Dzień Strażaka w Kole ZE i RP RP we Włodawie

  • Drukuj

Obchody „Dnia Strażaka” w naszym Kole rozpoczęliśmy tradycyjnie w dniu 4 maja nawiedzając groby naszych kolegów którzy odeszli „na wieczną służbę”i zapalając znicze. Dokonał tego Prezes wraz z Viceprezesem Koła.

Msza święta w inencji wszystkich strażaków została odprawiona przez Ks. Kapelana Powiatowego w Kościele p.w. Serca Jezusowego we Włodawie. Brali w niej udział wszyscy chętni emeryci.

Uroczyste spotkanie z okazji naszego święta odbyło się w dniu 17 maja 2019 roku. Oprócz członków zrzeszonych w Kole Emerytów w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście. Obecny był Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie Paweł Dworak. Obecnością swoją spotkanie zaszczycił p.o. Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie mł. bryg. Paweł Basaj.

W trakcie uroczystości odznaką „Za zasługi dla ZE i RP RP” został wyróżniony długoletni, zasłużony członek Koła Andrzej Sielaszuk.

Miłym akcentem było też wręczenie listu gratulacyjnego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiewgo ZE i RP RP w Lublinie dla Edwarda Morawskiego Prezesa Koła we Włodawie.

W dalszej kolejności przy strażackim poczęstunku prowadzono rozmowy wspominając lata strażackiej służby i planując zamierzenia na przyszłość.

Opracował

bryg. w st. spocz. Edward Morawski