Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Zarządu Wojewódzkiego i Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP Gdańsku

  • Drukuj

W dniu 8 stycznia 2016 r. w Sali Sztandarowej KW PSP w Gdańsku spotkali się członkowie ZW i Koła Nr 18 z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Andrzejem Rószkowskim oraz Zastępcami st. bryg Waldemarem Miłejko i bryg. Krzysztofem Rogińskim, a także z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Panem Janem Pietruszewskim i Kapelanem Wojewódzkim Strażaków ks. dr Jarosławem Lisica. Spotkanie otworzył Kol. Tadeusz Szmytke Sekretarz Zarządu Głównego ZEiRP RP oraz Prezes Koła Nr 18 przy KW PSP w Gdańsku, który omówił realizację Planu pracy Koła w 2015 r. oraz propozycje zamierzeń na 2016 r. oraz ogólnie działań ZG. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za pomoc w realizacji Planu pracy, w tym bezpłatne udostępnianie Busa na imprezy integracyjne oraz za bardzo dobre warunki pracy dla Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Koła. Komendant Wojewódzki zabierając głos przedstawił zamierzenia organizacyjne i inwestycyjne na 2016 r. oraz złożył obecnym najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz obdarował wszystkich kalendarzami. Następnie głos zabrał Kol. Krzysztof Dietz Prezes Zarządu Wojewódzkiego – współorganizator spotkania, który omówił planowane zadania na 2016 r., a następnie złożył wszystkim emerytom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń w roku 2016. Wszystkim działaczom, prezesom kół, członkom zarządów rezultatów w działalności społecznej. Z kolei Prezes ZW SEiR Policyjnych 

J. Pietruszewski, deklarując dalszą współpracę i składając życzenia noworoczne odznaczył, za wieloletnią współpracę, Kol. Krzysztofa Dietz medalem XXV – lecia ZW SEiR Policyjnych.

Następnie ks. dr Jarosław Lisica po wygłoszeniu Słowa Bożego zaintonował wspólne śpiewanie kolęd, a następnie dzielono się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia zdrowia i dalszej dobrej współpracy i działalności na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

W trakcie spotkania odtwarzano na ekranie zdjęcia ze spotkań, imprez
i wycieczek emerytów z kilku ostatnich lat. Materiał na płytkach przygotowali K. Dietz i Tadeusz Szmytke. Poniżej zdjęcia ze spotkania.