1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Karnawałowe spotkanie na Zamku Anny Wazównej

W czwartek, dnia 04 lutego 2016 r na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie strażaków emerytów wraz z żonami. Nie zabrakło zaproszonych Gości, wśród nich byłego Z-cy Kujawsko-Pomorskiego KW st. bryg. w st. spocz. Krzysztofa Michałowskiego z żoną, Komendanta Powiatowego bryg. Pawła Warlikowskiego z żoną, byłego Komendanta Rejonowego Zdzisława Piotrowskiego.

Jak to ongiś bywało wszystkich przybyłych przywitano salwą armatnią na dziedzińcu Zamku Golubskiego a następnie było zwiedzanie i słuchanie ciekawych z historii Zamku gdzie Anna Wazówna pojawia się jako „Biała Pani”. Dalej były przemówienia i pogawędki, zadbano również o smaczne jedzenie a do tańca przygrywała kapela z Węgierska i Nowogrodu.

Aktualnie Koło przy Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu – Dobrzyniu liczy 22 członków, którym kieruje Zarząd w składzie:

1.Prezes - Stanisław Syjkowski,

2. V-ce Prezes – Zbigniew Łupaczewski,

3. Sekretarz – Zbigniew Micciak,

4. Skarbnik – Zbigniew Bolewski, który jest członkiem K-P Zarządu Wojewódzkiego.

Informację sporządził Zbigniew Bolewski

Sprawozdanie z Posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP

wloc1W środę, dnia 14 października 2015 r o godz. 10.00 w sali Komendy Miejskiej PSP w Włocławku rozpoczęło się kolejne wyjazdowe Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Gospodarzami spotkania był Komendant Miejski st. bryg. Robert Majewski oraz kol. Dariusz Politowski – Prezes Koła przy KM PSP

Gośćmi Posiedzenia byli:

1. kol. Zygmunt Politowski – Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRPRP,

2. st. bryg. Artur Przybylski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego,

3. kol. Henryk Grobelny – członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP    

4. ks. bryg. Zenon Rutkowski – Kapelan,

5. bryg. Janusz Halak – Naczelnik Wydziału Kadr KW,

Na początku posiedzenia bryg. Janusz Halak odczytał decyzję Zarządu Głównego o przyznaniu odznak „Zasłużony dla ZEiRPRP” następującym kol. i kol.:

1. Koniecka Kazimierz – członek Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie,

2. bryg. Andrzej Kujaczyński – D-ca JRG w Wąbrzeźnie,

3. Szczutkowska Janina - członek Koła, 

4. Rudzińska Bożena – członek Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie,

5. Janusz Czepek – członek Koła przy KM PSP w Grudziądzu,      

6. Józef Suliński – członek Koła przy KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu,     

7. Piotr Górski – członek Koła przy KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

Odznaki wręczył Wicepezes ZG Zygmunt Politowski, a gratulacje odznaczonym złożył st. bryg Artur Przybylski Z-ca Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezes K-P ZW Włodzimierz Marasz.

Prezes Włodzimierz Marasz wręczył st. bryg. Arturowi Przybylskiemu Z-cy KW oficjalny skład imienny Zarządu Wojewódzkiego zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego nr 40/V/2015 z dnia 28 maja 2015 r a następnie zostały wręczone akty powołania wszystkim członkom Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

W związku z przejściem w stan spoczynku kapelana ks. bryg. Zenona Rutkowskiego członek Prezydium K-P ZW Gerard Mroczyński złożył podziękowania za współpracę z Związkiem oraz złożył najlepsze życzenia na okres emerytury.

Program Plenum obejmował:

1. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.

2. Przedstawienie programu działania na V kadencję oraz podjęcie uchwały.

3. Nowe zarządzenia - wytyczne Zarządu Głównego.

4. Informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej.

5.Działalność Koła przy KM PSP w Włocławku.

6. Wystąpienie Gości.

Po zakończeniu obrad, zgodnie z tradycją uczestnicy udali się na kolejną - XIV integracyjną wojewódzką wycieczkę – zwiedzenie zapory i elektrowni wodnej.

 

 

Migawki z posiedzenia i wycieczki Tadeusz Banach. 

Opracował: W Marasz

 

Informacja ze strony www ZW ZEiRP RP woj. kujawsko-pomorskiego

"Pod koniec września br. Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP woj.kujawsko-pomorskiego zawarł umowę na hosting strony WWW......Dzięki temu powstała możliwość założenia nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej strony internetowej z własną domeną – www.emerycikujawy.hekko24.pl (dotychczasowy adres emeryci.kujawy.psp.gov.pljest również aktualny). 

Spośród sporej rzeszy dostawców hostingu, wybrano HEKKO.
Prezentowana trzecia odsłona witryny internetowej zbudowana została w WordPressie i motywie Graphene, była prezentowana na V Zjedzie i spotkała się z życzliwym przyjęciem.
Mam nadzieję, że nowa osłona strony WWW, stanie się źródłem zarówno informacji, jak i inspiracji.
Będzie, mam nadzieję, spełniać oczekiwania wszystkich emerytów, zarówno tych zrzeszonych jak i tych nie zrzeszonych w Związku."

Za zgodą Prezesa ZW
Admin

Marek Kozicki

Redakcja www..... Zarządu Głównego gratuluje i życzy powodzenia.

Sprawozdanie z Kujawsko-Pomorskiego V WZD

Dnia 25 marca 2015 r w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów, w 15 letniej historii Kujawsko- Pomorskiego ZEiRP RP. Otwarcia dokonał Prezes ustępującego Zarządu Włodzimierz Marasz.

Gośćmi Zjazdu byli:

  • kol. Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP,
  • st. bryg. Tomasz Leszczyński – Kujawsko -Pomorski KW PSP.
  • ksiądz bryg. Zenon Rutkowski – Kapelan Strażaków,
  • bryg. Janusz Halak – Naczelnik Kadr, Przewodniczący Komisji Socjalnej.

W IV kadencji zmarło 58 emerytów i rencistów. Uczczono ich pamięć chwilą ciszy. Odznakami „Zasłużony dla ZEiRP RP”, które wręczył Prezes ZG Albin Piątkowski, uhonorowano:

  • księdza bryg. Zenonan Rutkowskiego,
  • kol. Marka Kozickiego.

Wręczono im również medale 20 lecia Związku. Z okazji 70 urodzin kol. Ryszardowi Gumowskiemu złożono życzenia oraz wręczono list od Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa ZW. Na Sekretarza Zjazdu delegaci wybrali Ewę Gołumską, a na Przewodniczącego Andrzeja Zwierzyńskiego.

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego ZW za lata 2011-2015 przedstawił Włodzimierz Marasz. Sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2014 przedstawił Ryszard Gumowski. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Janusz Kopczyński, który na koniec wystąpienia postawił wniosek o udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. W dyskusji Prezes Zarządu Głównego Albin Piątkowski złożył podziękowanie członkom ZW oraz WKR za działalność w latach 2011-2015. Życzył w następnej kadencji wzrostu ilości członków i Kół. Komendant Wojewódzki st. bryg. Tomasz Leszczyński podziękował szczególnie za pracę w Komisji Socjalnej na rzecz emeryckich rodzin. Kapelan ksiądz bryg. Zenono Rutkowski gratulował pracy na rzecz emerytów ich rodzin oraz zachęcał do dalszej jej rozwijania. Naczelnik Kadr KW bryg. Janusz Halak uzupełnił sprawozdania ZW o informacje z działalności Komisji Socjalnej. Kol. Marek Kozicki prowadzący naszą stronę www zapowiedział nową odsłonę oraz zaprezentował ją wszystkim uczestnikom zachęcając do wspólnego jej wzbogacania. Z przedstawicieli wszystkich Kół działających w województwie dokonano wyboru Zarządu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się, Prezes ZW Włodzimierz Marasz oraz Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawili delegatom i gościom nowe składy osobowe. Dokonano też wyboru delegatów na Zjazd Krajowy. W wolnych wnioskach Przewodniczący ZW ZZ Florian pogratulował działalności na rzecz emerytów i wręczył statuetkę św. Floriana z dedykacją. Gospodarz Szkoły st. bryg. Marek Miś zapewnił uczestnikom doskonałe warunki do przeprowadzenia obrad i przyjemnego pobytu. Nad logistycznym zabezpieczeniem Zjazdy czuwał mł. bryg. Mariusz Czapla Kwatermistrz Szkoły Podoficerskiej. któremu złożono serdeczne podziękowania. Po zakończeniu obrad odbyła się kolejna wojewódzka integracyjna wycieczka. Tym razem przy wsparciu Prezesa Miejskiego Koła Tadeusza Banacha udaliśmy się do Portu Lotniczego Bydgoszcz SA pod patronatem Ignacego Józefa Paderewskiego, gdzie Komendant Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej kol. Choleżyński zapoznał ze sprzętem, stanem załogi i procedurami ratowniczymi.

Zdjęcia Tadeusz Banach Opracował WA Marasz   

V WZD w woj. Kujawsko- Pomorskim

 

 

 

Skład osobowy władz Kujawsko-Pomorskiego ZW

 

 

wybranych na V WZD w dniu 25 marca 2015 r.

 

Zarząd Wojewódzki 

 

Prezes - Marasz Włodzimierz,

Wiceprezes - Zwierzyński Andrzej,

Sekretarz - Gołumska Ewa,

Skarbnik - Gumowski Ryszard,

Członek - Mroczyński Gerard,

Członek - Banach Tadeusz,

Członek - Młodziankiewicz Stanisław,

Członek - Politowski Dariusz,

Członek - Kędziorski Ireneusz,

Członek - Stefański Sławomir,

Członek - Bolewski Zbigniew,

Członek - Pawłowski Lech,

Członek - Krzoska Józef,

Członek - Zimnicki Jędrzej,

Członek - Warmiński Piotr,

Członek - Rosikiewicz Jan,

Członek - Gierszewski Zenon,

Członek - Chrapiński Mieczysław,

Członek - Ryś Sławomir,

 

  

Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Przewodniczący - Kopczyński Janusz,

Wiceprzewodniczący - Sławatycka Teresa,

Sekretarz - Talaśka Krzysztof,

Członek - Zefert Janusz,

Członek - Wojciechowski Jan,

 

  

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów

 

 

Włodzimierz Marasz,

Kopczyński Janusz.

Licznik odwiedzin

6041042
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
858
3184
4042
5398172
6698
74248
6041042