1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 226209827
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zarząd Wojewódzki w Opolu zaprasza na Pielgrzymkę Strażaków

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu serdecznie zaprasza emerytów i rencistów pożarnictwa wraz z rodzinami do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia /niedziela/ 2015 roku.

Pielgrzymka Strażaków odbywa się co 5 lat i jest jednym z największych wydarzeń w służbie pożarniczej.

Zapewniamy autokar, który wyjedzie z Nysy o godz. 7:00 w kierunku Opola.

 

 Odpłatność od jednego uczestnika za przejazd około 30.00zł.

 W przypadku dużego zainteresowania zorganizujemy drugi autokar.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 15 kwietnia br do:

 • Prezesów Kół ZEiRP RP,

 • koleżanki Małgorzaty Kostrzewskiej – Sekretarza ZW, pod numer tel. 606 33 03 39,

 • kolegi Stanisława Kuszły – Wiceprezesa ZW, pod numer tel. 600 47 13 59.

Serdecznie zapraszamy !

 

TUTAJ pobierzesz informację w formie PDF.

Posiedzenie ,,nowego” Zarządu Wojewódzkiego w Opolu

 

W dniu 19.03.2015 roku odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Opolu. Prezes Zarządu kol Krzysztof Maślankiewicz na początku posiedzenia przywitał przybyłych zaproszonych gości w osobach:

 

 • Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego - nadbryg. Karola Stępnia,

 • Naczelnika Wydziału Organizacyjnego KW PSP w Opolu – st.kpt. Beatę Ochyra, której podlega podział funduszu emerytów i rencistów i ich rodzin oraz członków ZW ZEiRP RP w Opolu .

 

I tak, na początek posiedzenia głos zabrał Opolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Karol Stępień, który zaprosił wszystkich emerytów i rencistów wraz z rodzinami na VII ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków do Częstochowy w dniu 26 kwietna br. oraz na Pielgrzymkę Opolskich Strażaków na Górę św. Anny w dniu 10 maja br.

 

Następnie poinformował, iż w dniach od 19 do 26 lipca w Opolu odbywać się będą Mistrzostwa Świata młodzieży MDP wg CTIF. Do Opola zjedzie około 1500 uczestników olimpiady. Jest to ogromne przedsięwzięcie dla braci strażackiej, gdzie odbywać się będą zawody sportowe, zajęcia kulturalne oraz imprezy towarzyszące.

 

Pan Komendant poinformował, iż wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbędą się 22.05.2015 w Kędzierzynie-Koźlu. Wspomniał także o realizacji zadań w 2015 roku w skali województwa, gdzie na woj. opolskie przydzielone zostaną środki finansowe w wysokości 12 mln zł. Ze środków tych zakupione zostaną specjalistyczne kontenery, doposażone zostaną grupy specjalistyczne w odpowiedni sprzęt. Przygotowywane są kolejne programy w ramach aglomeracji opolskiej wraz z kolegami z Czech. Zakupione zostanie 8 samochodów dla OSP ze środków z funduszu zakładu ubezpieczeniowego. Ponadto nastąpi zakup nowego autobusu pod koniec 2015 roku. Następnie kol. Prezes podziękował Panu Komendantowi za zabranie głosu i przedstawił, iż od 2012 roku przedstawiciele służb mundurowych starają się, aby uwzględniono nasze propozycje dotyczące wprowadzenia zmian do rozporządzenia o funduszu socjalnym emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Obecnie Pani Minister przekazała do zaopiniowania zmiany w ustawie do Komendanta Głównego. Czekamy zatem na dalsze działania oraz możliwe zmiany na szczeblu ministerialnym i Komendanta Głównego.

 

Następnie ustalono, gdzie będą odbywać się następujące spotkania w 2015 roku, i tak:

 

 • Turniej Wędkarski – zorganizuje Koło w Krapkowicach w osobach- kol. Hubert Burczyk oraz kol. Józef Brzozowski,

 • Wojewódzkie Spotkanie Weteranów Pożarnictwa, odbędzie się w Strzelcach Opolskich, a tam spotkanie pomoże zorganizować Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, razem z kol. Adrianną Romanowicz – członkiem ZW i zarazem Prezes Koła w Strzelcach Opolskich,

 • Coroczna msza święta za zmarłych strażaków w miesiącu październiku zostanie odprawiona i zorganizowana przez Koło w Prudniku. Obecny kol. Leszek Bobowski zaprosił do Prudnika oraz przejął organizację mszy świętej,

 • Poczęto ustalenia dotyczące obchodów 20-lecia ZEiRP RP na opolszczyźnie w 2016 roku.

 

Powołano na posiedzeniu następujące zespoły:

 

 • Zespół d.s obchodów 20-lecia Związku w woj opolskim w składzie:

           Przewodniczący zespołu - kol. Ryszard Sajkowski - Wiceprezes ZW w Opolu, Prezes Koła przy KW PSP,

          Członek zespołu - kol. Tadeusz Śliwa - Prezes Honorowy ZW w Opolu,

        Członek zespołu - kol. Jan Boćwiński - Członek Zarządu Koła w Nysie,

        Członek zespołu - kol. Henryk Stroński - Członek Zarządu Koła w Prudniku,

        Członek zespołu - kol. Hubert Burczyk - Członek Koła przy KW PSP.

 

 • Zespół ds turystyki w składzie:

         Przewodniczący zepołu - kol. Stanisław Kuszła - Wiceprezes ZW w Opolu, Prezes Koła w Nysie,

        Członek zespołu - kol. Leszek Bobowski - Członek ZW w Opolu, Prezes Koła w Prudniku,

        Członek zespołu - kol. Zenon Zając - Członek ZW w Opolu, Prezes Koła w Kędzierzynie- Koźlu,

        Członek zespołu - kol. Józef Śleziak - Sekretarz WKR w Opolu, Prezes Koła w Krapkowicach.

 

 • Zespół problemowy d.s socjalnych i działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa woj. opolskiego. Postanowiono, że ZW ZEiRP RP upoważnia Prezydium ZW do ustalenia składu Komisji w liczbie 3 osób.

 

Składy poszczególnych zespołów poddano pod głosowanie. Jednogłośnie wszyscy byli za przyjęciem i powołaniem zespołów problemowych o charakterze czasowym i stałym, na czas trwania kadencji.

 W czasie trwania posiedzenia przestawiono Plan działania ZW ZEiRP RP w Opolu na lata 2015-2018.

 Przyjęto także przedstawione przez obecnych na posiedzeniu Prezesów następujących Kół ,,Plany pracy na 2015 rok”:

 

 • Koła Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu,

 • Koła Nr 5 w Krapkowicach,

 • Koła Nr 7 w Nysie,

 • Koła Nr 9 w Prudniku,

 • Kola Nr 10 w Strzelcach Opolskich,

 • Kła Nr 11 przy KW PSP w Opolu.

 

Kol. Urszula Josek – nasza Skarbnik podaje do wiadomości, iż Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Opolu z dniem 19.03.2015 roku posiada konto w banku BGŻ w Opolu.

 Istnieje więc możliwość aby od tej daty wpłacać składki na adres:

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej

45-005 Opole

ul. Budowlanych 1

Adres i nr konta:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

01-211 Warszawa

ul. Kasprzaka 10/16

numer konta 38 2030 0045 1110 0000 0404 2090

 

Na koniec Prezes ZW kol. Krzysztof Maślankiewicz podziękował za przybycie koleżankom i kolegom, życząc owocnych działań na rzecz naszych członków zrzeszonych w kołach.

 

Złożył także życzenia obecnemu na posiedzeniu Prezesowi w Krapkowicach kol. Józefowi Śleziakowi z okazji przypadających w tym dniu Imienin. Oczywiście nie ominęło się także od złożenia życzeń świątecznych dla wszystkich obecnych oraz rodzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowych i pogodnych

 

 

 

Świąt wielkiej Nocy

 

 

 

obfitości na świątecznym stole,

 

 

 

smacznego jajka oraz wiosennego nastroju

 

 

w rodzinnym gronie.

 

 

Na tym posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 19.03.2015 roku zakończono.

Tekst oraz zdjęcia:

Małgorzata Kostrzewska

 

Odwiedziny Koordynatorki ds. polityki senioralnej Miasta Opola

W dniu 17 marca 2015 roku członkowie Koła Nr 11 w Opolu ZEiRP RP, mieli przyjemność gościć w naszym ,,KLUBIE EMERYTA” Panią Iwonę Niedojadło, która została powołana przez Prezydenta Miasta Opola do pełnienia Koordynatorki ds. polityki senioralnej Miasta Opola.

Pani Iwona przedstawiła nam założenia polityki senioralnej Miasta Opola, i tak:

Po pierwsze – musi nastąpić zmiana sposobu traktowania osób starszych: podmiotowe, a nie przedmiotowe. Seniorzy nie są tematem do załatwienia, problemem do rozwiązania, lecz są partnerami władz samorządowych, aktywnie uczestniczą w opracowaniu i realizacji polityki senioralnej Miasta Opola.

Po drugie - polityka senioralna ma być rozumiana jako polityka DLA osób starszych i polityka WOBEC osób starszych, przełamująca stereotypy dot. starości i wdrażająca koncepcję aktywnego starzenia się.

Po trzecie – rozpatrywanie procesów starzenia się populacji nie tylko w kwestii pogorszonej sprawności psychofizycznej i usług świadczonych przez ośrodek pomocy społecznej, lecz postrzeganie procesu starzenia się jako procesu zindywidualizowanego, z odmienną dynamiką, a co z tym związane – ze zróżnicowanymi potrzebami.

Po czwarte - postrzeganie starszej populacji, jako zasób do wykorzystania, a nie jako poważną barierę rozwojową, co przełoży się na proponowanie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie możliwości seniorów – nastawienie na aktywizację społeczną i zawodową seniorów.

I po piąte - starzenie się naszej społeczności to kwestia, która dotyczy wszystkich organizacji i instytucji działających na terenie miasta, stąd by osiągnąć pozytywną zmianę niezbędna jest współpraca samorządu z partnerami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi, pozarządowymi.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Celem spotkania było przedstawienie naszych oczekiwań od włodarzy miasta, chociażby w związku z przypadającym w 2016 roku XX-leciem naszego ZEiRP RP na opolszczyźnie. Uważamy, że dobrym pomysłem może być wprowadzenie informatora dot. działalności na rzecz seniorów w formie papierowej jak i w formie internetowej, gdzie sami seniorzy będą mieć możliwość do współredagowania ukazujących się informacji ze swej działalności społecznej na rzecz seniorów.

Tekst oraz zdjęcia:

Małgorzata Kostrzewska

 

 

 

Dzień Kobiet w Opolu

Koledzy z Zarządu Koła Nr 11 przy KW PSP w Opolu w osobach: kol. Ryszard Sajkowski – Prezes Koła oraz kol. Aleksander Połoszczański – Sekretarz Koła zorganizowali w dniu 10 marca 2015r spotkanie z okazji corocznego Dnia Kobiet w restauracji Salomon. Były życzenia oraz słodkości. Koleżankom, które nie przybyły na spotkanie wysłano życzenia na kartce wykonanej własnoręcznie przez kolegów z koła. Ponadto na przypadający w tym dniu Dzień Mężczyzny, obecni na spotkaniu koledzy otrzymali życzenia i podziękowania za wspólnie spędzony czas. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Dziękujemy Naszym Kolegom za coroczną pamięć.

Prezes-Ryszard Sajkowski przedstawił koleżankom Plan działania Koła na 2015 rok.

Tekst oraz zdjęcia:

Małgorzata Kostrzewska

Licznik odwiedzin

1315138
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
231
1720
9454
675406
35915
29988
1315138