1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 20 kwietnia 2018 r., w  sali Sztandarowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyło się  posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie sprawozdań rocznych kół za 2017 r.

2. Statut ZEiRP RP - stan po zatwierdzeniu przez ZG w grudniu 2017 r.

3. Zasady polityki finansowej, opracowanie nowych druków związkowych.

4. Plany pracy na 2018 r. - referowali Prezesi Kół.

5. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2017 r.

6. Sprawy organizacyjne: przygotowanie do zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach, terminy zjazdów (Wojewódzkiego i Krajowego).

7. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

W spotkaniu uczestniczył Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku mł. bryg. Dariusz Żywicki.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) z posiedzenia Zarządu Głównego:

- z uwagi na problemy zdrowotne Prezesa, jego działania statutowe do czasu Zjazdu Krajowego będzie wypełniał  W-ce Prezes, kol. Zygmunt Politowski wraz z pozostałymi wiceprezesami. Zmiany w Statucie Związku są aktualnie procedowane w Sądzie Rejestrowym, obowiązują postanowienia obecnego Statutu do czasu jego nowelizacji,

2) kampania sprawozdawczo-wyborcza w Kołach powinna zakończyć się

do 15 lutego 2019 r. Dokładne daty zebrań sprawozdawczo-wyborczych ustalane będą w Zarządach Kół. Natomiast Zjazd Wojewódzki planowany jest w marcu 2019 r.,

3) zaproponowano  konsultacje w sprawie zmian w drukach rocznych sprawozdań Kół,

4) poinformowano o konkursie Kronik organizowanym przez Zarząd Główny. Termin i regulamin będzie podany w późniejszym okresie.

Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego przedstawił nowe przepisy dot. użyczania środków transportu  dla organizacji pozarządowych.

Prezesi Kół poinformowali o realizacji swoich Planów Pracy za 2017 rok

i zamierzeniach na 2018 rok.

Skarbnik ZW przedstawił informację o wpłatach składek za 2017 r i stan salda na dzień 20 kwietnia 2018 r.

W wolnych wnioskach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego zaapelował aby usprawnić obieg dokumentów związkowych. Korespondencja i dokumenty winny być wysyłane  drogą elektroniczną, na adres mailowy,  sporadycznie wysyłane  na adres domowy.

  

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Roczne Zebranie Członków Koła ZEIRP w Kwidzynie

Zebranie odbyło się w dniu 19.01.2018 r. W zebraniu wzięło udział 13 osób z pośród 17 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- kol. Krzysztof Dietz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku,

- st. kpt. Tomasz Szczęsny - d-ca JRG PSP w Kwidzynie,

- kol. Waldemar Sopiela - emeryt PSP.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017. W swoim sprawozdaniu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Strechlau, nie wnosił  uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Uzupełniono

w drodze głosowania wakat w składzie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono propozycje do Planu Pracy Koła w roku bieżącym

Wystąpienia zaproszonych gości:

Kol. Krzysztof Dietz przedstawił zadania stojące przed Związkiem w obecnym roku na każdym jego szczeblu strukturalnym. W swoim wystąpieniu zasygnalizował nadchodzące zmiany w Statucie naszego Związku. W trosce o nasze zdrowie, zachęcał do brania udziału w turnusach zdrowotnych. W celu ograniczenia kosztów, zaproponował wspólne wyjazdy organizowane przez koła emerytów policyjnych. Zainteresowanych takimi wyjazdami proszę o kontakt z Cz. Olejnikiem.

Komendanta Powiatowego PSP (narada kierownictwa w KG PSP) reprezentował wspomniany na wstępie d-ca JRG. Przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący.

Zebranie w części oficjalnej zakończyło się dyskusją nad sprawozdaniem Zarządu Koła i propozycjami do Planu Pracy. Akceptację uzyskały m.in., takie zamierzenia na rok 2018 jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne na „Wodnej farmie” w Kołodziejach. Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do Związku. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne propozycje naszych członków. Może byśmy zrobili zawody strzeleckie z broni kbks o puchar Prezesa ale naszego Koła !?

         Prezes Zarządu Koła zamykając Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik

Uroczyste „Spotkanie z Seniorem” w województwie pomorskim

W dniu 27 listopada 2017 r. o godz.12,00 ,tym razem w gościnnej Sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   w  Kartuzach, miało miejsce uroczyste spotkanie emerytów seniorów z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku oraz kadrą oficerską województwa pomorskiego.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP w Gdańsku Krzysztofa Dietz oraz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku st.bryg.Tomasza Komoszyńskiego  przybyli emeryci, członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Gdańsku ,Prezesi Kół i Komendaci Powiatowi z woj.pomorskiego.

Uroczystość otworzył Prezes ZW ZEiRP, który podsumował działalność związku w bieżącym 2017  roku,  następnie głos zabrał  st.bryg.Piotr Socha  Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku mówiąc o dokonaniach straży pożarnej w woj.pomorskim ,stanie wyposażenia jednostek w nowy sprzęt pożarniczy ,otwarciu nowej JRG w Gdańsku na Ujeścisku, rozbudowie budynku komendy wojewódzkiej w Gdańsku  oraz o planach na 2018 rok.

Głos zabrał również mł.bryg. Romuald Pituła Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach witając przybyłych emerytów na kaszubskiej ziemi, życząc im samych sukcesów w dalszej społecznej pracy.

Po odczytaniu Uchwały Nr VI/4/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZEiRP RP zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP” dla niżej wymienionych emerytów i członków wspierających.

Jerzy Banach, Teresa Breska, Zygmunt Dudziak, Augustyn Frymark, Kazimiera Chyska, Czesław Kosianowicz ,Zygmunt Łachacz, Maria Małek , Włodzimierz Ostrowski, Grzegorz Pawlak, Ragina Pawłukiewicz, Jerzy Rożek, Józef Sufryd, Stanisław Szczupaczyński, Andrzej Żołnowski

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył  kol. Czesław Kosianowicz.

Również wyróżnieni zostali pozycjami książkowymi ,ufundowanymi przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku i koszami upominkowymi przez ZW ZEiRP w Gdańsku emeryci- jubilaci, którzy w tym roku ukończyli 70,75,80 lat.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który minął w przyjemnej i miłej atmosferze.

Opracowanie i Foto: Krzysztof  Dietz

Kwidzyn – spotkanie integracyjne członków Koła emerytów

Tym razem spotkaliśmy się w ośrodku wypoczynkowym „WODNA FARMA” w Kołodziejach gm. Prabuty.

Spotkanie środowiskowe zostało podzielone na dwa dni z noclegiem tj. 29/30.09.2017 r.

W pierwszym dniu korzystaliśmy z atrakcji jakie oferuje ośrodek (wędkowanie, tenis stołowy, korzystanie ze sprzętu pływającego i inne). Dzień kończyliśmy biesiadą integracyjną przy ognisku i grillu.

Dzień drugi pozostawiliśmy do dyspozycji naszych członków. W dobrych humorach rozjechaliśmy się do domów w pełnym składzie osobowym.

Padła propozycja spotkania w tym samym miejscu za rok. Zapraszamy nieobecnych.

 

P.S.

Miejsce gdzie byliśmy okazało się fajnym wypadem na miłe spędzenie czasu w dobrym towarzystwie. Nie trzeba daleko wyjeżdżać. Ośrodek znajduje się w naszym powiecie, panuje tam fajna atmosfera, jest miła obsługa. Wedle powiedzenia „Cudze chwalicie Swego nie znacie….”.

Dla zilustrowania pobytu załączamy kilka zdjęć.

  

 

Tekst – Czesław Olejnik

Zdjęcia – K. Witkowska

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 08 września br., w  sali Sztandarowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyło się się posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP z Prezesami Kół woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie bieżących spraw interesujących środowisko emerytów a zwłaszcza  związane z niedawnymi wydarzeniami nawałnicy w woj. pomorskim.

2.Informacja  n/t  wycieczek i spotkań organizowanych przez Koła i ZW przy KW PSP w Gdańsku.

3.Informacja n/t odznaczeń i medali dla emerytów związkowych oraz osób, które wybitnie wspierają koła emerytów i przyczyniają się do współpracy ze Związkiem Emerytów. Uroczystość wręczenia na” Spotkaniu z Seniorem „

4.Realizacja Planów  pracy na 2017 r. przedstawiają Prezesi Kół.

5.Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2017 r.

6.Sprawy organizacyjne.

Na początku chcielibyśmy podziękować Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Panu st. bryg. Piotrowi Socha za to, że w natłoku spraw, znalazł dla nas czas aby przedstawić aktualny stan po nawałnicy jaka nawiedziła nasze województwo. Nie podejmuję się relacji z działań ratowniczych, ale warto przytoczyć w tym miejscu kilka liczb: 5 ofiar śmiertelnych i 28 rannych, ponad 4 tys. działań, udział 350 jednostek PSP i OSP

Szczegółowa analiza jest w opracowaniu przez KW PSP w Gdańsku i będzie zaprezentowana na szerokim forum.

Kończąc ten wątek zacytuję relację jednego z naszych kolegów emerytów dotkniętych osobiście skutkami nawałnicy „ Cisza po nawałnicy przez 7 dni, cisza i jeszcze raz cisza….”

Na zakończenie tej części zebrania Prezes Zarządu przedstawił informację o pracach Zarządu Głównego naszego związku w szczególności dot. prac nad nowelizacją Statutu.

Prezesi Kół informowali o realizacji swoich Planów Pracy.

Ustalenia jakie zapadły na zebraniu, to m.in.:

  • będą obowiązywać nowe druki na zebrania sprawozdawcze Kół za 2017 r.,
  • termin spotkania z „Seniorami” będzie uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim PSP i podany w oddzielnym komunikacie,
  • w związku ze zmianą Banku, poniżej nowy nr konta Zarządu Wojewódzkiego:

Alior Bank nr: 82 2490 0005 0000 4000 5864 8257. W tytule należy podać imię i nazwisko: Krzysztof Dietz lub Barbara Konkel.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Licznik odwiedzin

5889971
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
425
1713
13224
5243150
44680
56145
5889971