Zebranie emerytów i rencistów Koła Kraśnik

  • Drukuj

Dnia 29 stycznia 2019r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej  Polskiej  Koła Kraśnik. Zebraniu przewodniczył kolega Szczepanik Wiesław - Prezes Koła.

Przywitał on zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów.

W trakcie spotkania sześciu emerytom Koła Kraśnik zostały wręczone listy gratulacyjne z okazji rocznicy urodzin - Walenty Goleń, Bogusław Maj, Eugeniusz Nizioł, Mieczysław Zuba, Stanisław Kmieć oraz Zenon Rak.

W programie zebrania znalazło się sprawozdanie roczne i finansowe z działalności Koła za rok 2018. Z uwagi na brak Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Barbary Buczkowskiej, Prezes przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

Po odczytaniu sprawozdań, udzielono absolutorium Zarządowi Koła. Zarząd Koła nie uległ zmianie.

Następnie został dokonany wybór Delegatów Koła Kraśnik na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Prezes Koła przedstawił plan działalności Koła na rok 2019 z prośbą o współpracę w jego realizacji.

Na koniec Prezes zaprosił wszystkich zebranych do wspólnego obiadu w ramach spotkania noworocznego.