1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP

Na dzień 30 września br., zwołano posiedzenie robocze Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu - Krzysztof Dietz. Liczba obecnych na zebraniu członków zarządu (kworum) uprawniała do podejmowania uchwał.

Ustalenia jakie zapadły na zebraniu, to m.in.

  • przedyskutowano założenia planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2020,
  • przyjęto propozycję uczestniczenia w „spotkaniu opłatkowym” członków Zarządu Wojewódzkiego w ramach organizowanych uroczystości przez Koło nr 18, przy naszym udziale finansowym,
  • zaproponowano w roku przyszłym i latach następnych organizację wyjazdowych posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego (jeden raz w roku) w siedzibach Kół województwa pomorskiego,
  • zaopiniowano wnioski na odznaki związkowe i osoby (jubilatów) przewidziane do wyróżnień w ramach corocznych obchodów „Dnia seniora”,
  • rozmawiano o nowym Statucie Związku - więcej szczegółów po szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku,
  • wycieczki krajowe i zagraniczne - Prezes Zarządu Wojewódzkiego przęśle propozycje na adresy mailowe Kół, proponuje się łączyć wspólne wyjazdy z Kołem nr 18,
  • zaopiniowano propozycję Zarządu Głównego dot. wysokości składek członkowskich, stoimy na stanowisku, że kwota 3 zł. miesięcznie od członka Związku jest do zaakceptowania.

Pozostałe sprawy

         Spotkano się z Zastępcami Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze z pełnym zrozumieniem naszych spraw związkowych. Ustalono m.in. termin obchodów „Dnia Seniora” na dzień 21 listopada br.,  godz. 12.00 w świetlicy im. Józefa Tuliszkowskiego KW PSP w Gdańsku.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 29 sierpnia 2019 r., w klubie Florian przy KW PSP Gdańsk odbyło się posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół

woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP - 2019 r.

2. Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

3. Regulamin Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dot. Funduszu Socjalnego.

4. Plany pracy na 2019 r. - przedstawiają Prezesi Kół.

5. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2019 r.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) omówił najważniejsze ustalenia Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP w tym Statut Związku - szczegółowy protokół można znaleźć na stronie internetowej Zarządy Głównego,

2) w związku z rejestracją statutu naszego Związku i nowymi obowiązkami jakie wypływają

z jego uchwalenia, będzie zwołane oddzielne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego planowane na koniec września br.,

3) poinformował o spotkaniu Prezesa Zarządu Głównego i Wojewódzkiego ZEiRP
z Zastępcami Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wice prezes zarządu wojewódzkiego przedstawił udział jego członków w pracach na rzecz środowiska emerytów zrzeszonych w związku,

Prezesi Kół, przedstawili informację o realizacji swoich Planów Pracy w 2019 roku.

Skarbnik ZW poinformował o wpłatach składek za 2019 r. i stan salda na dzień dzisiejszy.

W wolnych wnioskach prezes Koła w Tczewie zaproponował w roku przyszłym zawody strzeleckie z broni małokalibrowej kbks o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Szczegóły z tym związane będą podane w oddzielnym komunikacie.

 

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Kwidzyn – członkowie koła na spływie kajakowym 2019

W tym roku również spotkaliśmy się w gronie rodzinnym oraz wśród znajomych na spływie kajakowym rzeką Wdą dnia 22 czerwca br.Tym razem jednak w miejscowości Stara Rzeka, gmina Osie. Wybór miejsca, zarząd Koła wcześniej skonsultował z naszymi członkami, jednocześnie wywiązując się z obietnicy zmiany lokalizacji rozpoczęcia spływu kajakowego. Wydaje się, że nowa lokalizacja przypadła do gustu naszym koleżankom

i kolegom. Myślę, że w roku przyszłym powtórzymy ten wariant, choć jak często bywa - to czas pokaże. Już teraz warto zaplanować sobie termin na rok następny, zaprosić do udziału nowe osoby, …… .

Pogoda dopisała, miło było spędzić czas w dobrym towarzystwie wśród znajomych i rodziny.

Smakował smażony pstrąg (hodowlany) prosto z wody, nikt nie korzystał z przymusowej kąpieli.

Tekst i zdjęcia – Czesław Olejnik

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP w woj.pomorskim

W dniu 26 marca 2019 roku odbył się VII Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku. Obrady miały miejsce w sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

kol. Krzysztof Dietz .Powitał delegatów, prezesów kół województwa pomorskiego, zapoznał z programem Zjazdu i omówił sposób jego przeprowadzenia. Powitał gości, którzy zostali zaproszeni na Zjazd w osobach:

nadbryg.w st.spocz. Zygmunta Politowskiego po. Prezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie,

nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku ,

kol.Włodzimierza Marasza członka ZG ZEiRP w Warszawie, Prezesa ZW ZEiRP w woj.kujawsko-pomorskim,

kol. Jana Pietruszewskiego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku,

st.bryg.w st.spocz. Edmunda Kwidzińskiego Dyrektora Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku

st.bryg. Dariusza Śmiechowskiego   Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim,

st.bryg. Adama Jastrzębskiego Komendanta Miejskiego PSP        w Gdańsku

Po wyborze Przewodniczącego obrad WZD kol.Czesława Olejnika, zapoznaniu delegatów z regulaminem obrad i przyjęciem porządku obrad, powołano Komisję Mandatowo-Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Następnie sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP

za lata 2015 – 2018 przedstawił Prezes Zarządu kol .Krzysztof Dietz,

sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP za lata 2015- 2018 przedstawiła skarbnik kol.Barbara Konkel,

sprawozdanie   Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę przedstawiła przewodnicząca kol. Anna Okapiec.

Podziękowanie Zarządowi Wojewódzkiemu i Prezesom kół oraz wręczenie upominków dokonał Prezes ZW ZEiRP Krzysztof Dietz.

Najpierw jednak Prezes ZG ZE iRP RP nadbryg.w st.spocz. Zygmunt Politowski w asyście czł. ZG ZEiRP RP Włodzimierza Marasza wręczyli   „Odznaki Zasłużony dla ZEiRP RP „ :

         nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku oraz   kol. Jerzemu Banachowi   Prezesowi Koła Nr.2 w Gdyni

W dyskusji miały miejsce między innymi wystąpienie Prezesa ZG ZEiRP w Warszawie nadbryg.w st.spocz. Zygmunta Politowskiego ,

Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku nadbryg.Tomasza Komoszyńskiego   i innych zaproszonych gości.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawiano kandydatury do 9 osobowego składu Nowego Zarządu i WKR.

Po ukonstytuowaniu się wybrano skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego

    

Krzysztof Dietz - Prezes ZW ZEiRP RP     / Gdańsk/

Czesław Olejnik - V-ce Prezes /Kwidzyn/

Bożena Nachyła - V-ce Prezes /Człuchów/

Włodzimierz Ostrowski Sekretarz /Kościerzyna/

Barbara Konkel - Skarbnik     /Gdańsk/

Marek Liss - czł. zarządu   /Starogard Gd./

Wiesław Kiedrowicz - czł. zarządu /Kościerzyna/

Adolf   Słaby- czł.zarządu /Słupsk/

Kazimierz Rzepka - czł. zarządu /Gdańsk/

Wybrano skład osobowy WKR.    

Halina Szymichowska - Przewodnicząca /Kartuzy/

Jerzy Dobrzyński - V-ce Przewodniczący /Tczew/

Jerzy Redlarski          - Sekretarz

                  

Wybrano 2 delegatów na Zjazd Krajowy ZEiRP RP

                                      Bożena Nachyła   /Człuchów/

                                      Tadeusz Rojek   /Gdańsk /

            rezerwa:          Krzysztof Groszewski /Kwidzyn/

Na zakończenie Zjazdu Komisja Uchwał i   Wniosków przedstawiła wnioski jakie wynikły z dyskusji :

- kontynuowanie działań w zakresie wzrostu stanu uzwiązkowienia w woj. pomorskim

- stała współpraca Zarządów Kół z administracją PSP w poszczególnych komendach

- usprawnienie przepływu informacji n/t środków finansowych z Funduszu Socjalnego oraz stopień jego wykorzystania

- kontynuacja wysiłku zmierzającego do spowodowania wydania nowego Rozporządzenia MSWiA dot.Funduszu Socjalnego dla emerytów i rencistów służb mundurowych

- po wydaniu Rozporządzenia opracowanie przez Komendę Główną jednolitego dla całego kraju regulaminu korzystania z Funduszu Socjalnego bez zbędnej nadinterpretacji

- w składach osobowych Komisji Socjalnych przy Komendach Wojewódzkich wyznaczać zdecydowanie większość przedstawicieli emerytów i rencistów

- kontynuacja usprawnień organizacyjnych w funkcjonowaniu Kół Związku w kwestii prowadzenia Kronik Kół Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

- nawiązanie współpracy z zaprzyjaźnionymi służbami mundurowymi na poziomie powiatu lub miasta na rzecz poprawy sytuacji życiowej emerytów

-rozwijanie i wspieranie działania Zarządów Kół w zakresie turystyki, działalności kulturalnej i rekreacyjnej wśród emerytów i rencistów oraz ich rodzin

- utworzenie status członka seniora w odniesieniu do członków naszego związku powyżej 75 lat żyjących w trudnych warunkach materialnych

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie i zalecono Zarządowi Wojewódzkiemu szczegółowego opracowania jej dla potrzeb Kół i realizacji na bieżącą kadencję.

Na zakończenie Prezes Zarządu Wojewódzkiego jeszcze raz wszystkim delegatom i uczestnikom Zjazdu serdecznie podziękował za aktywny udział w jego pracach i ogłosił iż VII Zjazd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku został zamknięty.

  

Opracował:Prezes ZW ZEiRP w Gdańsku Krzysztof Dietz

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 21 lutego 2019 r., w  sali Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP nr 1 w Gdańsku odbyło się posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół

woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie odbytych Zwyczajnych Walnych Zebrań w Kołach.

2. Plany pracy na 2019 r. - referowali Prezesi Kół.

3. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2018 r.

4. Sprawy organizacyjne w tym dot. wojewódzkiego zjazdu delegatów.

5. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) omówił propozycje przyszłych zmian w Statucie naszego Związku,

2) dokładny termin i miejsce Zjazdu Wojewódzkiego zostanie ustalony z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie, nie później jednak niż do końca marca br.,

3) nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesów Kół w: Tczewie, Słupsku, Chojnicach i Kole przy KW PSP w Gdańsku.

Prezesi Kół poinformowali o realizacji swoich Planów Pracy za 2018 rok i zamierzeniach na 2019 rok.

Skarbnik ZW przedstawił informację o wpłatach składek za 2018 r i stan salda na dzień dzisiejszy.

W wolnych wnioskach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego zaapelował aby usprawnić obieg dokumentów związkowych. Korespondencja i dokumenty winny być wysyłane drogą elektroniczną, na adres mailowy, sporadycznie wysyłane na adres domowy („nie poleconym”).

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować kierownictwu komendy miejskiej PSP w Gdańsku za udostępnienie sali do obrad.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Licznik odwiedzin

5522578
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
699
1208
14737
4877198
31941
67115
5522578