1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Plenarne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP

 

         W dniu 11 grudnia odbyło się plenarne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego ZW z udziałem Prezesów Kół.

Porządek obrad:

1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”,

2. Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP w dniach

   22 – 24 listopada 2018r.

3. Omówienie przebiegu i wyników konkursu kronik na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

4. Ocena realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego.

5. Przygotowanie do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach i

   Zjazdu Wojewódzkiego

6. Sprawy finansowe.

7. Sprawy organizacyjne .

         W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

-         Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

-         były Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Mirosław Hołubowicz obecnie członek naszego Związku w Ełku

-         Dyrektor Zarządu Woj. ZOSP RP w Olsztynie

bryg. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Matczyński – obecnie członek naszego Związku w Olsztynie,

-         Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. mgr inż. Marek Markowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał uchwałę Nr. VI /3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2018 r. przyznająca odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Odznaki otrzymali:

N/wym. osobom przyznano odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” lecz ze względu na stan zdrowia będą wręczone w macierzystych Kołach:

Odznaki wręczyli:

     Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego - Tadeusz Jakubik i Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. mgr inż. Robert Fliciński.

         Członek ZG – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wojciech Bastek omówił przebieg i najważniejsze ustalenia posiedzenia ZG z m-ca listopada br.

         Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak omówił wyniki Konkursu Kronik prowadzonych przez Koła Związku w województwie. Komisja oceniająca przyznała:

-         I miejsce kronice prowadzonej przez Koło w Olsztynie, przyznając jednocześnie nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,- zł

-         Wyróżnienie przyznano kronice prowadzonej przez Koło w Mrągowie przyznając nagrodę pieniężną w wysokości 500,- zł.

Jednocześnie poinformował, że kroniki z naszego województwa w konkursie organizowanym przez ZG ZEiRP RP zostały wyróżnione za zdobycie III miejsca za kronikę prowadzoną przez ZW ZEiRP RP i również prowadzoną przez Koło w Olsztynie.

Oceny realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego dokonał Prezes ZW – oceniono, że uchwała realizowana jest właściwie i gwarantuje całkowitą realizację do końca kadencji.

Prezes ZW omówił przygotowania do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Wojewódzkiego Zjazdu delegatów. Wszyscy Prezesi otrzymali dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych, terminy dostarczenia odpowiedniej dokumentacji po przeprowadzeniu zebrań do Zarządu Wojewódzkiego.  

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Robert Fliciński zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku – odpowiedział na pytania zebranych dot. współpracy Związku z kierownictwem Komend PSP oraz w sprawie funduszu socjalnego.

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Teresa Osenkowska -Żbik przedstawiła stan finansów na dzień 10.12.2018 r., informacja dotycząca gospodarki finansowej została przyjęta jednogłośnie. Składki statutowe opłaciły wszystkie Koła oraz składka do ZG ZEiRP RP została opłacona w pełnej wysokości.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

-         nowy wzór wniosku na nadanie odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         terminy sporządzania wniosków i przysłania ich do Zarządu Wojewódzkiego

-         zapotrzebowanie na odznaki i znaczki organizacyjne na rok 2019.

-        

Po zakończeniu obrad wszystkich uczestników zaproszono na obiad w restauracji „Wileńska”.

Opracował: Tadeusz Jakubik

Zdjęcia: Stanisław Pabijanek, Adam Osiński

 

Plenarne Posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 16 maja 2018r.

         W dniu 16 maja 2018r. odbyło się posiedzenie plenarne Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół terenowych.

Porządek obrad :

-         Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego.

-         Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na terenie województwa na dzień 31.12.2017r.

-         Informacja z działalności Komisji Socjalnej przy Warmińsko- Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP.

-         Sprawy finansowe.

-         Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

-         Wiceprezes ZG ZEiRP RP Zygmunt Politowski

-         Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

st.  bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski

Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

-         Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP – bryg. w st. spocz. mgr inż.

      Grzegorz Matczyński

     

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał Uchwałę Nr VI/3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2108r. przyznającą odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla działaczy z naszego województwa – odznaki otrzymali :

1.   kol. Bartycha Edmund – Koło w Nowym Mieście Lub.

2.   mł. bryg. Filipowicz Sławomir – KM PSP Olsztyn

3.   kol. Gajewski Bogusław – Koło w Elblągu

4.   kol. Jasińska Teresa – Koło w Olsztynie

5.   kol. Łęgowski Zenon – Koło w Iławie

6.   kol. Maciejewski Ireneusz – Koło w Iławie

7.   bryg. w st. spocz. mgr inż. Pasławski Marek – były Kom. Pow. PSP w Lidzbarku 

      Warm.

8.   kol. Rutkowska Teresa – Koło w Lidzbarku Warm.

9.   kol. Szok Mirosław -  Koło w Mrągowie

10.               kol. Żak Grzegorz – Koło w Elblągu

Odznaki wręczyli :

-         Wiceprezes ZG ZEiRP RP – Zygmunt Politowski

-         Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski

Członek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił przebieg i najważniejsze ustalenia ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Prezes ZW Tadeusz Jakubik przedstawił stan organizacyjny Związku na Warmii i Mazurach oraz dokonał analizy sprawozdawczości za rok 2017. Ocenił stan organizacyjny naszego Związku jako dobry. Koła Związku działają przy wszystkich KM/KP PSP oraz w JRG poza siedzibami powiatów. Stan członków od wielu lat jest stabilny w ub. roku ze Związku odeszło 30 osób, również 30 osób wstąpiło, aktualny stan to 725 osób, Wszystkie Koła opłaciły składki statutowe. Omówiono również bazę lokalową we wszystkich Kołach oraz wyposażenie w urządzenia techniczne.

St. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki – Przewodniczący Komisji  Socjalnej przedstawił pracę Komisji w roku 2017 oraz plan działania na rok 2018.

     Skarbnik ZW Teresa Osenkowska – Żbik przedstawiła stan finansów na koniec 2017r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Gospodarkę finansową oceniono jako oszczędną.

     W sprawach organizacyjnych Tadeusz Jakubik przedstawił następujące zagadnienia :

-         organizację wycieczki na trasie Chorwacja – Czarnogóra – Bośnia i Hercegowina w dniach 09 – 17.06. 2018r. w której udział weźmie 52 emerytów i członków ich rodzin z 10 Kół terenowych,

-         przygotowanie do kampanii sprawozdawczo – wyborczej,

-         publikowanie materiałów z życia Kół na stronach internetowych KW PSP i ZG ZEiRP RP.

Następnie rozpoczęła się dyskusja również z udziałem zaproszonych osób. Największa dyskusja skupiła się wokół spraw związanych z funduszem socjalnym. Bardzo ciekawy głos w dyskusji był Stanisława Mikulaka - Wiceprezesa ZW  dotyczący między innymi współpracy pomiędzy czynnymi strażakami PSP – a zwłaszcza kadrą dowódczą a emerytami i rencistami.

     Wiceprezes ZG Zygmunt Politowski poinformował o aktualnych problemach którymi zajmuje się Związek, a także przygotowania do kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski przedstawił najważniejsze problemy,  tóre są realizowane na terenie województwa, oraz zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku.

Po zakończeniu obrad zaproszono wszystkich uczestników na obiad w restauracji „Wileńska”.

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek, Adam Osiński.

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

         W dniu 21 lutego 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 56 członków Koła oraz zaproszeni strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2017 roku.

         Na zebranie zostali zaproszeni: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr  inż. Andrzej Górzyński, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. Arkadiusz Turulski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kol. Tadeusz Jakubik. Wszystkich serdecznie przywitał  Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

         Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 85 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Pachnikznajlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności. Prezes Zarządu Wojewódzkiego razem z Prezesem Koła wręczyli legitymacje członkowskie i znaki Związku nowym emerytom.

         Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania     z działalności Koła za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2017 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.

         W dalszej części zebrania informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego  emerytów i rencistów  woj. warmińsko - mazurskiego w 2017 roku przedstawił Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st.bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski. Przedstawił także niedociągnięcia w składanych wnioskach o różne formy korzystania z funduszu socjalnego, jak też wysokość środków do dyspozycji w pierwszym półroczu tego roku.

         Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski podziękował za zaproszenie na zebranie. W związku z tym, że dopiero objął stanowisko, wyraził nadzieję na wzajemną współpracę i życzył zebranym dużo zdrowia.      

         Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński podziękował Zarządowi Koła za pracę na rzecz emerytów i rencistów, życząc wszystkim emerytom dużo zdrowia i dalszych pozytywnych działań na rzecz środowiska strażackiego.

         Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik przedstawił informację o działaniach Zarządu Wojewódzkiego w roku 2017.Poinformował zebranych o rozwoju Kół w województwie, działaniach Związku w procesie legislacyjnym dotyczącym emerytów i rencistów. Przedstawił także informację z Nadzwyczajnego Zjazdu poświęconego nowemu statutowi Związku. Prezes przekazał informację o obchodach dwudziestolecia struktur Związku w województwie, a także przyznanych w tym okresie odznaczeniach i wyróżnieniach dla członków Związku. Podziękował Zarządowi Koła za dotychczasową pracę

         Ostatnim punktem zebrania była informacja Prezesa Koła o organizacji wycieczki w 2018 roku przez Zarząd Wojewódzki do Chorwacji.

Opracował:

Jerzy Jasiński

Posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 19.12.2017r.

         W dniu 19 grudnia 2017r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

-         wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         analiza wykorzystania funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów PSP w 2017r.

-         informacja z przebiegu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów odbytego w dn. 14.12.2017r.

-         podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego posiedzenia ZW z okazji

XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

-         ocena realizacji uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w połowie kadencji

-         sprawy finansowe

-         sprawy organizacyjne

W posiedzeniu udział wzięli goście :

-         p.o. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

-         Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP

      st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

-         Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim

mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda

         Otwarcia obrad dokonał Warmińsko-Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik, a następnie zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących osób :

1.   mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda - Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

2.   Ludwik Jurkiewicz - członek Koła w Iławie

3.   Witold Piotrowski   - członek Koła w Węgorzewie

Wręczenia odznak dokonali : Prezes ZW i p.o. Warmińsko – Mazurski Komendat Wojewódzki PSP.

         Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP przedstawił analizę wykorzystania funduszu socjalnego w roku 2017, po krótkiej dyskusji informacja została przyjęta i po uzupełnieniu o przedstawione uwagi zostanie powielona i przesłana do wszystkich Kół terenowych.

Członek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił informację z przebiegu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów podkreślając szczególnie zmiany w statucie dotyczące Kół.

         Prezes ZW przedstawił podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego posiedzenia ZW z okazji XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach. Oceniono, iż przygotowania oraz przebieg uroczystego posiedzenia było bardzo dobre, w uroczystości wzięło udział około 90 uczestników, koszty organizacyjne były poniżej zaplanowanych środków finansowych na ten cel.

         Sekretarz ZW Ryszard Kaszuba przedstawił informację o realizacji uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, oceniono, że realizacja tej uchwały przebiega prawidłowo i do końca kadencji zostanie zrealizowana w całości.

         Zarząd Wojewódzki zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2017 uznano, że gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Wszystkie Koła wpłaciły należne składki statutowe.

         W sprawach organizacyjnych Prezes ZW poruszył następujące zagadnienia :

-         odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach

-         sporządzenie wniosków na odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         przesyłanie informacji  „z  życia” Kół na strony internetowe KW PSP i ZG

      ZEiRP RP

-         organizacja wycieczki zagranicznej w roku 2018.

Opracował :T.Jakubik

Zdjęcia :  S. Pabijanek

                 A. Osiński

Licznik odwiedzin

5137852
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
257
1025
4090
4495404
39536
47697
5137852