1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zjazd Delegatów ZEiRP w Lublinie

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. obradował VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie. Obrady otworzył Prezes ZW Stanisław Marek, który powitał przybyłych delegatów, członów ustępującej Komisji Rewizyjnej i Zarządu, Prezesów Kół oraz zaproszonych gości w osobach

1. st. bryg. Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie

2. Wiesława Woszczynę – wiceprezesa ZG ZEIRP RP w Warszawie

3. bryg. Pawła Matczuka - Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie (dziekana Komendantów Miejskich i Powiatowych)

4. Artura Niczyporuka – Prezesa Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, gospodarza uroczystości

5. Zdzisława Niedbałę - przedstawiciela Prezydenta Miasta Lublin

6. Jerzego Kurka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach

7. Tadeusza Miciułę – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie

8. Tadeusza Hawrylinka - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie

9. Mariana Ziętka –Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie

11. Mariana Radomskiego – Przewodniczącego Terenowego Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie

12. Jerzego Brzozowskiego – członka Zarządu Głównego ZEiRP

13. Czesława Młynarskiego – członka Głównej Komisji Rewizyjnej przy ZG

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie odznaką Za Zasługi dla Związku odznaczeni zostali:

st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie

Kol. Halina Zięba –Prezes Koła w Hrubieszowie

Kol. Jerzy Zaborowski – Prezes Koła w Opolu Lubelskim

Kol. Henryk Hałajko – Wiceprezes Koła w Radzyniu Podlaskim

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie wyróżnienia okolicznościowe
w postaci reliefów z dedykacją otrzymali:

Jerzy Brzozowski – Członek ZG, Członek ZW, Kronikarz, wiceprezes Koła w Chełmie

Adam Maluga – wiceprezes ZW, Prezes Koła w Lubartowie

Paweł Dworak – wiceprezes ZW

Adam Skowronek – sekretarz ZW

Tadeusz Bulicz –Prezes Honorowy Koła w Białej Podlaskiej

Ryszard Sidorski – Prezes Honorowy Koła w Hrubieszowie

Marian Sidor – Prezes Honorowy Koła w Krasnymstawie

         Następnie Prezes ZW przedstawił sprawozdanie, w którym podsumował czteroletnią działalność. Przypomnijmy ważniejsze zadania i wydarzenia.

         Wg stanu na początku kadencji zrzeszaliśmy 581 członków w tym 67 kobiet w 21 Kołach. Na koniec kadencji, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r mamy taką samą liczbę kół czyli 21 i 599 członków w tym 76 kobiet. Na zwiększenie ilości członków naszego związku niewątpliwy wpływ ma poprawa skuteczności w działaniu niektórych prezesów Kół oraz możliwość korzystania z funduszu socjalnego przez emerytów uczestniczących w imprezach kulturalnych organizowanych przez Zarządy Kół. Wzrost jednak nie jest satysfakcjonujący, bowiem poza strukturami Związku jest wielu szczególnie młodych emerytów. 

         Wszystkie wyjazdowe posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego- 2 razy w roku odbywały się w Komendach Powiatowych PSP i na ziemi sądeckiej i finansowane były przez uczestników tych spotkań z wyjątkiem częściowego dofinansowania przez Zarząd Wojewódzki kosztów przejazdu. Informacje ze wszystkich spotkań zamieszczone zostały na stronie internetowej Zarządu Głównego – zakładka lubelskie a protokoły z posiedzeń Zarządu otrzymali członkowie ZW, WKR i Prezesi Kół. Na posiedzeniach ZW podejmowano inicjatywy związkowe, oraz realizację funduszu socjalnego. Zachęcaliśmy naszych członków do składania wniosków o pomoc socjalną.

        Co roku organizowaliśmy wycieczki zagraniczne cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony emerytów. We wrześniu 2015 r. już po raz trzeci pojechaliśmy do przepięknej Chorwacji. W 2016 r. odbyliśmy pierwszą samolotową wycieczkę udając się na urokliwą wyspę Majorkę. Rok 2017 to kolejny 46 osobowy wylot samolotem tym razem na wyspę Kreta oraz niezapomnianą wyspę Santorini. W 2018 r. udaliśmy się samolotem na zwiedzanie Portugalii – 42 osoby.

         W październiku 2017 roku po raz pierwszy Zarząd Wojewódzki zorganizował grupowy wyjazd 67 osób do sanatorium po poprawę zdrowia i kondycji . Pociągiem najpierw Intercity a następnie z Warszawy Pendolino pojechaliśmy do sanatorium w Sopocie. Tam oprócz zabiegów rehabilitacyjnych zwiedziliśmy całe Trójmiasto. Kolejny wyjazd do sanatorium zorganizowaliśmy w październiku 2018 roku tym razem była to Silesia w przepięknej Krynicy Zdrój. W eskapadzie wzięło udział 51 osób. Atrakcją, poza zabiegami było wspólne zwiedzanie miasta, ognisko oraz wypad na wody siarkowe do Słowacji.

         W latach 2016 i 2017 odbyły się Zawody Wędkarskie o puchar Prezesa ZW. Podczas pierwszych zawodów uczestnicy zwiedzili m. innymi jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w Opolu Lubelskim.

Podejmowaliśmy działania na rzecz dokumentowania działalności Związku i wyróżniania jego działaczy

         Prowadzona jest kronika Zarządu Wojewódzkiego która zajęła I miejsce w konkursie kronik zorganizowanym na szczeblu Zarządu Głównego. Prowadzone są także kroniki Kół. Na zorganizowanym po raz pierwszy Wojewódzkim konkursie kronik komisja konkursowa oceniała kroniki z Kół (Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lublin, Ryki, Tomaszów Lubelski). Najlepszą okazała się kronika Koła Chełm, która z kolei na konkursie krajowym zajęła II miejsce w kategorii kronik Kół.

         W trakcie opracowywania jest historia 25 - lecia Związku na terenie województwa lubelskiego, którą w oparciu o informacje przesłane przez poszczególne koła, kronikę, materiały archiwalne z byłych województw bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego oraz własne spostrzeżenia redaguje W-ce Prezes Adam Maluga. Zawiera ona okres tworzenia Związku, wiele wydarzeń i faktów, które tworzyli emeryci, często nasi poprzednicy, niestety wielu z nich już nie żyje.

         Wszyscy jubilaci począwszy od 70 roku życia (co 5 lat) otrzymują listy gratulacyjne od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEIRP RP w Lublinie. Do niektórych emerytów dojeżdżają delegacje do miejsc ich zamieszkania.

         Jesteśmy członkiem porozumienia Lubelskie Porozumienie Organizacji Kombatanckich, Patriotyczno - Niepodległościowych i Służb Mundurowych. Prezesi niektórych kół podobne porozumienia o współpracy podpisali na szczeblu lokalnym.

W tych działaniach uzyskujemy szczególną pomoc transportową ze strony organów PSP, za co należą się podziękowania, gdyż zrozumienie naszych potrzeb ze strony Komendantów wszystkich szczebli jest nieocenione.

         Prezes ZW podziękował:

Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, Komendantom Miejskim i Powiatowym za umożliwienie nam działalności w obiektach Państwowej Straży Pożarnej i wspieranie naszych inicjatyw oraz pomoc w realizacji zadań statutowych i w środkach transportowych.

Władzom Państwowym, Samorządowym i jednocześnie wszystkim osobom i podmiotom które nas wspierają, udzielając pomocy materialnej i duchowej.

Zarządowi Głównemu na ręce wiceprezesa Wiesława Woszczyny za podejmowanie i realizację zadań statutowych na rzecz naszego środowiska.

Członkom ustępującego ZW za zaangażowanie w działalności społecznej, wszelkie inicjatywy, aktywność w pracach stałych zespołów, stałą gotowość do podejmowania decyzji i uchwał na posiedzeniach plenarnych.

WKR na czele z jej Przewodniczącą Anną Pastuszak, za rzetelne i sumienne kontrole naszych poczynań i czuwanie nad prawidłową, zgodną ze Statutem działalnością ZW.

Prezesom Kół za skuteczne kierowanie podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, dostrzeganie i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym emerytom i rencistom pożarnictwa. Za organizowanie spotkań i integrowanie środowiska pożarniczego.

Życzenia emerytom i rencistom złożyli zaproszeni goście.

Następnie wybrany przewodniczący obrad Kol. Adam Maluga poprowadził Zjazd zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zjazd wybrał nowy 20 osobowy Zarząd Wojewódzki w osobach:

1. Stanisław Marek     - prezes

2. Adam Maluga                   - wiceprezes

3. Paweł Dworak                  - wiceprezes

4. Elżbieta Błaszczyk  - skarbnik

5. Czesław Młynarski  - członek prezydium

6. Roman Popajewski          - członek prezydium

7. Brzozowski Jerzy

8. Kalinecki Bogusław

9. Kwasowiec Mieczysław

10 .Kwiecień Grzegorz

11. Łaziuk Zbigniew

12. Michoński Krzysztof

13. Moszczyński Waldemar

14. Nowak Wiesław

15. Ratyna Józefa

16. Sidoruk Eugeniusz

17. Skowronek Adam

18. Walczuk Adam

19. Wójcik Krzysztof

20. Zięba Halina

21. Vacat

Wybrano Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie:

- Anna Pastuszak      - przewodnicząca

- Halina Kamińska     - członek

- Anatol Komanowski- członek

Zjazd przyjął zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków zadania na najbliższą kadencje.

Prezes nowo wybranego Zarządu podziękował prowadzącemu Zjazd za jego sprawny przebieg, delegatom oraz wszystkim przybyłym zaproszonym gościom za aktywne uczestnictwo, po czym zaprosił na poczęstunek.

Obradował Zarząd Wojewódzki w Lublinie

W dniu 27 lutego 2019 r. w świetlicy Komendy Miejskie PSP w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z udziałem Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół.

                   Omówiono następującą tematykę:

n  Podsumowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach.

n  Organizacja VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP w Lublinie

n  Zapoznanie z nowym Regulaminu korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego

n  Omówienie wykorzystanie funduszu socjalnego w 2018 roku

n  Wypracowanie propozycji i przyjęcie Planu pracy na 2019 rok

n  Omówienie spraw finansowych Zarządu Wojewódzkiego

n  Informacja o stanie zaawansowania opracowania historii Związku na ziemi lubelskiej

Obradom przewodniczył prezes ZW Stanisław Marek. Stan organizacyjny związku na 31 grudnia 2018 r. wynosił 599 członków w tym 87 kobiet. W sześciu Kołach wybrano nowych prezesów, w czterech ustanowiono prezesów honorowych.

Wybrano także 62 delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów zaplanowany na
5 kwietnia br w sali konferencyjnej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. Postanowiono, że na Zjeździe uhonorowanych zostanie 9 zasłużonych członków, w większości byłych prezesów Kół, relief-ami związkowymi oraz kilku Odznakami za zasługi dla Związku. Zostaną zamówione souveniry z nadrukiem okolicznościowym.

Nowy Regulamin korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego ma umożliwić większej ilości emerytów skorzystania ze środków oraz spowodować wzrost wykorzystaniu środków pozostających w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Przyjęto plan pracy oraz preliminarz finansowy na 2019r.

Opracowanie historyczne zmierza ku końcowi i ma się zamknąć Wojewódzkim Zjazdem Delegatów.

Ustępujący Zarząd przygotował wstępne propozycje osobowe do poszczególnych komisji i Zarządu Wojewódzkiego. W obradach uczestniczyło 32 członków. Dziękujemy Komendantowi Miejskiemu PSP w Lublinie za udostępnienie świetlicy.

Opracował: Stanisław Marek

Zdjęcia:            Adam Skowronek

Walne zebranie chełmskich emerytów pożarnictwa

Chełmscy emeryci pożarnictwa zrzeszeni w Związku Emerytów

i Rencistów Pożarnictwa RP 12. 02. 2019 spotkali się w sali KM PSP Chełm na dorocznym zebraniu sprawozdawczo wyborczym. Gościem emerytów był

Komendant Miejski PSP mł. bryg Artur Rutkowski. Członek ZG ZEiRP RP Jerzy Brzozowski, za dotychczasową pracę odznaczył odznaką „Za zasługi dla ZEiRP RP” kol. Sławomira Nowosada i Zbigniewa Raźniewskiego. Okolicznościowe listy i słodkie upominki otrzymali Koledzy obchodzący okrągłe rocznice urodzin: Anna Krawczuk, Adam Walczuk, Eugeniusz Zieliński i Maria Rygiel . Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, wynikiem którego były wybory nowych władz. Na czele Zarządu ponownie stanął Kazimierz Szwed    a w skład którego ponadto weszli: Jerzy Brzozowski, Anna Pastuszak, Stanisław Majewski oraz Krzysztof Czarny

Zarząd przedstawił Plan pracy na rok 2019 kładąc szczególną uwagę na integrację środowiska, turystykę i wypoczynek, rozbudowę szeregów Kola.

Wybrano też pięcioosobowe przedstawicielstwo na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Lublinie. Podczas zebrania do Związku wstąpiło pięciu nowych członków. Zebranie skończyło się wspólnym posiłkiem cateringowym.

Opracowanie i foto: Jerzy Brzozowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Radzyniu Podlaskim

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 27 stycznia 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Mieczysław Kwasowiec - Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Członkowie Naszego Koła Jerzy Domański i Stanisław Bekulard otrzymali Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, a kolegom Sak Marian, Domański Piotr i Jastrzębski Krzysztof wręczono dyplomy dla jubilatów z okazji jubileuszy urodzin.

Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015 – 2018 przedstawił kol. Mieczysław Kwasowiec, finansowe kol. Skarbnik - Marian Protaś natomiast Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Jastrzębski, wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium udzielono jednogłośnie. Zarząd Koła pozostał bez zmian. Wynikłe z dyskusji ustalenia wprowadzono do planu pracy na rok 2019 oraz 2019 – 2022. Podsumowania zebrania dokonał kol. Prezes, który zaprosił na wspólny obiad.

W załączeniu zdjęcia z zebrania z dnia 27 stycznia 2019 r.

Opracował: Jerzy Domański

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

Informacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła w Biłgoraju

         Uroczyste zebranie odbyło się w dniu 12.01.2019r. o godz. 11 w Sali posiedzeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

         Zebranie sprawozdawczo-wyborcze otworzył Prezes bryg. w st. spocz. Komanowski Anatoliusz, który powitał tak licznie przybyłych członków koła tutejszego związku i zaproszonych gości w osobach:

- st. bryg. w stanie spocz. Romana Popajewskiego – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,

- bryg. Wiesława Krenta – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,

- st. bryg. Krzysztofa Michońskiego byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

         Następnie Prezes Koła w imieniu wszystkich członków złożył serdeczne podziękowania Komendantowi bryg. Wiesławowi Krent za bardzo dobrą współpracę oraz udzielenie wszelkiej potrzebnej pomocy zarządowi.

         W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano zarząd w składzie:

Prezes – Komanowski Anatoliusz,
V-ce Prezes – Cieślak Piotr,
Sekretarz – Szewc Marian,

Skarbnik – Bielak Wiesław,

Członek – Brzozowski Tadeusz.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Borowiński Janusz,

Sekretarz – Kowalczyk Józef,

Członek - Zabłotni Wiesław,

Członek – Smusz Tadeusz.

Wybrano delegatów na zjazd wojewódzki:

- Komanowski Anatoliusz,

- Michoński Krzysztof,

- Szewc Marian.

         W imieniu zarządu i komisji rewizyjnej podziękowania złożył Prezes Anatoliusz Komanowski.

         Następnie wręczono odznakę Zasłużony dla ZEiRP RP Wiesławowi Bielak oraz odznaki związku i legitymacje dla wszystkich członków związku.

        W dalszej części spotkania wszyscy uczestnicy zebrania podzielili się opłatkiem, a następnie udali się na uroczysty obiad.

Licznik odwiedzin

7094441
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1531
3034
7346
6442131
89935
113340
7094441