Świąteczno - noworoczne spotkanie Koła ZEiRP RP przy KG PSP

  • Drukuj

W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się świąteczno - noworoczne spotkanie Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Głównej. Był opłatek i serdeczne życzenia, a także  wspólna wieczerza.

Częścią istotną spotkania było sprawozdanie  z bogatej działalności koła w roku 2016. Koło liczy obecnie 81 osób, któremu przewodniczy kol. Zygmunt Politowski. Przedstawił nam też program działalności na rok bieżący. Planujemy m.in. wyjazd w dniach 22 - 26 maja br. na południowe rubieże kraju. Ponadto merytoryczne informacje uzupełniły koleżanki Danuta Zwolińska - wiceprezes, Anna Obolewicz - sekretarz i Elżbieta Bulikowska - skarbnik.

W spotkaniu uczestniczył kol. Krzysztof Maślankiewicz - prezes Zarządu Głównego, który też  przedstawił problematykę i sprawy, którymi się zajmuje Zarząd.

Obecni otrzymali też kalendarz " ze złotymi dniami " oraz niezbędnik strażacki.

Częścią artystyczną był recital Emiliana Kamińskiego w Teatrze Kamienica.

Dziękujemy Zarządowi Koła za bardzo sympatyczne spotkanie.-

Z koleżeńskimi pozdrowieniami – Ignacy