Roczne walne zebranie sprawozdawcze w Kole świdnickim

  • Drukuj

W dniu 6 lutego 2020r. w mełgiewskiej restauracji „Mendelson” odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku.

Uroczystości otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes – Wiesław Chęciński. W zebraniu wzięło udział 24 zrzeszonych Członków. Wśród gości na zebraniu obecny był bryg. Sławomir Kowalczyk - Komendant Powiatowy PSP w Świdniku.

Zebraniu przewodniczył Kol. Henryk Skoczylas, obowiązki sekretarza pełnił Kol. Zbigniew Stefaniec. W programie zebrania Prezes Kol. Chęciński Wiesław przedstawił informację z działalności Koła w ostatnim roku. Informację z rocznej działalności wspomagano szczegółową prezentacją multimedialną.

Ponadto w porządku zebrania znalazła się m.in. sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy. Przyjęto roczny plan pracy i plan finansowy na 2020 rok. Poruszono również problematykę dotyczącą funkcjonowania Związku i Koła. Komendant Powiatowy PSP omówił ubiegłoroczne uroczystości powiatowo-wojewódzkie „Dnia Strażaka” w Świdniku, przedstawił sprawy bieżące, zrealizowane zadania inwestycyjne, a w końcowych słowach podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje funkcyjnym uroczystości, członkom Koła, gościom oraz właścicielowi i obsłudze lokalu.

Świdnik, dnia 6.02.2020r.

Opracował:

Zbigniew Stefaniec

Sekretarz Koła.