Zebranie sprawozdawcze Koła Krasnystaw

  • Drukuj

W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie.

Zebranie prowadził Prezes Koła Marian Sidor, który powitał zaproszonych gości i przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok sprawozdawczy.

W zebraniu sprawozdawczym uczestniczyli:
- bryg mgr inż. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie,
- bryg mgr inż. Zbigniew Bojarczuk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
- mgr Katarzyna Smalira – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła udzielono absolutorium Zarządowi Koła.
Po części oficjalnej spotkania, zebrani udali się do restauracji „Staromiejska”, gdzie spożyli smaczny obiad.

Tekst: Marian Sidor
Zdjęcie: Adam Niemczyk