1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

         W dniach 25-28 lutego 2018 roku, tradycyjnie w Poroninie, obradował Zarząd Wojewódzki, Wojewódzka Komisja Rewizyjna i Prezesi Kół z województwa lubelskiego.          Obradom przewodniczył Prezes Stanisław Marek, który przedstawił obszerne sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2017. Przedstawiono również sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Wojewódzkiego oraz wysłuchano informacji kol. Anny Pastuszak z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, zakończonej wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ZW. Po dyskusji nad sprawozdaniami, dużo miejsca poświęcono wykorzystaniu funduszu socjalnego, udzielono ZW absolutorium za rok 2017.

W dalszej części obrad przyjęto Plan pracy Zarządu na 2018 rok oraz Preliminarz dochodów i wydatków. Zaplanowano między innymi: wycieczkę zagraniczną do Portugalii, turnus rehabilitacyjny w sanatorium w Krynicy Zdrój, zawody wędkarskie w powiecie chełmskim, wojewódzki konkurs kronik oraz udział członków ZW w spotkaniach Kół z okazji Dnia Strażaka.

         Następne dwudniowe posiedzenie ZW zaplanowano we wrześniu br. w Komendzie Powiatowej PSP i Kole Radzyń Podlaski.

         Podczas kilkudniowego pobytu uczestnicy (45 osób) zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Zakopane i okolice a także zaznali (dwukrotnie) kąpieli wodnych w Chochołowskich Termach. Wieczory poświęcono na integrację przy muzyce
i grillu.

Opracowanie: St. Marek

Foto: A. Skowronek

Zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim

Walne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 28 stycznia 2018 roku. Zebranie otworzył i przewodniczył mu Prezes Zarządu Koła Mieczysław Kwasowiec, który powitał zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie Stanisława Marka i Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim Leszka Niewęgłowskiego. Przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrani wybrali jednogłośnie. Protokolantem został sekretarz Zarządu Koła Jerzy Domański. Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Sprawozdanie z działalności Kola za rok 2017 przedstawił Prezes    (sprawozdanie w załączeniu), sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Koła Marian Protaś ( sprawozdanie w załączeniu), sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Marczuk, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz został odczytany apel o wsparcie finansowe dla naszego kolegi Krzysztofa Maślankiewicza, który poważnie zachorował i potrzebne są środki na rehabilitację. W dyskusji głos zabrał Prezes ZW ZEiRP RP w Lublinie Stanisław Marek, który podziękował za zaproszenie, w skrócie omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego za rok sprawozdawczy 2017, omówił wykorzystanie funduszu socjalnego, przedstawił propozycję planu pracy ZW na 2018 rok z propozycją wycieczek, poparł wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na terenie  powiatu radzyńskiego ze wskazaniem terminu na początek września. Przyjazd przedstawicieli z woj. lubelskiego to promocja dla miasta i okolic. Gospodarze zechcą pokazać to, co mają u siebie najlepszego. Złożył podziękowanie dla Koła radzyńskiego za dobrą współpracę. Poparł apel o wsparcie oraz przedstawił postać kol. Krzysztofa Maślankiewicza. Następnie głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim Leszek Niewęgłowski. W swym wystąpieniu podziękował Kołu w Radzyniu Podlaskim za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego. Wniosek o udzielenie absolutorium  dla Zarządu przyjęto jednogłośnie. Zebrani wyrazili chęć pomocy dla kol. Krzysztofa. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2018 rok. Po zebraniu zebrani udali się na uroczysty obiad oraz wspomnienia z okresu służby.

Opracował : Jerzy Domański

Zamojskie spotkanie noworoczne

W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - noworoczne Koła ZEiRP RP w Zamościu. W zebraniu uczestniczyli członkowie Koła oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Mirosław Michoński. Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie reprezentował członek Prezydium st. bryg. w st. spocz. Roman Popajewski. Chwilą ciszy uczczono Tych, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych szeregów.

Zebrani w sposób szczególny uhonorowali aktywnego członka tut. Koła płk poż. Mieczysława Skibę byłego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Zamościu z okazji jubileuszu 90 – lecia urodzin. Jubilat, który wydał najnowszą książkę „Nie wolno zatrzymywać się w Marszu”, otrzymał od Koła specjalną płaskorzeźbą św. Floriana.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła kol. Edward Wisz, który przedstawił informację z całości działalności Zarządu Koła w 2017 r. oraz podejmowanych przedsięwzięciach w okresie roku sprawozdawczego Skarbnik kol. Józef Kobylas przedstawił sprawozdanie finansowe Koła, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Marek Kołodziej informację z przeprowadzonej kontroli kasy i dokumentacji finansowej oraz działalności statutowej Koła za okres sprawozdawczy.
Przed udzieleniem absolutorium zarządowi odbyła się gorąca dyskusja na nurtujące nas tematy, po której udzielono absolutorium zarządowi.

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu złożył wszystkim emerytom i rencistom oraz rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne oraz zaprosił wszystkich emerytów do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez Komendę. 

Po obradach uczestnicy udali się na okolicznościowe spotkanie Świąteczno – Noworoczne obejmujące przełamanie się opłatkiem, gorący poczęstunek, dalsze dyskusje i wymianę poglądów na tematy najbardziej nas dotyczące. Miłą atmosferę uświetniły kolędy i piosenki przy gitarze.

Opracowanie i zdjęcia: kol. Marek Kołodziej

Roczne Zebranie Sprawozdawcze Świdnickich Emerytów - 2018.

W dniu 25 stycznia 2018r. o godzinie 9.30 w świetlicy tutejszej komendy powiatowej PSP odbyło się roczne zebranie Członków koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku.

Zebraniu przewodniczył Prezes – Kol. Henryk Skoczylas, a obecnych było 23 emerytów. W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Kol. Janowi Bąkowi wręczono „List Gratulacyjny” z okazji 75 rocznicy urodzin. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Przyjęto plan działań i plan finansowy na  2018 r. Poruszono kilka ważnych problemów dotyczących Związku i ich Członków. Na Zebraniu gościliśmy Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku – bryg. Sławomira Kowalczyka. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił problematykę dotyczącą spraw PSP, a w końcowych słowach podziękował za dotychczasową współpracę i złożył wszystkim najlepsze życzenia. Uchwałą zebrania  przyjęto do Koła  2 nowych członków tj.  Kol. Józefę Danutę Łagowską i Mariana Kozieła. Obecnie Koło zrzesza 35 członków.  Poniżej kilka zdjęć z tej części obrad.

Autor: Zbigniew Stefaniec
Sekretarz Koła

Chełmscy emeryci pożarnictwa podsumowali rok

W sali narad Komendy Miejskiej PSP w Chełmie wyznaczyli sobie doroczne spotkanie emeryci i renciści pożarnictwa zrzeszeni w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Gośćmi zebrania byli:

§Komendant Miejski PSP w Chełmie, bryg Zbigniew Rażniewski,

§Zastępca st. kpt. Artur Rutkowski

§oraz kadrowa KM PSP mł. asp. Agnieszka Popek.

Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie kol. Stanisława Gontarza srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Zarząd koła i Komendant Miejski PSP pamiętali o Jubilatach obchodzących rocznice urodzin.

Jubilaci wraz z okolicznościowymi adresami utrzymali „słodkie” upominki- Kol. Józefa Kowalik i Tadeusza Smyk obchodziły 80 urodziny a Danuta Gołębiowska 70.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Koła Kol. Kazimierz Szwed. Zarząd spełnił oczekiwania członków i zrealizował założenia na rok 2017.

Komisja Rewizyjna wnioskując udzielenie absolutorium nie znalazła podstaw do uwag krytycznych. Uchwalony nowy plan pracy ma związek z rocznicą niepodległości Polski i 125 rocznicą powstania Chełmskiej Straży Pożarnej.

Na zakończenie szampanem wzniesiony został wzniesiony  toast noworoczny.

Oprac. Jerzy Brzozowski

Licznik odwiedzin

5889995
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
449
1713
13248
5243150
44704
56145
5889995