1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

WAŁBRZYSKI ZWIĄZKOWIEC I GOTYCKIE POLICHROMIE

Dla bardzo wielu emerytowanych strażaków- członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, stan spoczynku jest tylko z nazwy. Z nazwy -bo wypełniony bywa mnóstwem działań na rzecz naszego środowiska, lokalnych społeczności, w ramach rożnych stowarzyszeń, z których na czoło wysuwają się: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, organizacje kombatanckie, kluby sportowe. Niejeden z nas czynny jest w stowarzyszeniach regionalnych i twórców, w społecznościach parafialnych i samorządach- wszystkich szczebli- od miast/gmin, poprzez powiaty po sejmiki wojewódzkie. Wielu czynnie pielęgnuje historię polskiego pożarnictwa oraz w wymiarze lokalnym.

St. ogn. w st. spocz. Mieczysław Sidor- członek koła naszego związku w Wałbrzychu, pełnił zawodową służbę w wałbrzyskich jednostkach-ZSP i PSP. Od 17 lat z woli mieszkańców wsi Niedźwiedzica w gminie Walim k/Wałbrzycha, nieprzerwanie sprawuje funkcję sołtysa- bardzo dobrego sołtysa, o czym świadczą liczne wyróżnienia oraz niezachwiane poparcie mieszkańców tej malowniczo położonej w Górach Czarnych wsi. To wszystko -za mądre i skuteczne kierowanie sprawami tej wioski, zwłaszcza w działaniach na rzecz integracji społeczności tej wsi, poprawy warunków życia jej mieszkańców i podniesienia estetyki tej wioski. Emeryt-sołtys jest głównym animatorem wszystkich działań o charakterze ogólnowiejskim. Ba -nasz Kolega od wielu lat zaliczany jest do najlepszych sołtysów na terenie Dolnego Śląska. O tym - co robi, można dowiedzieć się na stronie internetowej www.niedźwiedzica.pl oraz lokalnych stronach, w tym gminy Walim.

Wieś Niedźwiedzica, z której roztaczają się najpiękniejsze pejzaże jesiennych Sudetów, została lokowana pod koniec XIII wieku, a pierwsza o niej wzmianka pochodzi z 1305r. To jak na górski obszar- stara wieś. Jest na jej terenie unikalny średniowieczny kamienny krzyż pokutny, który jak memento sprzed stuleci, wskazuje, ze przed wiekami doszło do zbrodni -tuż przy wiejskiej drodze. Dominantą panoramy tej wsi jest późnogotycki kościółek pw. Św. Mikołaja, który zwieńcza stylowa sygnaturka z niemiecka nazywana- Dachreiter, jeździec dachu. Od wieków opiera się ona silnym podmuchom górskich wiatrów i nie poddaje deszczom, śniegom. Kościółek wzniesiono pod koniec XVI wieku, co by wskazywało, że pierwotnie była to świątynia luterańska. Dowodzą tego nieliczne zachowane przekazy. Nieliczne, bo przez stulecia często w te strony zaglądały wojny.

Jednonawowy kościółek zdobi ołtarz z tryptykiem datowanym na 1510r. Powstał on, w nieznanej nam jednej z śląskich pracowni, a potem trafił do Niedźwiedzicy. Pięknie prezentuje się kasetonowy strop i drewniane empory. Do niedawna kościółek słynął z renesansowej ambony, bowiem tą zdobią wycięte z Biblii lub katechizmu drzeworyty (jedyny taki przykład na terenie kraju). Do niedawna, bo w sierpniu 2014r., podczas prac przygotowawczych do renowacji ścian, na północnej i wschodniej, odkryto polichromie przedstawiające świętego wraz z roślinnym ornamentem. Odkryte gotyckie malowidło, zdaniem konserwatorów i znawców sztuki- mogło powstać w II poł. XV lub na początku XVI wieku. Zatem może liczyć sobie kilkaset lat.

Odkrycie fresku stało się sensacją wykraczająca poza region. Pisały o nim gazety lokalne, prasa dolnośląska i ogólnopolska. Relacjonowały rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne. Ekipy mediów odwiedzały świątynię i nadawały sprawie należny i zrozumiały rozgłos. Oczywistym, było, że nasz emeryt-sołtys udzielał licznych wywiadów opisując okoliczności odkrycia malowidła.

W całej sprawie pojawił się jednak szybko problem pozyskania odpowiednich środków na renowację, konserwację gotyckiej perły. I tutaj nasz bohater wcielił się w nową rolę- negocjatora i proszącego o przyznanie takich pieniędzy. Pozyskano je z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, budżetu Gminy Walim i Funduszu Sołeckiego. Wreszcie swoje dołożyli parafianie i pewnie oni będą najdłużej łożyć na przywrócenie dawnej świetności dziełu nieznanego mistrza.

Tekst- RŚ, foto użyczył Roman Sidor

Jubileusz 20-lecie Koła w Legnicy

Poniżej przedstwiamy link do strony internetoej Koła w Legnicy.

http://emeryci-strazacy-legnica.blogspot.com/p/jubileusz-20-lecia-koa.html

To bardzo ciekawa inicjatywa i zachęcamy -inne Koła do takiej działalności i oczywiście prosimy o informacje na stronę internetową ZG,

Zarząd Główny

Dolnośląskie wybrało nowe władze na kadencję 2015-2018

 W dniu 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbył się V Zjazd Wojewódzki Delegatów ZEiRP RP Województwa Dolnośląskiego, w którym uczestniczyli delegaci kół, członkowie władz wojewódzkich i prezesi kół oraz zaproszeni goście m.in.:

 

  • st. bryg. Andrzej Szcześniak – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP,

  • st. bryg. Andrzej Abulewicz – Zastępca Dolnoślaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

  • Krzysztof Maślankiewicz – Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP,

  • Zbigniew Szczygieł - przedstawiciel Marszałka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

  • Aleksandr Wesołowski Przewodniczący ZZS” FLORIAN” Województwa Dolnośląskiego, oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP przy których działają koła.

W części uroczystej Zjazdu odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Odznakę Honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP” otrzymali: st. bryg. Andrzej Abulewicz - Zastępca DKW PSP we Wrocławiu, Dariusz Cisowski - Prezes Koła Brzeg Dolny, Leszek Chudzik - Prezes Koła Bolesławiec i Stanisław Plewka - Prezes Koła Milicz

 Potem wręczone zostały okolicznościowe medale jubileuszowe 20-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP honorowym gościom Zjazdu czynnie współpracującym na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa oraz członkom Związku, które otrzymali m.in. st. bryg. Andrzej Abulewicz, Ryszard Januszkiewicz.

 

W dalszej części odbyła się miła uroczystość wręczenia przyznanego przez DZW specjalnego podziękowania dla Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za współpracę i wydatną pomoc udzielaną DZW w realizacji zadań statutowych oraz za życzliwość i serdeczność dla emerytów i rencistów pożarnictwa woj. dolnośląskiego.

Za prowadzone w kończącej się kadencji działania na rzecz dolnośląskich emerytów i rencistów pożarnictwa, za zaangażowaną działalność statutową w Dolnośląskim Zarządzie, za uśmiech i dyspozycyjność w sprawach związkowych członkowie władz wojewódzkich: Jan Bedorf (wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego), Danuta Ostrowska – Piskorz (skarbnik Zarządu Wojewódzkiego od roku 1999 r. !), Stanisława Socha ( przewodnicząca Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) otrzymali pamiątkowe witrażyki ze Znakiem Związku i dyplomy z podziękowaniami.

 W szczególny sposób ustępujący Zarząd Wojewódzki podziękował pani Katarzynie Winkowskiej, właścicielce firmy z Wrocławia, za wspieranie działalności emeryckiej wręczając witraż z wizerunkiem św. Floriana oraz pamiątkowy medal 20-lecia Związku.

Po tej miłej ceremonii, delegaci wybrali przewodniczącego Zjazdu, powierzając tę funkcję kol. Janowi Bedorfowi oraz trzy komisje zjazdowe. W Zjeździe uczestniczyło 49 delegatów, co stanowiło 87,5% ogółu, a tym samym Zjazd był władny do podejmowania uchwał. Ustępujące władze złożyły sprawozdania z działalności m.in. w minionej kadencji wzrosła liczebność kół aż o 54 %, a stan członków o ok. 30 %, zorganizowane zostało ponad 130 spotkań i imprez kulturalno – rekreacyjnych w których wzięło udział około 3900 osób. Wojewódzka Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu wysoko oceniła pracę Zarządu Wojewódzkiego i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium, a Zjazd jednogłośnie zatwierdził ten wniosek.

Potem odbyły się wybory do władz wojewódzkich. Zjazd uchwalił, że nowy zarząd zmniejszy się z 16 członków w zakończonej kadencji do 11, a wojewódzka komisja rewizyjna pracować będzie w 3-osobowym składzie. O zmniejszeniu składu zarządu zadecydowały względy ekonomiczne, jak też przyjęto organizowanych będzie więcej posiedzeń zarządu z udziałem prezesów i funkcyjnych kół.

Zjazd wybrał nowe władze w składzie:

 - Zarząd Wojewódzki: Eugeniusz Engel (Oława)– prezes, Henryk Bartłomiejczyk (Legnica) i Jan Bedorf (Oleśnica) – wiceprezesi, Maria Drapiewska (Wrocław) – sekretarz, Grażyna Wójcik (Wrocław) – skarbnik oraz członkowie: Wiktor Husar (Chocianów), Stanisław Koszela (Oleśnica), Stanisław Mazurkiewicz (Oława), Jan Padewski (Jelenia Góra), Stanisław Plewka (Milicz) i Roman Świst (Wałbrzych);

 

- Wojewódzka Komisja Rewizyjna: Bernardyna Zuska (Legnica) – przewodnicząca, Artur Foltyn (Bielawa) – wiceprzewodniczący, Marian Tusiński (Wałbrzych) – sekretarz.

 Na delegatów na Zjazd Krajowy wybrani zostali: Jan Bedorf, Artur Foltyn i Roman Świst.

Zjazd podjął uchwałę programową na kadencję 2015 – 2019 oraz uchwałę o nadaniu tytuł Honorowego Prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. Ryszardowi Januszkiewiczowi, który wniósł szczególne zasługi w organizację struktur Związku w województwie dolnośląskim. Po reorganizacji administracji państwowej w 1999 r. aktywnie uczestniczył w dostosowaniu struktur Związku do nowych warunków na terenie województwa dolnośląskiego.Był głównym współorganizatorem I i II Zjazdu Wojewódzkiego Związku we Wrocławiu, a Zjazdy powierzyły mu funkcję prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego w kadencji 1999 – 2003 i 2003 – 2007, jak też delegata na zjazdy krajowe. Olbrzymie zaangażowanie i oddanie sprawom związkowym przyczyniło się do dynamicznego rozwoju organizacyjnego ZEiRP RP w woj. dolnośląskim m.in. we wszystkich powiatach utworzone zostały ogniwa Związku, które posiadały status prawny, a Dolnośląski Zarząd Wojewódzki pod Jego przewodnictwem wykazał się wysokim poziomem pracy na rzecz integracji emerytów i rencistów pożarnictwa z byłych województw Dolnego Śląska.

 Na zakończenie Zjazdu uczestnicy wykonali wspólne zdjęcie, a następnie przenieśli się do Restauracji „Dwa Kolory” na uroczysty obiad, gdzie kontynuowane były rozmowy o Związku, o ochronie przeciwpożarowej, o czasach wspólnej służby, o zdrowiu, o rodzinie ….

 

Tekst i zdjęcia

 

Henryk Bartłomiejczyk

 

Pierwsza seria zdjęć

Druga seria zdjęć

Licznik odwiedzin

6042519
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
475
1860
5519
5398172
8175
74248
6042519