Chełmskie spotkanie noworoczne

  • Drukuj

W dniu 24 stycznia 2020 r. chełmscy związkowcy obradowali na zebraniu sprawozdawczym koła i noworocznym spotkaniu integracyjnym. Gośćmi emerytów byli: Prezes ZOW ZE i RP RP w Lublinie – Stanisław Marek oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba.

Wstępem i miłym akcentem było wręczenie Jubilatom obchodzącym okrągłe rocznice urodzin od 70 lat listów gratulacyjnych Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa ZOW ZE i RP RP oraz okolicznościowych adresów Komendanta Miejskiego PSP i Zarządu Koła. Jubilaci: Genowefa Danieluk, Marianna Okoń, Barbara Mikulska, Adam Walczuk, Stanisław Majewski, Janusz Godziszewski i Edward Wróblewski otrzymali też „słodkie upominki”.

Po zrealizowaniu części sprawozdawczej porządku spotkania, w dyskusji poruszone zostały zagadnienia: wysokości składki członkowskiej, wypoczynku i turystyki zdrowotnej, rozbudowy szeregów związku, organizacji „Dnia strażaka 2020”.

Zastępca KM PSP przedstawił multimedialną informację dot. zagadnień funkcjonowania i działalności KM PSP w Chełmie.

Prezes ZOW Stanisław Marek przedstawił założenia dot. organizacji obchodów wojewódzkich 25 rocznicy powstania ZE i RP RP oraz zachęcał do większego zainteresowania wykorzystaniem funduszu socjalnego.

W drugiej części spotkania „integracja” Prezes Zarządu Koła Kazimierz Szwed złożył życzenia noworoczne i wzniósł toast „za zdrowie”. W luźnej koleżeńskiej atmosferze spożyto cateringowy posiłek.

Oprac. i foto: Jerzy Brzozowski