1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Mazowieckiego ZW ZEIRP RP

W dniach 27-28 czerwca 2017r. w Serpelicach pow. Łosice odbyło się posiedzenie 

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i Prezesów Kół ZEiRP  RP przy KM i KP PSP województwa mazowieckiego poświęcone głównie obchodom Dnia Strażaka

Koleżanka Prezes Barbara Łukasiewicz w imieniu Zarządu, Prezesów Kół i własnym przywitała zaproszonych gości:

  • Pana st.bryg. Jarosława Kurka - Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
  • Pana bryg.Sławomira Zaniuka  - Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach ,
  • Pana Janusza Jędrzejczyka - V-ce Prezesa Fundacji EDURA,
  • kol. Jana Całę  - Honorowego Prezesa ZG ZEiRP RP,
  • kol. Jana Dąbkowskiego - Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

 

Dziękując za przyjęcie zaproszenia okazała zadowolenie z Ich obecności.

Koleżanka Prezes nawiązała do ostatniego posiedzenia  MZW gdzie Prezesi Kół wyrazili chęć wydania książki-monografi o pracy, działalności Zarządu i Kół w województwie mazowieckim. Stwierdziła, że jest to dobry pomysł, ale poprosiła by zastanowić się nad funduszami na ten cel i przygotować informacje o Kołach.

Następnie poinformowała zebranych o ustaleniach z posiedzenia Zarządu Głównego naszego Związku

Po odczytaniu Uchwały Zarządu Głównego ZEiRP RP o przyznaniu Honorowej Odznaki 

Zasłużony dla Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej"  Prezes Honorowy ZG ZEiRP RP kol. Jan Cała wręczył Ją:

1.   Panu Januszowi Jędrzejczykowi,

2.   Panu bryg. Sławomirowi Zaniukowi.

Po złożeniu gratulacji wyróżnionym, koleżanka Prezes życzyła by św. Florian opiekował się strażakami, a Prezesom Kół dawał siły, zdrowie i satysfakcję ze wszystkich działań na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa w swoich powiatach. Podziękowała Panu Komendantowi Powiatowemu PSP i kolegom z Koła ZEiRP RP przy KP PSP w Łosicach za znaczną pomoc w zorganizowaniu posiedzenia.

Weterani Komendy Głównej w turystycznych zmaganiach

W dniach od 22 do 26 maja 2017 r. zasłużeni weterani Komendy Głównej PSP, przebywali na kolejnej wycieczce na południowych rubieżach naszego kraju .Inicjatorem bogatego i trudnego programu był nasz prezes kolega gen. Zygmunt Politowski . Kierownictwo techniczne przejęła kol. Anna Obolewicz, która bardzo sprawnie zarządzała naszą  grupą . Bazą wypadową była tym razem Szczawnica .

W trakcie jej trwania byliśmy m.in. w : 

- Kopalni Węgla Kamiennego w Bełchatowie ,

- Wadowicach , gdzie zwiedzaliśmy nowe Muzeum Jana Pawła II,

- Krościenku i Nidzicy, z ich zabytkami

- Łopusznej z pięknym kościołem i cmentarzem oraz Izbą Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera,

- Kompleksem uzdrowiskowym w Szczawnicy,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym / ach ta kwaśnica ! /,

- Zakopanym , gdzie też podziwialiśmy warunki służby w Komendzie Powiatowej PSP / gratulacje ! /,

- Tarnowskich Górach z jej Sztolnią Czarnego Pstrąga.

Zauroczeni zostaliśmy koncertem znakomitego barta Jacka Beszczyńskiego , w pięknych wnętrzach Dworku Gościnnego , centrum kulturalnym Szczawnicy. Był też czas na naukę śpiewów i tańców góralskich i bardzo ważne  spotkanie w gronie znajomych oraz przyjaciół, wraz z sympatycznymi naszymi żonami.

Podziękowania na ręce kol. Zygmunta Politowskiego dla całego Kierownictwa naszego Koła za inicjatywę i trudy organizacyjne / był to już nasz czwarty wspólny wyjazd / oraz kolegów z komend PSP na trasie wyjazdu. 

Podziękowanie dla Kierownictwa KGPSP za wsparcie techniczne naszego wyjazdu .- 

Z turystycznymi wspomnieniami

Ignacy Ścibiorek

Posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 W dniach 15 i 16 lutego 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Jachrance odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół i przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego koleżanka Barbara Łukasiewicz otworzyła i prowadziła posiedzenie. Wszystkich serdecznie przywitała i przedstawiła zaproszonych gości:

 

- pana st. bryg. Bogdana Łasicę – Z-cę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

 

- pana st.bryg. Zbigniewa Szczygła – Komendanta Miejskiego PSP m.st.Warszawy,

 

- pana st.bryg. Mieczysława Klimczaka – Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie,

 

- pana Stanisława Mazura – przedstawiciela Fundacji EDURA,

 

- kol. Jana Całę – Honorowego Prezesa ZG ZEiRP,

 

- kol. Witolda Gryca – Honorowego Prezesa MZW ZEiRP.

 

Na posiedzeniu omawiano następujące tematy:

 

 1. Bieżące informacje o działaniach MZW

 

- stan finansów MZW,

 

- uzupełnienie składu MZW,

 

- sprawozdania roczne z Kół,

 

- zakładka ZEiRP przy stronie internetowe MKW PSP,

 

- odznaczenia dla emerytów i rencistów pożarnictwa.

 

2. Informacja o projekcie Ustawy o obniżeniu emerytur mundurowych.

 

3. Fundusz socjalny emerytów i rencistów PSP.

 

4. Fundacja Sztandaru dla ZG ZEiRP RP.

 

- Koleżanka Prezes poinformowała o uzupełnieniu składu MZW i włączeniu do MZW członka Koła przy SGSP kol. Małgorzaty Grąckiej.

 

Przekazała informację z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego o przyznanych dla każdego województwa 5-ciu odznaczeniach „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej i 1-go Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego.

 

Poinformowała o możliwości umieszczania na stronie internetowej MZW ZEiRP informacji o wydarzeniach w Kołach.

 

- kol. Marek Miszczak – Skarbnik MZW przedstawił szczegółowo stan finansów Zarządu. Przypomniał o terminowym składaniu sprawozdań rocznych i regulowaniu składek członkowskich przez Prezesów Kół.

 

- kolega Jan Cała analizował projekt ustawy o obniżeniu emerytur mundurowych z którego wynika, że ustawa nie dotyczy służby pożarniczej.

 

- koleżanka Prezes poinformowała o podjęciu rozmów na temat zmian w Regulaminie Funduszu Socjalnego emerytów i rencistów PSP. Stwierdziła, że Pan Komendant jest przychylnie nastawiony do zmian i uzgodnienia w tej sprawie trwają.

 

- Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego pan st.bryg.Bogdan Łasica przekazał informacje dotyczące wykorzystania środków funduszu socjalnego. Udzielił odpowiedzi na wiele pytań Prezesów Kół i zapewnił o chęci pomocy dla emerytów.

 

- koleżanki i koledzy Prezesi Kół przedstawili informację o działaniach Kół. Kol. Jacek Cendrowski – Prezes Koła w Legionowie mówił o organizowanych przez Jego Koło grupowych wyjazdach emerytów do sanatorium. Zgłosił brak pomieszczenia przy KP PSP dla działań Koła. Obecny na posiedzeniu Komendant Powiatowy PSP w Legionowie pan st.bryg. Mieczysław Klimczak podjął temat z kolegą Prezesem Koła.

 

- koleżanka Prezes MZW ZEiRP wręczyła panom Komendantom książkę o historii i 20-letniej działalności Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Przypomniała o uroczystości wręczenia Sztandaru dla ZG ZEiRP RP.

 

Przygotowane przez Zarząd Główny podziękowania dla członków Kół, którzy wsparli finansowo fundację Sztandaru, koleżanka Prezes wręczyła na ręce Prezesów Kół z Ciechanowa, Płocka, Siedlec, Pułtuska, Sokołowa Podlaskiego, Warszawy, Nowego Dworu Maz., Ostrołęki i Prezesa Koła przy SGSP.

 

Koleżanka Prezes podziękowała zaproszonym gościom i Prezesom Kół za udział w posiedzeniu i życzyła dalszej dobrej współpracy.

  

 

Świąteczno - noworoczne spotkanie Koła ZEiRP RP przy KG PSP

W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się świąteczno - noworoczne spotkanie Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Głównej. Był opłatek i serdeczne życzenia, a także  wspólna wieczerza.

Częścią istotną spotkania było sprawozdanie  z bogatej działalności koła w roku 2016. Koło liczy obecnie 81 osób, któremu przewodniczy kol. Zygmunt Politowski. Przedstawił nam też program działalności na rok bieżący. Planujemy m.in. wyjazd w dniach 22 - 26 maja br. na południowe rubieże kraju. Ponadto merytoryczne informacje uzupełniły koleżanki Danuta Zwolińska - wiceprezes, Anna Obolewicz - sekretarz i Elżbieta Bulikowska - skarbnik.

W spotkaniu uczestniczył kol. Krzysztof Maślankiewicz - prezes Zarządu Głównego, który też  przedstawił problematykę i sprawy, którymi się zajmuje Zarząd.

Obecni otrzymali też kalendarz " ze złotymi dniami " oraz niezbędnik strażacki.

Częścią artystyczną był recital Emiliana Kamińskiego w Teatrze Kamienica.

Dziękujemy Zarządowi Koła za bardzo sympatyczne spotkanie.-

Z koleżeńskimi pozdrowieniami – Ignacy

 

Noworoczne spotkanie członków Koła Warszawskiego Zwiazku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

W dniu 17 stycznia 2017 roku w Ochotniczej Straży Pozarnej w Wesołej odbyło się noworoczne spotkanie członków Koła Warszawskiego Zwiazku Emerytów i Rencistów R.P. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

o   pan st. bryg.- Jarosław Kurek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP

o   pan bryg - Artur Rudzik - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy

o   kol. - Jan Cała - Honorowy Prezes ZG ZEiRP  RP 

o   kol. - Witold Gryc - Honorowy Prezes MZW ZEiRP  RP   

o   kol. - Jerzy Pokrewczyński V-ce Prezes MZW i Prezes Koła  ZEiRP  RP i Prezes Koła w Otwocku

o   kol. - Grazyna Mikitiuk - człnek MZW i Prezes Koła w Nowym Dworze Mazowieckim

o   kol .- Małgorzata Grącka - człnek MZW ZEiRP  RP

o   kol .- Jan Rubinkowski -  Prezes Koła ZEiRP  RP przy SGSP

o   kol. - Tadeusz Polański - Sekretarz MZW i Prezes Koła w Pułtusku

Spotkanie prowadziła Barbara Łukasiewicz Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, która po przywitaniu gości życzyła radości, szczęścia i spełnienia marzeń w Nowym 2017 Roku.

 Przypomniała o 20-leciu działalności Związku i wydanej z tej okazji historycznej ksiąki.

 Poinformowała o doniosłej uroczystości nadania Sztandaru dla ZEiRP  RP i otwarciu nowej Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP.

Miłym akcentem noworocznego spotkania były przygotowane przez Zarząd Koła Warszawskiego ZEiRP RP listów gratulacyjnych dla emerytów i rencistów pożarnictwa z okazji "okrągłych" urodzin.

 Listy jubilatom wręczył Pan st. bryg. Jarosław Kurek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki  w asyście koleżanki Prezes i kol. Sekretarza Koła Warszawskiego.

Jubilaci byli wdzięczni za pamięć : Walerian Molis, Zygmunt Kozłowski, Alicja Borys, Wincenty Jończyk, Zenon Lipiński, Jan Katana, Zygmunt Gryczka, Ewa Krysiak Wawer, Alicja Kozłowska, Marek Miszczak, Józef Mroczek, Elżbietą Uswieczew, Dariusz Makulec, Roman Kalinowski, Jerzy Słomski, Mirosław Wiktorowski, Jan Sobieski, Krzysztof Swidwa

Pan st.bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP złożył wszystkim życzenia noworoczne a do jubilatów skierował ciepłe słowa pomyślności.

Dalsza część spotkania przebiegała w miłej atmosferze przy poczęstunku.

Licznik odwiedzin

4357845
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
3552
1931
15201
3703551
62681
82886
4357845