Jesienna wycieczka

  • Drukuj

Zarząd Kola ZEiRP RP w Chełmie zorganizował w dniu 15.09.2017r. wycieczkę do Muzeum zamojskich w Kozłówce.

Przy pięknej pogodzie zwiedziliśmy zespól pałacowo-parkowy, powozownię, muzeum socrealizmu. W drodze powrotnej w prywatnym ZOO w Leonowie odbyło się plenerowe spotkanie integracyjne przy grillu.

Udany wyjazd zawdzięczamy przychylnemu stosunkowi Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie bryg. Zbigniewowi Raźniewskiemu, który udostępnił nam środek transportu.

 

Oprac. i foto Jerzy Brzozowski