1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wyjazdowe posiedzenie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

W dniach 28.02. - 02.03.2016 r. w pensjonacie u Gutta Mostowego w Poroninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem WKR i Prezesów Kół. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stanisław Marek. Zrealizowano między innymi następujący porządek obrad:

 1. Wysłuchano sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej za rok 2015 – Stanisław Marek, Anna Pastuszak.

 2. Dokonano analizy realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa
  w 2015 roku i porównano z latami ubiegłymi.

 3. Przedstawiono analizę rocznych sprawozdań z Kół – Adam Skowronek.

 4. Przedstawiono sprawozdanie finansowe i informację o realizacji składek członkowskich przez koła i zarząd wojewódzki za rok 2015r.

 5. Omówiono techniki dokumentowania dziejów związku /Wojewódzki konkurs kronik poprzedzał będzie konkurs organizowany przez ZG/ - Jerzy Brzozowski.

 6. Zapoznano z apelem Zarządu Głównego o fundacji i wręczeniu sztandaru dla ZG.

 7. Poinformowano o odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych w 2015r.
  oraz o wnioskach złożonych na 2016 rok.

 8. Podjęto uchwały w sprawach:

  - udzielenia absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu za rok 2015,

  - weryfikacji planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2016 rok,

  - powierzenie Kol. Elżbiecie Błaszczyk funkcji Skarbnika ZW,

  - przyjęcie rezygnacji z członkostwa w ZW Kol. Małgorzaty Kozieł. Uzupełnienie osobowe ZW odbędzie się na następnym posiedzeniu.

  Ustalono, że kolejne posiedzenia ZW odbędzie się w miesiącu wrześniu br.
  a gospodarzem będzie Koło Biała Podlaska lub Koło Lublin.

  W odpowiedzi na apel o wsparcie fundacji sztandaru, uczestnicy wyjazdowego posiedzenia dokonali dobrowolnej „zrzutki”, którą to przekazano na wskazane konto. Apel został rozesłany do wszystkich Kół.

  Wyjazd wypoczynkowy emerytów i rencistów oraz członków rodzin w bieżącym roku ZW zorganizował na Majorkę w dniach 2-9 października. Są jeszcze wolne miejsca w samolocie i hotelu. Zapraszamy.

  W ramach wyjazdowego posiedzenia Zarządu uczestnicy zwiedzili po trasie Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku, zamek w Baranowie Sandomierskim oraz Opactwo Cystersów
  w miejscowości Szczyrzyc. Ponadto „pluskali” się w wodach termalnych w Szaflarach
  i Bukowinie Tatrzańskiej. Wieczorami natomiast przy grillu, gitarze i muzyce mechanicznej odbywała się pełna integracja. Jeden wieczór to już tradycyjne spotkania ze społeczeństwem w restauracji Watra w Zakopanem.

  Tekst: Stanisław Marek

  Zdjęcia: Adam Skowronek

Zebranie sprawozdawcze strażaków emerytów w Janowie Lubelskim

W dniu 21 stycznia 2016 r. w restauracji „Hetmańska” odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków emerytów. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach v-ce starosty powiatu janowskiego Antoniego Kulpa, z-ca  komendanta powiatowego PSP mł. bryg Tomasz Serwatka, d-ca jednostki ratowniczo gaśniczej PSP w Janowie Lubelskim mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz oraz członkowie koła: Smyła Józef, Dudek Franciszek, Dyguś Henryk, Kwiecień Grzegorz, Dybel Stanisław, Wojtan Józef, Skubik Andrzej, Dycha Leszek, Fuszara Szczepan, Tatko Franciszek, Garbacz Jan, Flis Józef, Tyra Stanisław, Kozłowski Marian, Mucha Józef, Hyła Wiesław, Biernat Tadeusz, Mucha Stanisław, Mróz Stanisław, Sokal Mieczysław, Krakowski Stanisław.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła w Janowie Lubelskim asp. sztab. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień.

Przedstawiono sprawozdania z działalności statutowej za rok 2015 oraz nakreślono główne kierunki działań na 2016 r. m in. wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, analiza wpływów z tytułu składek członkowskich , sprawy związane z uczestnictwem strażaków w organizowanych spotkaniach i wycieczkach.

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie oraz podzielono się opłatkiem świątecznym.

W trakcie spotkania padło wiele ciepłych słów i życzeń dalszej pomyślności ze strony zaproszonych gości.   

Prezes Koła  w Janowie Lubelskim

  asp. sztab w st. spocz. Grzegorz Kwiecień

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie zorganizował szkolenie dla prowadzących kroniki …

Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie w dniu 18.02.2016 r. zorganizował spotkanie informacyjno – warsztatowe dla kronikarzy Kół związku z terenu województwa lubelskiego.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie dokumentowania kronikarskiej działalności Kół, sylwetek działaczy i zdarzeń poza organizacyjnych.

Szkolenie przeprowadził kol. Jerzy Brzozowski – członek Zarządu Wojewódzkiego, prowadzący od lat kroniki Koła w Chełmie oraz kronikę Zarządu Wojewódzkiego.

Na zakończenie szkolenia Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Stanisław Marek wręczył uczestnikom szkolenia pamiątkowe zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Uczestnicy szkolenia otrzymali e-mailowo pomocne w pracy materiały do wykorzystania w trudnej pracy kronikarskiej.

W najbliższym czasie zaplanowano też przeprowadzenie konkursu kronik Kół ZEiRP RP z całego województwa lubelskiego.

Zdjęcia: A. Skowronek

Spotkanie noworoczne radzyńskich emerytów

         W dniu 24 stycznia 2016 roku Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Radzyniu Podlaskim zorganizowało spotkanie noworoczne, połączone z zebraniem sprawozdawczym członków radzyńskiego koła. Zebraniu przewodniczył Prezes koła Marian Protaś, który powitał zaproszonych gości w osobach: V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Adama Malugę, Komendanta Powiatowego mł. bryg. Mirosława Walickiego oraz wszystkich zebranych. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszego koła  ś.p. Zygmunta Paskudzkiego i ś.p. Zbigniewa Sałaty. W uznaniu zasług za wieloletnią działalność  i wkład pracy na rzecz Związku, odznakami XX-lecia ZEiRP RP wyróżnieni zostali: Jerzy Domański i Tadeusz Marczuk.

      W dalszej części zebrania Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy, natomiast Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdania zostały dobrze ocenione przez Komisję Rewizyjną i uczestników zebrania.

      Uznanie dla dotychczasowej pracy Związku, wyrazili również goście w osobach: kol. Adama Malugi – Wiceprezesa ZW ZEiRP RP w Lublinie oraz mł. bryg. Mirosława Walickiego – Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim, który jednocześnie przedstawił informację dot. funkcjonowania komendy, zamierzeń na 2016 rok oraz współpracy ze Związkiem. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła za rok 2015 oraz przyjęło  plan pracy na 2016 rok. W związku ze złożoną rezygnacją przez kol. Mariana Protasia z funkcji Prezesa, dokonano zmiany  w składzie Zarządu Koła. Prezesem został kol. Mieczysław Kwasowiec, natomiast Skarbnikiem został kol Marian Protaś, pozostałe funkcje w Zarządzie nie uległy zmianie.

Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, podczas którego wspominano dawne lata strażackiej służby.

 Informację sporządził:
Marian Protaś

W załączeniu kilka zdjęć ze spotkania w dniu 24.01.2016 r.

Zebranie Koła w Hrubieszowie

W dniu 15 stycznia 2016 r. w restauracji „Szałas” w Hrubieszowie, odbyło się zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie opłatkowe Koła ZEiRP RP, na zaproszenie emerytów gośćmi zebrania byli:

- bryg. mgr inż. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie,

- mgr Katarzyna Dubicka – pracownik ds. organizacyjno – kadrowych KP PSP.

Minutą ciszy uczczono zmarłego kolegę śp. Zbigniewa Bronickiego.

Zebraniu przewodniczył oraz sprawozdanie złożył Prezes Koła Ryszard Sidorski.

Zebrani z ożywieniem poruszali drażliwe ale istotne tematy dotyczące środowiska emerytalnego tj. wykorzystania funduszu socjalnego, waloryzacji emerytur i rent, refundacji spotkań i uroczystości strażackich.

Pan Komendant Powiatowy zapoznał zebranych z sytuacją pożarową powiatu i problemami straży.

Na zakończenie spotkania podzielono się opłatkiem i wspominano ciekawostki z okresu służby.

Licznik odwiedzin

6145800
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1550
1997
5884
5502956
47632
63824
6145800