1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie noworoczne radzyńskich emerytów

         W dniu 24 stycznia 2016 roku Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Radzyniu Podlaskim zorganizowało spotkanie noworoczne, połączone z zebraniem sprawozdawczym członków radzyńskiego koła. Zebraniu przewodniczył Prezes koła Marian Protaś, który powitał zaproszonych gości w osobach: V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Adama Malugę, Komendanta Powiatowego mł. bryg. Mirosława Walickiego oraz wszystkich zebranych. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszego koła  ś.p. Zygmunta Paskudzkiego i ś.p. Zbigniewa Sałaty. W uznaniu zasług za wieloletnią działalność  i wkład pracy na rzecz Związku, odznakami XX-lecia ZEiRP RP wyróżnieni zostali: Jerzy Domański i Tadeusz Marczuk.

      W dalszej części zebrania Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy, natomiast Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdania zostały dobrze ocenione przez Komisję Rewizyjną i uczestników zebrania.

      Uznanie dla dotychczasowej pracy Związku, wyrazili również goście w osobach: kol. Adama Malugi – Wiceprezesa ZW ZEiRP RP w Lublinie oraz mł. bryg. Mirosława Walickiego – Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim, który jednocześnie przedstawił informację dot. funkcjonowania komendy, zamierzeń na 2016 rok oraz współpracy ze Związkiem. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła za rok 2015 oraz przyjęło  plan pracy na 2016 rok. W związku ze złożoną rezygnacją przez kol. Mariana Protasia z funkcji Prezesa, dokonano zmiany  w składzie Zarządu Koła. Prezesem został kol. Mieczysław Kwasowiec, natomiast Skarbnikiem został kol Marian Protaś, pozostałe funkcje w Zarządzie nie uległy zmianie.

Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, podczas którego wspominano dawne lata strażackiej służby.

 Informację sporządził:
Marian Protaś

W załączeniu kilka zdjęć ze spotkania w dniu 24.01.2016 r.

Zebranie Koła w Hrubieszowie

W dniu 15 stycznia 2016 r. w restauracji „Szałas” w Hrubieszowie, odbyło się zebranie sprawozdawcze oraz spotkanie opłatkowe Koła ZEiRP RP, na zaproszenie emerytów gośćmi zebrania byli:

- bryg. mgr inż. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie,

- mgr Katarzyna Dubicka – pracownik ds. organizacyjno – kadrowych KP PSP.

Minutą ciszy uczczono zmarłego kolegę śp. Zbigniewa Bronickiego.

Zebraniu przewodniczył oraz sprawozdanie złożył Prezes Koła Ryszard Sidorski.

Zebrani z ożywieniem poruszali drażliwe ale istotne tematy dotyczące środowiska emerytalnego tj. wykorzystania funduszu socjalnego, waloryzacji emerytur i rent, refundacji spotkań i uroczystości strażackich.

Pan Komendant Powiatowy zapoznał zebranych z sytuacją pożarową powiatu i problemami straży.

Na zakończenie spotkania podzielono się opłatkiem i wspominano ciekawostki z okresu służby.

Roczne zebranie świdnickich emerytów

W dniu 29 stycznia 2016r. o godzinie 10.00 w świetlicy tutejszej komendy powiatowej PSP odbyło się roczne zebranie Członków koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku. Zebraniu przewodniczył Prezes – kol. Henryk Skoczylas, a obecnych było 21 emerytów.

W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Przyjęto plan działań i plan finansowy na rok 2016. Poruszono kilka problemów dotyczących bieżącego statusu emerytów i rencistów.

Na Zebraniu gościliśmy Komendanta Powiatowego PSP – mł.bryg. Sławomira Kowalczyka i jego Z-cę mł.bryg. Pawła Belniaka. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawili problematykę dotyczącą spraw PSP, a w końcowych słowach podziękowali za dotychczasową współpracę oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia.

Uchwałą zebrania przyjęto do Koła 3 nowych członków tj. kol. Marka Stebnickiego, Andrzeja Trześniewskiego i Witolda Sima. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.

 

Strażacy emeryci z Chełma na walnym zebraniu

Tradycją już jest, że emeryci i renciści pożarnictwa zrzeszeni w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP  w miesiącu styczniu spotykają się na sprawozdawczym zebraniu noworocznym. Tak też było i w tym roku. Do Sali tradycji pożarniczej Komendy Miejskiej PSP przybyło ponad czterdzieści osób. Gośćmi emerytów byli: Prezes ZW ZEiRP w Lublinie Stanisław Marek oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie  st. bryg. Mirosław Wesołowski.

Miłym akcentem zebrania było wyróżnienie kol. Anny Pastuszak, Henryka Kapłona i Stanisława Majewskiego odznakami „Zasłużony dla ZEIRP RP”. Pamiętano też o Jubilatach obchodzących okrągłe rocznice urodzin – 75 lecia: Teresa Pleszczyńska i Marcin Sołopa,- 70 lecia: Jerzy Brzozowski i Tadeusz Socha, którym wręczono listy gratulacyjne i „słodkie”upominki.

Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła za rok 2015 oraz przyjęło  plan pracy na 2016 rok w którym wiodące pozycje to wycieczki, rekreacja i integracja.

Zebranie sprawozdawczo-noworoczne członków Koła ZE i RP RP we Włodawie

W dniu 21 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZE i RP RP we Włodawie. Było ono połączone ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Edward Morawski, który przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach: bryg.mgr inż Pawła Matczuka Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie oraz jego Zastępcę bryg.mgr Dariusza Pytkę.

Po przyjęciu porządku obrad Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015. Ze sprawozdaniem finansowym zapoznał zebranych Skarbnik Janusz Grytczuk, a w imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Aleksander Celiński. Po dyskusji zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Koła. Przyjęto następnie plan pracy na rok 2016.

Obecny na zebraniu Vice Prezes Koła, a jednocześnie członek ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemar Moszczyński zapoznał zebranych z realizacją najważniejszych zadań przez Zarząd Wojewódzki w roku 2015 oraz planowanych zadaniach na rok bieżący.

Obecny na zebraniu Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg.mgr inż. Paweł Matczuk omówił pokrótce realizowane zadania w roku ubiegłym oraz zamierzenia w roku bieżącym.

Miłym akcentem było przyjęcie dwóch nowych członków w szeregi naszego Koła. Są to emeryci: Stanisław Dyczkowski i Krzysztof Doroszkiewicz.

W drugiej części zebrania z okazji niedawnych Swiąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zebrani podzielili się opłatkiem oraz składając sobie najlepsze życzenia. Spotkanie uświetnił muzyką akordeonową członek naszego Koła Stefan Kazuro w postaci kolęd i innych wpadających w ucho emerytów utworów. Następnie podczas uroczystego obiadu wspominano dawne lata strażackiej służby. 

Opracował : Edward Morawski - Prezes Koła ZE i RP RP we Włodawie

Licznik odwiedzin

5889381
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1548
1402
12634
5243150
44090
56145
5889381