1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Dzień Strażaka 2016 w Radzyniu Podlaskim

Miesiąc maj, to tradycyjny okres obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Stało się tradycją w radzyńskiej komendzie organizowanie uroczystości skupiającej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa w dniu 4 maja 2016 r.. Spotkanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu radzyńskiego zostało rozpoczęte Mszą Świętą za zmarłych funkcjonariuszy straży pożarnej, a także o błogosławieństwo Boże dla strażaków żyjących – byłych i obecnie pełniących służbę oraz ich rodzin.

Jak w roku ubiegłym, przyjęli zaproszenie i koncelebrowali Mszę Świętą proboszczowie radzyńskich parafii: ksiądz prałat Roman Wiszniewski, ksiądz prałat Henryk Hołoweńko, ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek i ksiądz Henryk Och – powiatowy kapelan strażaków. Byli z nami także w tym dniu starosta radzyński Lucjan Kotwica i wicestarosta Jan Gil.

Homilia wygłoszona przez dziekana dekanatu radzyńskiego ks. prałata Romana Wiszniewskiego nawiązywała w tym roku przede wszystkim do życiorysu i cnót patrona strażaków Św. Floriana. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani przemieścili się do sali konferencyjnej Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie została przedstawiona okolicznościowa prezentacja, nawiązująca do początków ochrony przeciwpożarowej w powiecie radzyńskim (druga połowa XIX wieku i okres do I wojny światowej).

Następnym punktem programu był przejazd uczestników na radzyńskie cmentarze i zapalenie zniczy na grobach zmarłych strażaków. Podsumowaniem uroczystości było spotkanie sportowo – obronne, w tym zawody strzeleckie o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim. Spotkanie zakończyło się spożyciem tradycyjnej grochówki oraz potraw grillowych.

W załączeniu zdjęcia ze spotkania w dniu 4 maja 2016 r.

Odwiedziny u najstarszych emerytów - członków Koła ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 19.05.2016r. członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lublinie w osobach: Prezes Koła Paweł Dworak, sekretarz Koła Adam Skowronek i skarbnik Koła Elżbieta Żydek odwiedzili najstarszych członków Koła zamieszkałych w Sobieszczanach, którzy z racji wieku i niedołężności nie mogli uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w Lublinie. Najstarszemu członkowi Koła Panu Tadeuszowi Wójtowiczowi wręczono list gratulacyjny adresowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie z okazji 90 rocznicy urodzin, życząc długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Jubilatowi wręczono kwiaty i słodki upominek. Po drodze odwiedziliśmy drugiego emeryta Pana Zbigniewa Mendla, który w kwietniu br. ukończył 86 lat. Panu Zbyszkowi również życzyliśmy długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, wręczając kwiaty i słodki upominek.

Weterani służby pożarniczej do chwili przejścia na emeryturę w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pracowali w Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Lublinie. Razem z Weteranami wspominaliśmy pracę w straży na podziale bojowym oraz kolegów których już dawno nie ma na tym świecie.
Z weteranami miałem okazję pracować na podziale bojowym od 1971r. przez okres kilkunastu lat. Wspomnieniom z lat służby nie było końca. Starsi koledzy – weterani służby pożarniczej cieszą się z jako takiego zdrowia. Nasz przyjazd sprawił im i nam wielką radość. Byliśmy wypatrywanymi osobami. Na pożegnanie obiecaliśmy ponowne odwiedziny.

Paweł Dworak

Obchody Dnia Strażaka w Kole ZE i RP RP w Lublinie

Uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami pożarnictwa zrzeszonymi w Kole w Lublinie z okazji Dnia Strażaka odbyło się w dniu 04 maja 2016r. W tym dniu o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej „Domu na Podwalu” przy ul. Podwale 15 w Lublinie okolicznościowe spotkanie otworzył Prezes Koła Paweł Dworak, który powitał 39 członków Koła ZEiRP RP w Lublinie oraz zaproszonych gości w osobach:

- Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie
 
mł. bryg. mgr inż. Roberta Grelowskiego,

- Pełniącego Obowiązki Komendanta Miejskiego w Lublinie st. bryg. mgr inż. Witolda Zborowskiego,

- Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka.

Na wstępie, Prezes Koła zapoznał uczestników spotkania z programem uroczystości, omówił sprawy organizacyjne, informując o podwójnym święcie, które będziemy obchodzić w dniu dzisiejszym tj. Dzień Strażaka i XX lecie powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lublinie. W dniu 21 lutego 1996r. Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Lublinie wyraził zgodę na utworzenie Koła w Lublinie. Na zakończenie Prezes Koła życzył emerytom i rencistom pożarnictwa i ich rodzinom oraz czynnym strażakom i sympatykom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Strażaka. Te same życzenia przekazał dla funkcjonariuszy KW i KM PSP w Lublinie. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stanisław Marek, któryomówił najważniejsze sprawy wynikające z działań i zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego na rzecz poprawy bytu środowiska emeryckiego. Na zakończenie swojego wystąpienia, złożył życzenia wszystkim emerytom i strażakom z okazji Dnia Strażaka. Życzenia z okazji Dnia Strażaka złożyli środowisku emeryckiemu również zaproszeni goście: Robert Grelowski i Witold Zborowski, życzyli nam dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na emeryturze.

W następnym punkcie programu spotkania Stanisław Marek zRobertem Grelowskim odznaczyli Halinę Kamińską i Waldemara Borzęckiego,zasłużonych działaczy Koła, odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” oraz  z Witoldem Zborowskim wyróżnili jubilatów obecnych na spotkaniu dyplomami okolicznościowymi: Biszczak Andrzej - 80 lecie urodzin, Rękas Mieczysław - 80 lecie urodzin, Duda Irena - 75 lecie urodzin, Niezgoda Stanisław - 75 lecie urodzin, Stanisław Marczewski – 75 lecie urodzin. Jubilatom wręczono słodkie upominki, życząc im długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Prezes Koła podsumowując jubileusz XX lecia Koła i na jego wniosek, wyróżniono 13 osób Dyplomem uznania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią pracę, poświęcenie i trwały ślad dokonań na rzecz ZEiRP RP woj. lubelskiego tj. Pawła Dworaka, Stanisława Marczewskiego, Mieczysława Piejaka, Waldemara Borzęckiego, Halinę Kamińską, Mirosława Wójcika, Krzysztofa Wójcika, Adama Skowronka, Lecha Borkowskiego, Kazimierza Małyskę, Leona Krupę, Józefa Pudereckiego i Henryka Grytę. Dyplomy uznania podpisaneprzez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie wręczał Stanisław Marek zRobertem Grelowskim. Następnie, Prezes Koła podziękował w imieniu odznaczonych i wyróżnionych za wyróżnienia i zaprosił wszystkich uczestników spotkania na wykonanie okolicznościowego zdjęcia i smaczny obiad. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Opracował: Paweł Dworak

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka w Kole ZE i RP RP we Włodawie

W dniu 4 maja z okazji Dnia Strażaka spotkali się członkowie Koła ZE i RP RP we Włodawie aby w uroczysty sposób świętować te obchody którym patronuje św. Florian. Jak nakazuje już kilkuletnia tradycja aby  pamiętać o zmarłych kolegach strażakach, delegacja emerytów z naszego Koła udała się na okoliczne cmentarze i zapaliła znicze czcząc pamięć tych których już nie ma wśród nas. Następnie wszyscy przybyli spotkali się przy figurze św. Floriana znajdującej się przed budynkiem strażnicy. Oprócz licznie przybyłych kolegów z Koła Emerytów w spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy PSP we Włodawie bryg. mgr inż. Paweł Matczuk. Obecny był także Kol. Waldemar Moszczyński członek ZW ZE i RP RP w Lublinie. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie okolicznościowego listu gratulacyjnego z okazji 70- Rocznicy Urodzin dla Kol. Mariana Kozła. List ten wystosował Komendant Wojewódzki PSP wraz z Prezesem ZW ZE i RP RP w Lublinie. Dalsza część spotkania upływała przy strażackim poczęstunku okraszonym licznymi wspomnieniami oraz śpiewem przy muzyce akordeonowej.

Opracował: bryg. w st. spocz. Edward Morawski

Prezes  Koła ZE i RP RP

Spotkanie przedświąteczne służb mundurowych

W dniu 24 marca 2016 w osrodku Caritas w Chełmie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych wszystkich formacji garnizonu Chełm z udziałem emerytów i renciatów tych służb oraz kapelanów. Gospodarzem spotkania była PSP na czele z Komendantem Miejskim mł.bryg. Januszem Andrzejukiem. Koło ZEiRP RP w Chełmie reprezentowali; Kazimierz Szwed - Prezes Koła, Jerzy Brzozowski - Wiceprezes Koła i czł. Zarządu Głównego ZEiRP RP, Adam Walczuk - Przew. KR Koła i czł ZW ZEiRP RP w Lublinie. Spotkanie miało świąteczno-koleżeński charakter i było okazją do złożenia świątecznych życzeń.
Oprac. J. Brzozowski

Licznik odwiedzin

5469145
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
760
1315
14480
4815119
45623
73912
5469145