1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Przedstawiciele związku emerytów lubelszczyzny uczestniczyli we Mszy św. za zmarłych strażaków i byli na grobach zmarłych kolegów

 

W dniu 6 listopada 2014 r. o godzinie 7:30 w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Lublinie, ul. Podwale 15, została odprawiona Msza Święta za zmarłych strażaków z woj. lubelskiego. Mszę Świętą odprawił wojewódzki kapelan ks. Mirosław Ładniak.

We Mszy uczestniczyli m.in.:

 • st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,

 • st. bryg. inż. Zbigniew Czępiński - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

 • st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie,

 • bryg. Dariusz Gawlik - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Lublinie,

 • st. bryg. Sławomir Galiński - Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie,

 • mł. bryg. Jolanta Michalczuk - Zastępca Naczelnika Finansów KW PSP w Lublinie

  oraz przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z

        ramienia Zarządu Wojewódzkiego jak i Koła Miejskiego w Lublinie:

 

 • kol. Paweł Dworak

 • kol. Grzegorz Gorzel

 • kol. Adam Skowronek

 • kol. Janusz Sudół

 • kol. Waldemar Borzęcki

 • kol. Halina Wrona

Następnie po Mszy delegacja emerytów w osobach: kol. Paweł Dworak, kol. Grzegorz

Gorzel, kol. Adam Skowronek i kol. Janusz Sudół, udała się na cmentarz przy ul.

Unickiej gdzie zapalono znicze na grobach strażaków śp. Jerzego Górnickiego

i śp. Tadeusza Stańczyka.

Cześć ich pamięci.

Tekst oraz zdjęcia: Adam Skowronek

 

Kolejne regionalne spotkanie Jubileuszowe w Międzyrzecu Podlaskim

W Zajeździe Zacisze w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się Regionalne Jubileuszowe Spotkanie z okazji 20 - lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Białej Podlaskiej, Łosicach, Łukowie, Międzyrzecu Podlaskim, Parczewie i Radzyniu Podlaskim, połączone ze spotkaniem ,, po latach” pracowników ochrony przeciwpożarowej byłego województwa bialskopodlaskiego.

Po ceremonii powitania, okolicznościowe wystąpienie wygłosił Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek, w którym przedstawił okoliczności i historię Związku oraz sylwetki jego założycieli.

Następnie wręczone zostały Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2013 roku a kol. Janusz Pawlak otrzymał Odznakę za Zasługi dla Związku nadaną przez Prezesa Zarządu Głównego naszego Związku.

W dalszej kolejności zostały wręczone Medale okolicznościowe z okazji XX lecia Związku, a następnie okolicznościowe dyplomy.

W spotkaniu uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski, Prezes ZW Stanisław Marek, Wiceprezesi ZW Paweł Dworak i Adam Maluga, Sekretarz ZW Adam Skowronek, Komendant Miejski PSP z Białej Podlaskiej st. bryg. Zbigniew Łaziuk, Komendanci Powiatowi PSP: z Łosic bryg. Sławomir Zaniuk, z Łukowa st. bryg. Andrzej Rusinek, z Radzynia Podlaskiego st. kpt Mirosław Walicki, z Parczewa st. bryg. Janusz Krasucki i z-ca d-cy JRG w Międzyrzecu Podlaskim.

Na spotkanie licznie przybyli emeryci i renciści z byłego województwa Bialskopodlaskiego na czele z Prezesami Kół z Białej Podlaskiej Mieczysławem Goławskim, z Łukowa Januszem Pawlakiem, z Międzyrzeca Podlaskiego Józefem Danilukiem,
z Parczewa Wiesławem Nowakiem, z Radzynia Podlaskiego Witoldem Korulczykiem oraz prezesem koła w Łosicach.

Po zakończeniu części oficjalnej, zorganizowano uroczysty poczęstunek, przy którym powracano często do wspólnie przeżytych lat służby.

Redagowali: M. Goławski, St. Marek

Zdjęcia: Adam Skowronek 

 

 

 

Jubileusz 20-lecia w Rebizantach

W pięknie położonym na Ziemi Zamojskiej Ośrodku Wypoczynkowym Rebizanty k/Suścia, należącym do Komendy Powiatowej PSP Tomaszów Lubelski, odbyło się jubileuszowe spotkanie regionalne z okazji XX – lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. W spotkaniu uczestniczyli emeryci i renciści z terenu byłego województwa zamojskiego.

Powitania uczestników spotkania i zaproszonych gości dokonał Prezesa Koła w Zamościu Edwarda Wisz, a Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP R.P. w Lublinie Stanisława Marek wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Następnie uhonorowano liczną grupę przybyłych na jubileusz emerytów, rencistów i gości wręczając 4 odznaki Za Zasługi dla ZEiRP R.P. nadanych przez Zarząd Główny ZEiRP R.P., 13 medali jubileuszowych XX – lecia ZEiRP R.P. i 30 wyróżnień dyplomami okolicznościowymi. Odznaki Za Zasługi dla Związku otrzymali: Piotr Kierepka, Kazimierz Koniec, Bolesław Wnuk, Janusz Borowiński.

W spotkaniu uczestniczyło 18 członków Koła w Zamościu z jego Prezesem Edwardem Wisz, 10 członków Koła w Tomaszowie Lubelskim z jego Prezesem Piotrem Grząśko, 4 członków Koła w Biłgoraju z jego Prezesem Anatoliuszem Komanowski oraz 4 członków Koła w Hrubieszowie z jego Prezesem Ryszardem Sidorski. Współorganizator spotkania Zarząd Wojewódzki ZEiRP R.P. w Lublinie reprezentowali: Prezes Stanisław Marek, Wiceprezes Adam Maluga i Sekretarz Adam Skowronek.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Gustaw Włodarczyk oraz komendanci powiatowi PSP: w Biłgoraju st. bryg. Krzysztof Michoński,
w Hrubieszowie bryg. Piotr Kierepka, w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielech.

Uroczystości jubileuszowe zakończyło się wspólnym obiadem oraz plenerowym spotkanie przy ognisku na urokliwej wyspie rzeki Tanew, przy dużym osobistym zaangażowaniu Komendanta Powiatowego PSP
w Tomaszowie Lubelskim oraz podległych mu funkcjonariuszy pożarnictwa.

Opracowali: R. Popajewski, St. Marek

 

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

Wyjazdowe posiedzenie ZW ZEiRP RP w Lublinie

W dniach 3-4 października 2014 w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie odbyło się wyjazdowego posiedzenia lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i prezesów Kół. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy st. bryg. Andrzej Rusinek wraz z zastępcą  st.bryg. Tomaszem Majewskim. Komendanci zapoznali nas z charakterystyką zagrożeń oraz działaniami ratowniczymi jednostki taktycznej. Na spotkanie przybył również Starosta Łukowski Pan Janusz Kozioł, który przedstawił walory pięknej ziemi łukowskiej i zaprosił do ich poznania a każdemu emerytowi wręczył regionalne pamiątki. Prezes Koła Łuków kol. Janusz Pawlak z kolei zapoznał nas z historią związaną z Henrykiem Sienkiewiczem.

Podczas obrad omówiono m. innymi:

 • bieżące spraw Związku – prezes St. Marek,.

 • sprawy finansowe– skarbnik E. Błaszczyk,

 • sprawy związanych z odznaczeniami i wyróżnieniami – kol. P. Dworak

 • przygotowania do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach i Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w 2015 r.

Członkowie Zarządu i prezesi Kółpodsumowali uroczyste obchody XX-lecia naszego związku – cztery regionalne uroczystości w województwie w Elizówce (Lublin), Międzyrzecu Podlaskim (Biała Podlaska), Rebizantach (Zamość) i Rudce (Chełm) oraz uroczystości centralne w Częstochowie.

Sekretarz Adam Skowronek przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwały programowej ostatniego Zjazdu Delegatów.

Zarząd podjął uchwały dotyczące terminów przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach, terminu Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz ilości wybieranych delegatów z Kół na Zjazd Wojewódzki.

Korzystając z zaproszenia i gościnności włodarzy ziemi łukowskiej tj. Pana Starosty i Pana Komendanta Powiatowego PSP, po zakończonych obradach podążyliśmy Szlakiem Henryka Sienkiewicza. W Woli Okrzejskiej, jego rodzinnej miejscowości zwiedziliśmy Muzeum poświęcone twórczości wieszcza. W Okrzei
z kolei wstąpiliśmy do Kościoła pw. św. Piotra i Pawła, gdzie rodzice pisarza Józef Sienkiewicz i Stefania Cieciszowska wzięli ślub. Tam też dwa dni po urodzeniu –
7 maja 1846 r. został ochrzczony H. Sienkiewicz. W Okrzei znajduje się również Kopiec H. Sienkiewicza, który oddano społeczeństwu 2 października 1938 r. przy udziale wielotysięcznej rzeszy zgromadzonych z całej Polski.

Spod Kopca pojechaliśmy do Woli Gułowskiej znanej z pięknego XVII-wiecznego Klasztoru OO. Karmelitów i sanktuarium Matki Bożej Gułowskiej, które mogło inspirować wyobraźnię historyczną i literacką małego Henryka Sienkiewicza, co zaowocowało napisaniem Trylogii.

W powiecie łukowskim zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Kleberczyków w Woli Gułowskiej i hutę szkła w miejscowości Huta.

Opracował: Stanisław Marek

Zdjęcia: Adam Skowronek

W rok jubileuszu czyli 2014 (dwa czternaście)

Wyjazd zarządzono do Pawlaka właśnie

Abyś nie główkował bo zaboli głowa

Więc Ci już podpowiem, jedziem do Łukowa

A tu brać strażacka to porządne chłopy

Można by ich wysłać w środek Europy

Nie zrobią obciachu i mam wiele racji

Bo udowodnili to podczas kolacji

Gdyśmy załatwili te sprawy służbowe

Janusz "Sienkiewiczem" nabijał nam głowy

Gdzie się pisarz rodził i zmieniał kobity

Byliśmy gdzie pisał i pił okowity

A w Woli Gułowskiej wojnę przeżyliśmy

W muzeum Kleeberga ciut się gościliśmy

Noc jakoś minęła przeważnie na spaniu

By rano do Huty mieć siły w dmuchaniu

Prezes chciał wydmuchać pięknego kielicha

Kielich zszedł do złomu, bo robota licha

Po zwiedzeniu Huty czas wracać do domu

Dobrze nam tu było nie mówmy nikomu.

Adam Maluga
Łuków 3-4 październik 2014 r.

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

Jubileusz 20-lecia w woj. lubelskim.

Pierwszym zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki w Lublinie regionalnym jubileuszowym spotkaniem z okazji XX-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP było spotkanie w sali konferencyjnej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. W spotkaniu uczestniczyło 85 osób w tymzaproszeni gości w osobach:

- posłanka na Sejm RP Magdalena Gąsior-Marek

- poseł na Sejm RP Jacek Czerniak,

- przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego,

- Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. mgr inż. Tadeusz

Milewski,

- Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa,

- Prezes i Wiceprezes Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce,

- Z-ca Komendanta Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Witold Zborowski,

- Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak,

- Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku st. bryg. Artur Bis,

- Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko,

- Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Marek Gogół,

- Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny,

- Komendant Powiatowy PSP w Rykach st. bryg. Krzysztof Miłosz,

- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
ppłk Adam Lipert i wiceprezes Aleksander Chmiel,

- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych w Lublinie Tadeusz Miciuła i prezes Koła Lublin,

- Prezes Koła Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa w Lublinie

Zbigniew Wojnarski.

Na spotkanie przybyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego
i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, prezesi kół, założyciele struktur Związku, działacze, zasłużeni członkowie Związku z byłego województwa lubelskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia okolicznościowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marek, który zapoznał uczestników z genezą i kształtowaniem się struktur związkowych Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Polsce i na Lubelszczyźnie.

Spotkanie jubileuszowe było okazją do podziękowań i wyróżnień działaczy oraz osób nas wspierających. Udekorowano Złotym Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Ryszarda Nowak, odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Czesława Młynarskiego i Elżbietę Błaszczyk.

Wręczono 9 odznak Za Zasługi dla ZEiRP RP: Adam Lipert, Aleksander Chmiel, Tadeusz Miciuła, Zbigniew Wojnarski, Małgorzata Kozieł, Ryszard Łagoda, Czesław Młynarski,Stanisław Marczewski, Barbara Buczkowska. Wręczono 29 medali jubileuszowych oraz 63 dyplomy okolicznościowe.

W programie uroczystości znalazły się przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy gratulowali jubileuszu oraz życzyli dalszego rozwoju i sukcesów lubelskiej organizacji.

Na zakończenie Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie Stanisław Marek podziękował wszystkim za przybycie, emerytom i rencistom za dotychczasową działalność społeczną, życząc jednocześnie dużo zdrowia i do zobaczenia na kolejnych jubileuszach. Zaprosił zebranych na obiad do restauracji Kupieckiej, gdzie w miłej i przyjaznej atmosferze przy dźwiękach akordeonu spędzono czas na wspomnieniach i snuciu planów na przyszłość.

Opracował: S. Marek, P. Dworak

Zdjęcia: A. Skowronek

 

Licznik odwiedzin

5889278
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1445
1402
12531
5243150
43987
56145
5889278