1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Miesiące kwiecień i maj br. u prudnickich emerytów

Miesiące kwiecień i maj br. były dla prudnickich emerytów pożarnictwa miesiącami wielu wydarzeń, w tym:

 •    11 kwietnia w pomieszczeniu Zarządu Koła odbyło się z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych emeryckie spotkanie w którym uczestniczył również Komendant Powiatowy PSP w Prudniku bryg. Grzegorz Kawa oraz zaproszeni strażacy Komendy. Po złożeniu świątecznych życzeń i tradycyjnym podzieleniu się jajkiem, omówiono plany współpracy na bieżący rok. Prezes ZW  przekazał do zbiorów prudnickiego Koła historyczny hełm strażacki,
 •  30 kwietnia liczne grono emerytów i rencistów naszego Koła oraz ich rodzin z okazji Dnia Strażaka wzięło  udział we Mszy Św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Prudniku, a następnie delegacja emerytów nawiedziła groby strażaków pochowanych na cmentarzu komunalnym w Prudniku – zapalając na nich znicze,
 •  9 maja Członkowie Zarządu podczas koleżeńskiego spotkania złożyli Wiceprezesowi  - Tadeuszowi Skowrońskiemu życzenia z okazji 70 – tej rocznicy urodzin,
 • 14 maja przedstawiciele prudnickiego środowiska emeryckiego wraz z rodzinami uczestniczyli w 21-ej Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków na Górę św. Anny,
 •  15 maja  Zarząd Koła odwiedził z okazji  35-tej rocznicy posługi kapłańskiej Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Prudniku  i kapelana prudnickich strażaków – ks. dr. Stanisława Bogaczewicza. Podczas spotkania w  miłej atmosferze przy ciastkach i kawie podziękowano Jubilatowi za opiekę duszpasterską   nad prudnickimi emerytami i rencistami pożarnictwa oraz  życzono dalszych owocnych lat w pracy duszpasterskiej.
 •  17 maja  podczas powiatowej  uroczystości Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Prudniku - uroczyście wręczono medale „Za Zasługi dla ZEiRP RP” ks. dr. Stanisławowi Bogaczewiczowi i st. ogn. w st. spocz. Józefowi Matuszewskiemu. Po spożyciu grochówki liczne grono naszego środowiska spotkało się na spotkaniu integracyjnym, wspominając wspólnie przeżyte lata pożarniczej służby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłonięto tablicę w Opolu.

W dniu 18 maja 2017 roku o godz.11 w Opolu ul. Ozimska 53, odbyła się uroczystość odsłonięcia

tablicy pamiątkowej , gdzie przez 30 lat -w latach 1945-1975- miały swoje siedziby: Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, Miejska , Powiatowa i Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Opolu,

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych -Zarząd Wojewódzki w Opolu.

W uroczystości uczestniczyli:

 • st. bryg. Marek Kucharski - Opolski Komendant Wojewódzki PSP,

 • bryg. Paweł Kielar - Komendant Miejski PSP w Opolu,

 • Pani Bogumiła Grudzień-Kuligowska - Naczelnik Wydz. Zarz. Kryzys. w Opolu

 • Pan Franciszek Dezor -Prezes Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu,

 • Druh Wiesław Penk – były Prezes i Sekretarz ZOSP- Zarządu Wojewódzkiego w Opolu,

 • Druh Jerzy Imbiorski - Dyrektor ZOW w Opolu ZOSP RP,

 • st.bryg. w st. spocz. Antoni Pilch – były Komendant Miejski PSP w Opolu

 • zmiany służbowe JRG Nr 1 i 2 w Opolu

 • mieszkańcy Opola

 • emeryci i renciści z woj. opolskiego

Gospodarzem uroczystości był Kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego

w Opolu ZEiRP RP.

Po przywitaniu zaproszonych osób, referat okolicznościowy przedstawił Kol. Tadeusz Śliwa,

a kapelan opolskich strażaków mł.bryg. ks. Józef Urban poświęcił tablicę pamiątkową.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: st. bryg. Marek Kucharski, bryg. Paweł Kielar,

st. bryg. w st. spocz. Antoni Pilch.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Marek Kucharski zabierając głos,

podziękował ZEiRP RP- Zarządowi Wojewódzkiemu w Opolu za pamięć o historii, uhonorowaniu

ofiarności strażaków zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, którzy na co dzień ratowali

życie i mienie mieszkańców miasta Opola, powiatu opolskiego i woj. opolskiego.

Tablica poglądowa, przedstawiająca obiekty w byłej strażnicy przy ul. Ozimskiej 53, wykonana przez ZW ZEiRP RP w Opolu, wzbogaci ekspozycję budowanej Izby Tradycji w KM PSP w Opolu.

 Tablca została odsłnięta dzięki staraniom kol. Tadeusza Śliwy t

 j. naszego Przesa Honorowego oraz działnim obecnego Wiceprezesa ZW kol. Ryszarda Sajkowskiego.

 

 

Informacja o siedzibie straży pożarnej przy ul. Ozimskiej 53 w Opolu.

 

Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, na obelisku w centrum miasta Opola ul. Ozimska 53 , gdzie przez 3ajkowskoegs0 lat w powojennym budynku funkcjonowały Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu , a po utworzeniu województwa opolskiego Miejska i Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Opolu oraz Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Opolu – jest wyrazem uhonorowania ich ofiarności oraz pamięci o tych, którzy tworzyli organizację struktur ochrony przeciwpożarowej w mieście Opolu, powiecie opolskim

i województwie opolskim oraz na co dzień ratowali życie i mienie mieszkańców

miasta Opola, powiatu opolskiego i woj. opolskiego.

Utworzona w maju 1945 roku Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, miała swoją siedzibę tymczasową w Opolu przy ul. Chorzowskiej [ obecnie Duboisa].

1 listopada 1945 roku działa :1 MZSP w Opolu i 12 jednostek OSP w powiecie opolskim.

W listopadzie 1945 roku, Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu, otrzymała

obiekty po byłej niemieckiej stacji samochodowej DKW w Opolu przy ul. Ozimskiej 53.

Po remoncie,, wykonanym we własnym zakresie, przeprowadzono się do nowych

obiektów.

Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Opolu zatrudnia w 1950 roku: 2 oficerów, 8 podoficerów i 22 szeregowców.

W 1952 roku do obiektów przy ul. Ozimskiej 53 przeprowadziły się: Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych – utworzona w 1950 roku- i Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, które miały swoje siedziby przy Prezydiach Rad Narodowych.

W czynie społecznym wybudowano 4-piętrową wspinalnię, która jednocześnie pełniła funkcję suszarni węży oraz odbudowano budynek mieszkalny w Opolu ul. Katowicka 52-dla strażaków, które oddano do użytkowania w 1954 roku. W następnych latach, budynek mieszkalny przekazano do zasobów mieszkaniowych miasta Opola.

W Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych utworzono w 1957 roku Wojewódzki

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny a na bazie ZSP w Opolu utworzono rejonowy ośrodek naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Po reaktywowaniu w 1958 roku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w obiekcie miał swoja siedzibę Zarząd Wojewódzki w Opolu ZOSP.

W KWSP Opole zorganizowano w 1958 roku Warsztat Radiowy, który zajmował się

instalacją, programowaniem i naprawą radiostacji, będących na wyposażeniu

jednostek pożarniczych województwa opolskiego.

W 1960 roku zatrudnienie w zawodowych jednostkach jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które miały swoją siedzibę przy ul. Ozimskiej 53 ,przedstawiało się następująco:

   • KWSP Opole - 25 osób w tym 16 strażaków

   • KPSP Opole - 4 strażaków

   • MKSP Opole – 7 strażaków

   • ZSP Opole – 52 strażaków pełniących służbę na 2 zmianach

W 1961 roku Zawodowa Straż Pożarna w Opolu otrzymała sztandar i na ulicy Katowickiej , przed siedzibą strażnicy, odbyła się uroczysta defilada pułku pożarniczego.

Dążąc do jak najlepszego wypełniania zadań spoczywających na pożarnikach,

w MKSP w Opolu w 1967 roku powołano sekcję płetwonurków, wyposażoną w: lekki samochód z łodzią i pontonem, aparaty do nurkowania, sprężarki

powietrza. Grupa ta, przekształciła się w 1969 roku w Ochotniczą Straż Pożarną-

Oddział Ratownictwa Wodnego, jako druga jednostka specjalistyczna OSP ORW w kraju. Wraz ze zwiększającym się zakresem zadań, zwiększało się zatrudnienie

w jednostkach pożarniczych i w 1970 roku w KWSP Opole wynosiło 44 osoby w tym 24 strażaków.

To stąd – ze strażnicy przy ul. Ozimskiej 53 w czerwcu 1971 roku wyjeżdżały do gaszenia tragicznego pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach woj. katowickie:

      • 2 plutony OSP z pow. opolskiego

      • sekcje gaśnicze z ZSP w Opolu

      • sztaby dwóch batalionów pożarniczych

Do 1971 roku w ZSP w Opolu oraz w WPAD KWSP Opole, służba była pełniona w systemie 24 godziny służby na 24 godziny wolnego, więc każdy strażak przebywał

w służbie 14 dni w miesiącu a wymiar godzin wynosił 312.

Od 1973 roku, po otrzymaniu średniego samochodu ratownictwa technicznego na

podwoziu Magirusa, działała w ZSP Opole sekcja specjalistyczna ratownictwa

techniczno - chemicznego, która była dysponowana na obszar całego województwa.

W obiektach przy ul. Ozimskiej 53 działały także : warsztaty naprawy motopomp, stanowiska do okresowej obsługi samochodów pożarniczych z warsztatami i magazynami, w tym zakładowa stacja paliw.

Warunki służby strażaków w obiektach przy ul. Ozimskiej 53 były bardzo trudne

i nie odpowiadały potrzebom i standardom czasów. Z inicjatywy ówczesnego

Komendanta Wojewódzkiego śp. płk Zdzisława Filingiera, wybudowano w Opolu

nową strażnicę przy ul. Budowlanych 1, gdzie w 1975 roku nastąpiła przeprowadzka jednostek z ul. Ozimskiej 53.

Formalnie obiekty opuszczono z dniem 1 lipca 1975 roku a faktycznie poszczególne obiekty dozorowano i przekazano dla Skarbu Państwa do końca września 1975 roku,

zamykając rozdział 30-letniej działalności w tym miejscu.

W dniu dzisiejszym przywołujemy tą historię i zostawiamy dla pamięci potomnych

tą tablicę o czasach i ludziach pożarniczego trudu , służących Mieszkańcom Opola

i Opolszczyzny.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd Wojewódzki w Opolu

Opole, dnia 18 maja 2017 roku

Zaproszenie na pielgrzymkę

Opole, dnia 23 marca 2017 r.

Szanowni Strażacy

Członkowie i Działacze

Ochotniczych Straży Pożarnych

Funkcjonariusze i Pracownicy Komend Państwowej Straży Pożarnej Emeryci iRenciści Pożarnictwa woj. Opolskiego

     

Uprzejmie informujemy, że tradycyjna pielgrzymka strażaków województwa opolskiego do Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej na Górze Św. Anny odbędzie się w dniu 14 maja 2017 r.

Przewidywany porządek pielgrzymki:

-         przyjazd do sanktuarium i rejestracja uczestników pielgrzymki w godz. 103° -1100,

-       o godz. 11 ustawienie pocztów sztandarowych na Rajskim Placu przed głównym wejściem do bazyliki Św. Anny i przemarsz do Groty Lurdzkiej,

-         godz. II30 uroczysta Msza Św. w Grocie Lurdzkiej.

Uroczystej liturgii będzie przewodniczył Biskup Paweł Stobrawa.

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z rodzinami do wzięcia udziału w tej religijnej uroczystości.

                podpisy pielgrzymka

 

Spotkanie opłatkowe w Prudniku 2017

7 stycznia br. w restauracji „ Parkowa” prudnickie  Koło emerytów i rencistów pożarnictwa  zorganizowało spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyło 47 osób. Rozpoczynając spotkanie Prezes Koła – Leszek Bobowski przywitał jej uczestników i poprosił o uczczenie minutą ciszy osób, które odeszły z naszego środowiska  na „wieczną służbę”. Następnie ks. dr  Stanisław Bogaczewicz - kapelan  prudnickich strażaków  pobłogosławił opłatki  po którym w serdecznej, świątecznej atmosferze przełamywano się opłatkiem i składano życzenia noworoczne. W drugiej części spotkania Prezes przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Koła oraz plan pracy na 2017 r. a Skarbnik- Ryszard Indra  omówił stan finansów Koła na 31 grudnia 2016 r. Informację o działalności Zarządu Głównego ZEiRP RP  oraz Zarządu Wojewódzkiego w Opolu przedstawił ich Prezes – Krzysztof Maślankiewicz /członek prudnickiego Koła/. Miłym akcentem spotkania było wręczenie  Jubilatowi – Józefowi Tyrpule z okazji 65 - rocznicy urodzin, strażackiego upominku i listu okolicznościowego a także wyróżnienie grupy emerytów - wydanymi przez Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu – książkami. Po zakończeniu zebrania rozpoczęła się część biesiadna.

ZW w Opolu organizuje turnus wczasów zdrowotnych.

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu, informuje i zaprasza naszych członków wraz z rodzinami woj. opolskiego na turnus wczasów zdrowotnych, który wśród naszych członków, cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem turnus organizujemy do miejscowości nadmorskiej Mrzeżyno,w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym ,,PIRAMIDA” w woj. zachodniopomorskim, pow. kołobrzeskim, w terminie od 29.07.2017r. do 12.08.2017 r.

Miejscowość Mrzeżyno to urokliwa, nadmorska miejscowość wypoczynkowa, położona

ok. 20 km od Kołobrzegu.

Ośrodek całoroczny położony jest w zacisznym i malowniczym zakątku tej miejscowości . Odległość do piaszczystej plaży to ok. 350 metrów.

Ośrodek oferuje pokoje 1,2, 3 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, z balkonami lub bez. Pokoje wyposażone są : TV, czajnik elektryczny, ręcznik i sprzęt plażowy.

Budynek Ośrodka został wyposażony w windę. Na terenie Ośrodka działa bezpłatna, bezprzewodowa sieć internetowa.

Cena skierowania zawiera:

 • konsultacja lekarska i całodobowa opieka pielęgniarska,

 • dwa zabiegi dziennie przez 10 dni zabiegowych tj. 20 zabiegów w turnusie,

 • wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany/

 • 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem i muzyką na żywo

 • 1 biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo,

 • 1 wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trzebiatowa

 • opieka rezydenta

 • możliwość korzystania z basenu zewnętrznego znajdującego się na terenie Obiektu

Na terenie ośrodka znajduje się:

całodobowa recepcja, duże zaplecze rehabilitacyjne, przestronna jadalnia, miejsce na ognisko, oraz boisko do koszykówki i siatkówki, sala gimnastyczna, a także zewnętrzna siłownia, plac zabaw dla dzieci oraz bawialnia. Ośrodek dysponuje wypożyczalnią rowerów, kijków do nordic-walking oraz salą do gier i zabaw ze stołami do gry w tenisa stołowego i bilard.

Baza rehabilitacyjna specjalizuje się w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, krążka międzykręgowego, stawów biodrowych i kolanowych, obręczy barkowej i ramienia, stawu łokciowego, a także stanów pourazowych kości, astmy oskrzelowej, przewlekłych stanów zapalnych nosa, gardła, krtani i oskrzeli.

Ośrodek oferuje następujące zabiegi lecznicze:

magnetoterapia, elektroterapia, DD-diadynamik, jonoforeza, galwanizacja, krioterapia, okłady z borowiny, ultradźwięki, laser, kąpiel perełkowa, solankowa, inhalacje, masaże, lampa Sollux, lampa BioV, gimnastyka indywidualna, korekcyjna i zbiorowa.

Koszt turnusu dla 1 osoby wynosi: 1.500,00 zł brutto za 14-to dniowy pobyt w ośrodku, z wszystkimi atrakcjami, które czekają wypoczywających na miejscu.

Pobyt dziecka w wieku do 3 lat bez świadczeń jest bezpłatny.

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat z połówką wyżywienia na zasadzie zagęszczenia otrzymują 30% zniżki na pobyt. Koszt pobytu 1 dziecka po zniżce wynosi 1.050,00 zł brutto.

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250,00 zł od osoby za turnus.

Zapewniamy także dojazd i powrót autokarem przy dodatkowej niewielkiej opłacie.

Pełną informację o ośrodku można znaleźć na stronie www.sustravel.pl

Zapisy przyjmują do dnia 17 stycznia 2017 roku:

kol. Urszula Josek - skarbnik ZW w Opolu - tel. kontaktowy - 600 052 792 oraz

kol. Małgorzata Kostrzewska - sekretarz ZW w Opolu - tel. kontaktowy - 606 330 339

Serdecznie zapraszamy!

Licznik odwiedzin

5896314
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
431
4650
6768
5255001
51023
56145
5896314