JUBILEUSZ 20 – LECIA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

  • Drukuj

14 kwietnia 2016 r. odbyły się obchody 20 – lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w woj. opolskim. Uroczystość została poprzedzona : 

    • ogodz.11.00 zapaleniem  przez naszych przedstawicieli zniczy przy 2 obeliskach przed Komendą Wojewódzką PSP w Opolu,

    • o godz. 12.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Chrząszczycach, odprawioną z okazji Jubileuszu przez ks.mł.bryg.dr.hab. Józefa Urbana – Kapelana opolskich strażaków oraz Proboszcza tej parafii ks.dr.Krystiana Ziaję. 

Uroczystość  rocznicowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w Domu Konferencyjnym w Chrząszczycach i składała się z  3 części. Pierwsza – to benefis byłego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu -  Pana płk poż. Romualda Kocielskiego –zasłużonego  dla ochrony przeciwpożarowej województwa  opolskiego i kraju oficera pożarnictwa, który 1 października 2015 r. obchodził 85 urodziny. 

Druga –to przedstawienie dorobku Związku w okresie 20 lat jego funkcjonowania w województwie opolskim. 

Trzecia- to spotkanie  koleżeńskie weteranów pożarniczej służby. 

Część pierwsza-benefis 

Pan płk poż. Romuald Kocielski przybył na uroczystość wraz z małżonką Krystyną oraz synami: Leszkiem oraz Markiem /również oficerem PSP/.Rozpoczęła się ona piękną i ulubioną przez Pułkownika piosenką „Matko moja” – odtworzoną podczas wejścia na salę Jubilata i jego rodziny. 

Gości przywitał gospodarz uroczystości Krzysztof  Maślankiewicz –Prezes ZW ZEiRP RP w Opolu. 

Prowadzący uroczystość – Henryk Stroński, zwracając się do Jubilata, przytoczył słowa  Seneki- wielkiego  filozofa rzymskiego  „Jeśli chcesz żyć dla siebie, trzeba abyś żył dla innych”  i stwierdził, że życie Pana Pułkownika, jest wypełnieniem tej maksymy wielkiego myśliciela - życiem dla innych zarówno na niwie zawodowej, jak i rodzinnej, czego potwierdzeniem jest życiorys Jubilata, który  następnie został przedstawiony przez Jana Boćwińskiego. Podczas przedstawiania życiorysu prezentowane były zdjęcia obrazujące drogę zawodową płk Kocielskiego. 

Po wysłuchaniu jakże ciekawego, pełnego życia i działania życiorysu Pana Pułkownika, zostały  Mu złożone życzeniami. 

Z życzeniami pośpieszyli m.in.: Opolski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Marek Kucharski, byli Komendanci Wojewódzcy PSP w Opolu - nadbrygadierzy w st. spocz. Jerzy Seńczuk oraz Karol Stępień, Zbigniew Owczarek i Eugeniusz Nowacki – Prezes i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu, Henryk Szczotka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Opolu, Stanisław Pacyna - były Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w  i Tadeusz Śliwa jego zastępca. Komendanci Miejski i Powiatowi PSP województwa  na czele z ich dziekanem st. bryg. Krzysztofem Gackiem, Komendant Powiatowy PSP z Raciborza st.bryg. Jan Pawnik oraz były Komendant z Raciborza płk poż. w st. spocz. Zdzisław Drozd, Prezesi Zarządów Wojewódzkich ZEiRP RP w Katowicach – Roman Szłapa i we Wrocławiu-Eugeniusz Engel, Zarząd Wojewódzki  naszego Związku w Opolu na czele z Prezesem ZW Krzysztofem Maślnkiewiczem, Zarząd Koła nr 11 w Opolu (którego członkiem jest Jubilat) pod kierownictwem Ryszarda Sajkowskiego. Następnie Pan Pułkownik podziękował wszystkim za pamięć i życzenia. Po czym została odśpiewana tzw. „ Wiązanka Kocielskiego” Kończąc benefis, prowadzący życzył Panu Pułkownikowi i Jego najbliższym miłych wrażeń płynących z tego spotkania, jak również wielu dalszych lat życia, radości i miłości na każdy kolejny dzień i stwierdził- na usta każdego z nas cisną się słowa- Dziękujemy Panie Pułkowniku. 

Część druga- 20-lecie Związku 

Referat o działalności ZEiRP RP w woj. opolskim wygłosił Prezes ZW – Krzysztof Maślankiewicz. Referat zawierał informacje o: 

-głównych celach Związku, 

-genezie powstania Związku na szczeblu krajowym w 1994 r, 

- genezie powstania Związku w woj. opolskim -  29 marca 1996 r., 

- najważniejszych wydarzeniach i działaniach w okresie 20 lat funkcjonowania, 

- ludziach zasłużonych dla Związku na szczeblu województwa. 

Dane statystyczne: 

Na dzień: 

 grudnia 1996 r. w województwie opolskim działało 7 Kół, a stan członków wynosił 162,

1stycznia 2016 r. w województwie opolskim działało 12 Kół, a stan członków wynosił 496. 

Wszystkie Zarządy Kół ZEiRP RP zostały zarejestrowane w Starostwach Powiatowych, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach. 

W Zarządzie Wojewódzkim na przestrzeni 20 lat- działały 43 osoby, a w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – 4,

Zorganizowano 46 wycieczek zagranicznych i 25 wycieczek  i pielgrzymek krajowych,

Zorganizowano 19 Mszy św.  za tych co „Odeszli na wieczną służbę”

oraz 10 wyjazdów liturgicznych do kościołów pw. Świętego Floriana w Diecezji Opolskiej. 

Na zakończenie podziękował byłym  i obecnemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP i ich zastępcom, wszystkim emerytom którzy pełnili funkcje w Zarządzie Wojewódzkim i Komisji Rewizyjnej naszego Związku. Szczególne słowa podziękowań i uznania skierował do. Jana Boćwińskiego i Huberta Burczyka za ich pracę na rzecz Zarządu Głównego ZEiRP RP. 

W następnym punkcie uroczystości 10 osobom  zostały wręczone odznaki – Zasłużony dla ZEiRP RP, a 5 zostało wyróżnionych medalami 20 – lecia Związku. 

Miłym akcentem uroczystości było również wyróżnienie Medalem Pamiątkowym ZG Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu, a Złotym Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego – Krzysztofa Maślankiewicza oraz  Prezesa Honorowego Tadeusza Śliwę. 

W następnym punkcie –  Jan Boćwiński - autor  wydanej przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu książki o byłym Komendancie Wojewódzkim Straży Pożarnych w Opolu płk. Zdzisławie Filingierze – przedstawił genezę jej powstania. 

Następnie liczne grono gości i emerytów pożarniczych zostało uhonorowanych  okolicznościowymi pamiątkami tj. reliefami ( wykonanymi przez Stanisław Kuszłę- wiceprezesa ZW), książkami o płk Filingierze  i 20 – leciu Związku. 

W kolejnym punkcie zostały na ręce Prezesa Maślankiewicz złożone liczne gratulacje, podziękowania i życzenia. 

Kończąc tę część uroczystości Prezes Zarządu Wojewódzkiego podziękował
za otrzymane gratulacje i życzenia oraz zaprosił wszystkich do dalszego świętowania – udziale w spotkaniu weteranów służby pożarnicze województwa opolskiego. 
Dzięki uprzejmości Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- nagłośnienie  i obsługę multimedialną uroczystości w której uczestniczyło 180 osób  zapewnili strażacy Komendy Wojewódzkiej.

 

 Opracował-Henryk Stroński

 

Zdjęcia- Tadeusz Śliwa

 

 TUTAJ link do TVP Opole.

TUTAJ drugi link do TVP Opole