Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła przy KW PSP w Gdańsku

  • Drukuj

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Członków Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP w Gdańsku oraz Wigilijne z udziałem zaproszonych gości.

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w restauracji „HACJENDA” w Gdańsku, ul. Partyzantów zorganizowano Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze za ubiegłą kadencję 2015 - 2018. W związku z remontem budynku KW PSP w Gdańsku zmuszeni byliśmy zorganizować ponownie spotkanie poza siedzibą KW PSP. Zarząd Koła przedstawił chronologicznie poszczególne działania na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin i na wniosek Komisji Rewizyjnej i głosowania Członków uzyskał absolutorium. Wybrano nowy Zarząd Koła Nr 18, którego Prezesem został Kolega Marian Trocki. Po wyborach zorganizowano spotkanie świąteczno – noworoczne Członków, Ich Rodzin i Sympatyków – z udziałem Zastępców Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotra Socha oraz bryg. Dariusza Żywickiego oraz Kol. Wacława Ziomek – Wiceprezesa Związku EMERYTÓW Policji. Zaproszony Ks. kanonik Ksiądz Dariusz Juszczak wygłosił Słowo Boże oraz przekazał najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób.

Zał. Serwis zdjęciowy

Sporządził:
Tadeusz Szmytke