Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

  • Drukuj

W dniu 21 lutego 2019 r., w  sali Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 1 w Gdańsku odbyło się posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół

woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie odbytych Zwyczajnych Walnych Zebrań w Kołach.

2. Plany pracy na 2019 r. - referowali Prezesi Kół.

3. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2018 r.

4. Sprawy organizacyjne w tym dot. wojewódzkiego zjazdu delegatów.

5. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) omówił propozycje przyszłych zmian w Statucie naszego Związku,

2) dokładny termin i miejsce Zjazdu Wojewódzkiego zostanie ustalony z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie, nie później jednak niż do końca marca br.,

3) nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesów Kół w: Tczewie, Słupsku, Chojnicach i Kole przy KW PSP w Gdańsku.

Prezesi Kół poinformowali o realizacji swoich Planów Pracy za 2018 rok i zamierzeniach na 2019 rok.

Skarbnik ZW przedstawił informację o wpłatach składek za 2018 r i stan salda na dzień dzisiejszy.

W wolnych wnioskach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego zaapelował aby usprawnić obieg dokumentów związkowych. Korespondencja i dokumenty winny być wysyłane drogą elektroniczną, na adres mailowy, sporadycznie wysyłane na adres domowy („nie poleconym”).

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować kierownictwu komendy miejskiej PSP w Gdańsku za udostępnienie sali do obrad.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.