Skoczylas. W zebraniu wzięło udział 26 zrzeszonych Członków i wielu znamienitych gości, między innymi: bryg. w st. spocz. Marek Stanisław – Prezes Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Piejak – członek Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie, były Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, Ewa Jankowska-Sekretarz Miasta Świdnik oraz bryg. Sławomir Kowalczyk-Komendant Powiatowy PSP w Świdniku i mł.bryg. Paweł Belniak– jego Zastępca.

Zebraniu przewodniczył Kol. Zbigniew Dzirba, obowiązki sekretarza pełnił Kol. Zbigniew Stefaniec.

W programie zebrania V-ce Prezes Kol. Chęciński Wiesław przedstawił działalność Koła w ostatnim XX-leciu. Z tej okazji wydano okolicznościowy „Biuletyn Informacyjny”, który otrzymał każdy uczestnik zebrania. Członkom Koła wręczono również znaczki związkowe.

Wyróżniono Kol. Jana Krawczyńskiego i Krzysztofa Bryka odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”, a okolicznościowy dyplom z okazji 70-lecia urodzin nadany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie otrzymał Kol. Henryk Adamczyk.

Ponadto w porządku zebrania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wybrano nowe władze Koła. Prezesem wybrany został Kol. Wiesław Chęciński, dotychczasowy V-ce Prezes. W nowej kadencji Kol. Dzirba Zbigniew pełnił będzie obowiązki Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przyjęto roczny plan pracy i plan finansowy na 2019 rok. Poruszono również problemy dotyczące funkcjonowania Związku i Koła. Goście w swoich wystąpieniach przedstawili problematykę odpowiednio dotyczącą spraw Związkowych i PSP, a w końcowych słowach podziękowali za dotychczasową współpracę oraz złożyli wszystkim najlepsze życzenia. Z okazji XX-lecia Koła, p. Ewa Jankowska-Sekretarz Miasta wręczyła Prezesowi Zarządu nadany Kołu tytuł AMICUS CIVITATIS Przyjaciel Miasta, a bryg. Sławomir Kowalczyk-Komendant Powiatowy PSP wręczył Prezesowi Zarządu okolicznościową plakietę. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.

Cały przebieg zebrania wspomagany został również prezentacją multimedialną.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje funkcyjnym uroczystości, członkom Koła, gościom oraz właścicielowi i obsłudze lokalu.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.

Opracował: Zbigniew Stefaniec - Sekretarz Koła.

Zebranie JANOWSKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

Dnia 18 stycznia 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zebraniu przewodniczył Kol. Grzegorz Kwiecień – Prezes Koła, przywitał zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów. W trakcie spotkania dwóch emerytów janowskiego Koła Józef Wojtan i Józef Mucha odznaczonych zostało medalem Związku.

W programie zebrania znalazło się sprawozdanie Prezesa Kola z działalności minionej kadencji Kol Grzegorza Kwiecień, sprawozdanie z działalności finansowej skarbnika Koła, Kol. Stanisława Mucha, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Kol Franciszka Tatko. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi Koła przeprowadzono dyskusje w trakcie której złożono wnioski do planu działalności Koła w 2019 roku. Wybrano nowe władze Koła.

Tekst i foto: Krzysztof Kurasiewicz

Spotkanie Noworoczne i Walne Zebranie w Kole ZE i RP RP we Włodawie

         W dniu 18 stycznia 2019 r. Zarząd Koła we Włodawie zorganizował zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym Kole. Zebranie było połączone ze spotkaniem z okazji Nowego Roku.

Na spotkanie licznie przybyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście w osobach: bryg. Pawła Matczuka Komendanta Powiatowego PSP oraz jego Zastępcy kpt. Andrzeja Łosia.

           Na początku spotkania odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa” została odznaczona Kol. Halina Marciocha długoletnia Sekretarz Koła we Włodawie pełniąca tą funkcję od ponad 25 lat. Odznakę wręczył członek ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemar Moszczyński.

             Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił Edward Morawski – Prezes Zarządu. Sprawozdanie finansowe złożył Skarbnik Janusz Grytczuk, a Komisji Rewizyjnej – Aleksander Celiński.

Po głosowaniu jednogłośnie Zarząd Koła uzyskał absolutorium. Na Zjazd Wojewódzki zostało wybranych dwóch delegatów: Waldemara Moszczyńskiego i Edwarda Morawskiego.

             W wyniku wyborów w składzie Zarządu Koła dokonano pewnych zmian. Prezesem Zarządu został wybrany w dalszym ciągu Edward Morawski. Rezygnację z funkcji Sekretarza zgłosiła Kol. Halina Marciocha, a na jej miejsce wybrano Kol. Jolantę Woszczyńską. Pozostały skład Zarządu nie uległ zmianie.

               Przyjęto plan pracy na nowy rok po przedstawieniu propozycji Komisji Uchwał i Wniosków.

               Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Matczuk omówił najważniejsze zadania realizowane w Komendzie Powiatowej oraz zamierzenia na najbliższy rok.

               W drugiej części spotkania zebrani podzielili się opłatkiem, wznieśli toast za Nowy Rok lampką szampana i długo dyskutowali przy zastawionym stole słuchając muzyki akordeonowej w wykonaniu członka Koła Stefana Kazuro.

Opracował:

bryg.w st. spocz. Edward Morawski

Wydarzenie roku w Kole ZE i RP RP w Chełmie

Tradycją już jest, że chełmskie Koło ZEiRP RP odbywa zebrania sprawozdawcze w Izbie Pamięci i Tradycji Komendy Miejskiej PSP w Chełmie, która to Izba została zorganizowana w latach 70 tych XX wieku. Wzruszającym i miłym akcentem zebrania są ślubowania młodych adeptów służby pożarniczej, jako  jej ciągłości.

     

Na ścianie głównej Izby znajduje się gablota z historycznymi sztandarami wśród których poczesne miejsce zajmuje sztandar     CHEŁMSKIEJ STRAŻY OGNIOWEJ – OCHOTNICZEJ  z 1917 roku.

Chełmska Straż ogniowa stanowiła  zaczątek utworzonej w maju 1922 roku

Zawodowej Straży Pożarnej w Chełmie przejmując jej tradycje i ciągłość.

Jednak historia jej powstania sięga roku 1893 jako Chołmskoi Gorodskoi  Pożarnoi Komandy

  

Stuletni okres żywotności sztandaru najstarszego ze wszystkich sztandarów

w mieście Chełm wywarł niekorzystne skutki w wyglądzie fizycznym.

  

Jako, że zbliżała się setna rocznica ufundowania sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej, Zarząd Koła ZE i RP RP w dniu 6 grudnia 2016 roku z inicjatywy

i na wniosek Prezesa naszego Koła Kol. Kazimierza Szweda podjął uchwałę o objęciu patronatem  renowację sztandaru i współudziale organizacji uroczystości w jego  przekazaniu spadkobiercom tradycji.

 

Zebranie sprawozdawcze Koła w dniu 26 stycznia 2017 roku zatwierdziło uchwałę Zarządu Koła. Podczas spontanicznej dobrowolnej zbiórki przez  Skarbnika  Koła Janusza Andrzejuka w trakcie zebrania zebrano kwotę 658 zł.

  

Obecny na zebraniu Komendant Miejski PSP w Chełmie - bryg. mgr inż. Zbigniew Rażniewski zadeklarował wsparcie finansowe od strażaków PSP oraz pomoc logistyczną Z tą chwilą nabrały tempa działania poprzez: konsultacje z konserwatorami, historykami, hafciarkami, stolarzami, poszukiwaniu brakujących funduszy.

   

Determinacja, zaangażowanie i sprzyjająca atmosfera znalazły swój finał 12 maja 2017 roku podczas powiatowych obchodów „Dnia strażaka” z udziałem emerytów i rencistów sztandar w nowej szacie został przekazany na ręce Komendanta Miejskiego PSP bryg Zbigniewa Rażniewskiego i zajął miejsce w nowej gablocie, również ufundowanej przez emerytów i rencistów.

Podczas uroczystości wykład na temat „Burzliwa historia sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej i geneza jego powstania” wygłosił Prezes Zarządu Chełmskiego Koła Kol. Kazimierz Szwed

Zakończenie obchodów 100 lecia nadania sztandaru zbiegło się z 100 rocznicą niepodległości. W dniu 29 maja 2018 roku podczas obchodów „Dnia strażaka” i Jubileuszu 125 rocznicy powstania Chełmskiej Straży Pożarnej Prezes Zarządu Koła Kazimierz Szwed wyraził podziękowanie wszystkim wspierającym naszą inicjatywę a na ręce Komendanta Miejskiego PSP przekazał dwie oprawione w ramki fotografie historycznego sztandaru.

 

Inicjatywa nasza wypełniła znamiona § 7 pkt 4 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP tj. cyt. - podejmowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą.

 

Aprobata i rozgłos społeczny w środowisku pożarniczym uważamy za WYDARZENIE ROKU w naszym Kole, które zdarza się raz na 100 lat

 

Opracował na podstawie kroniki Koła

Jerzy Brzozowski Wiceprezes Zarządu Koła.

Opis fotografii:

1/  Ślubowanie od Konrada Kotek, Przemysława Tywoniuk, Radosława Szachun    odbiera Z-ca Kom. Miejskiego PSP w Chełmie st.bryg. Robert Wesołowski.

2/  Prezydium Zebrania: Od lewej: Jerzy Brzozowski Wiceprezes Zarządu Koła, Kazimierz Szwed Prezes Zarządu Koła, Stanisław Marek Prezes ZW w Lublinie. W tle gablota historycznych sztandarów. Pierwszy z lewej ze św. Florianem sztandar Chełmskiej Straży Ogniowej.

3/  Kopia Uchwały Zarządu Koła z dnia 6 grudnia 2016 r.

4/  Awers sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej wg stanu na dzień 26.01.2017

5/  Rewers sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej wg stanu j.w.

6/  Uczestnicy zebrania sprawozdawczego w dn. 26.01.2017 r. i ofiarodawcy sztandaru. /wycinek z Super tygodnia chełmskiego nr 6 z 6-19 luty 2017 r.

7/  Z lewej Inicjator renowacji sztandaru, Prezes Koła ZE i RP RP w Chełmie Kazimierz Szwed, prawej Wiceprezes Kola Jerzy Brzozowski podczas prezentacji sztandaru w nowej szacie.

8/  Podziękowanie  dla PSP w Chełmie za pomoc w naszej inicjatywie.

Opracował na podst. kroniki Jerzy Brzozowski

Wiceprezes Koła ZEiRP RP w Chełmie

Licznik odwiedzin

7094375
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1465
3034
7280
6442131
89869
113340
7094375