1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Plenarne Posiedzenie i Spotkanie Wielkanocne ZW ZEiRP RP w Łodzi

22 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu odbyło się kolejne wyjazdowe Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi   wg następującego harmonogramu.:

   A. Zwiedzanie:

     1. Przyjazd wszystkich zaproszonych do godz.9,45 do KP PSP w Wieluniu

     2. Zwiedzanie Zakładu KORONA KANDELS  w Wieluniu /wiodący producent świec na  świecie / oraz Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie -   w  godz.10,00 – 12,45

 B. Obrady w obiekcie  KP PSP w Wieluniu ul. Wodna 1

        / w godz.13,00-15,00 / wg, porządku:

      1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie,

     2. Wystąpienie Komendanta Powiatowego,

       3.Informacja Prezesa Zarządów Koła w Wieluniu ze swojej działalności,

     4. Informacja z działalności Prezydium ZW od ostatniego posiedzenia ZW,

     5. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/,

     6. Sprawozdawczość z Kół za 2017r.,

     7. Informacja z kontroli ZW ZEiRP RP przez WKR,

     8. Przygotowanie do kampanii wyborczej w Kołach w 2019r.,

        9. Informacja z wykorzystania funduszu socjalnego w 2017r.

    10. Wręczenie odznaczeń,

   11. Wolne wnioski i zakończenie obrad

C. Tradycyjne Spotkanie Wielkanocne i posiłek /godz. 15,30 / –w Domu Przyjęc  Okolicznościowych w Rudzie ul. Floriańska 3

Przed rozpoczęciem posiedzenia emeryci zwiedzili Zakład Korona w Wieluniu /wiodący producent świec na świecie/ i Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi  Ireneusz Mańko. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Prezesi Kół i członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Zarząd koła łaskiego na czele z Prezesem Koła Leszkiem Gniłką oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.:

1.Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg.Marek Jankowski,

2.    Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński

3. Dowódca JRG  PSP w Wieluniu bryg. Jacek Witkowski

4. Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki KWPSP mł. bryg. Wojciech   Wieloch.

5. Prowadząca Sprawy Socjalne w KWSP  st. asp. sztab. Katarzyna    Doliwa  Sumera

6.  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi Kol. Zdzisław Pełka

W trakcie posiedzenia Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu mł. bryg. Tomasz Lewiński przedstawił historię łaskiego zawodowego pożarnictwa i zagrożenia występujące na terenie powiatu Łaskiego . Historię oraz  działalność   Koła w Wieluniu ZEiRP RP przedstawił Prezes Zarządu Koła Leszek Gniłka.

Podjęto  2 uchwały.  Uchwała Nr 1/VI 2018r  dot. przekazania z konta ZW kwoty 1000,00zł na leczenie rehabilitacyjne Prezesa ZG Kol. Krzysztofa Maślankiewicza i Uchwała Nr 2/VI 2018r dot.  przygotowania do kampanii sprawozdawczo - wyborczej  w Kołach w  2019r., w której ustalono kryterium liczebności delegatów na Zjazd Wojewódzki
w zależności od ilości członków w Kołach.

Po wyczerpaniu porządku obrad bardzo ważnym elementem posiedzenia było nadanie wyróżniającym się Emerytom odznaczeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”, które wręczył Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Marek Jankowski.  Nadano również odznaczenia związkowe. Odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko w obecności Zastępcy K W PSP st. bryg. Marka Jankowskiego.

Odznakę  MSW „Za zasługi  dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał Kol. Andrzej Maciejewski – Prezes Zarządu Koła w Łodzi.

Odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” otrzymali: Kol. Leszek Gniłka – Prezes Zarządu Koła w Wieluniu oraz Genowefa Graczyk, Andrzej Józefiak, Stanisław Kiczka oraz Andrzej Mielczarek.

    Po zakończeniu posiedzenia odbyło się Spotkanie Wielkanocne w Domu Przyjęc Okolicznościowych w Rudzie ul. Floriańska 3. Do wymienionych wcześniej osób dołączyli: Starosta Wieluński Pan Andrzej Stępień  i st. bryg w st. spocz.  Henryk Betlej - kapelan Senior Strażaków woj. łódzkiego, który poświęcił Potrawy Wielkanocne. Złożono życzenia.

Tekst:     I Mańko

Zdjęcia:  K. Dulas

Spotkanie noworoczne członków z Tomaszowa Mazowieckiego

W dniu 3 lutego 2018 r. w zajeździe Janosik odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP powiatu tomaszowskiego.

W spotkaniu, które miało podwójny charakter : organizacyjny oraz zabawy karnawałowej wzięło udział ponad 70 osób.

Wśród gości byli przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji oraz Związku Żołnierzy WP.

Komendę Powiatową reprezentował bryg. Dariusz Polański - z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Maz.,natomiast część dotyczącą obrządku liturgicznego oraz modlitwę za zmarłych Emerytów Pożarnictwa w 2017 r. zapewnił ks kapelan strażaków :Zbigniew Kowalczyk.

Podczas uroczystego spotkania członek Prezydium ZW prezes Koła Leszek Kobacki, po części dotyczącej spraw organizacyjnych, uhonorował w imieniu Zarządu Głównego ZEiRP RP 3 osoby odznakami Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Odznakami wyróżniono Kiełbasę Krystynę - wdowę po zmarłym strażaku oraz Tadeusza Kaweckiego i Zdzisława Jęczmienia - długoletnich kierowców, początkowo w zawodowej a następnie Państwowej Straży Pożarnej ( zdjęcie )

Bardzo ważna w życiu koła jest aktywność  jego członków. Najbardziej aktywnym Paniom zostały wręczone podziękowania i bukiet kwiatów.

Były to : Krystyna Kiełbasa, Urszula Biernat i Stanisława Dryniak - wdowy po zmarłych strażakach. W podziękowaniach uczestniczył oprócz prezesa Leszka Kobackiego , pierwszy Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz.obecnie Prezes Honorowy Koła  - bryg. w st. spocz. Eugeniusz Kamocki. ( zdjęcie )

Z-ca Komendanta PSP bryg. Dariusz Polański składając życzenia dziękował jednocześnie za lata służby i obecną aktywność mającą dobry przykład dla młodszych kolegów będących jeszcze w służbie. Z okazji 25-lecia powstania PSP na terenie woj. łódzkiego została wydana pamiątkowa książka, którą  bryg. Dariusz Polański wręczył pierwszym komendantom :Eugeniuszowi Kamockiemu - komendantowi rejonowemu oraz Romanowi Pająkowi - komendantowi powiatowemu PSP w Tomaszowie Maz. Książkę w imieniu Koła ZEiRP RP odebrał jego prezes- Leszek Kobacki.

Po tej części, głos zabrał kapelan strażaków powiatu tomaszowskiego - ks. Zbigniew Kowalczyk. Zaprosił do wspólnej modlitwy za zmarłych Emerytów w 2017 r. oraz składając życzenia świąteczne obdarował zebranych opłatkiem zachęcając

do wspólnych życzeń.

Kolejna część spotkania związana była już tylko ze wspaniałą zabawą taneczną , jak przystało na sobotę karnawałową.

Rozstając się po wielu godzinach, wszyscy zapewniali, ze spotkają się w tym samym miejscu za rok.

Tekst: L. Kobacki

 

Wycieczka i zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP przy KP PSP w Koluszkach do Łodzi

.W dniu 09.02.2018 r. Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Koluszkach zorganizowało dla grupy 27 osób jednodniową wycieczkę do Łodzi. Podczas wyjazdu emeryci zwiedzali:

- w EC1 Wystawę Leonardo da Vinci Energia Umysłu

Następnie w sali „NOWA ZACHĘTA” przy ul. Partyzantów 15 w Koluszkach odbyło się uroczyste  spotkanie i zebranie sprawozdawcze  członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które połączone było z posiłkiem. W spotkaniu uczestniczył:

üZastępca Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach mł. bryg. mgr inż. Marcin Rzesiewski.

üV-ce Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi kol.Henryk Banasiak

Przewodniczący Koła – kol. Jerzy Małecki podsumował roczną działalność emerytów i nakreślił plan zamierzeń na 2018 rok.

Po wyczerpaniu porządku obrad bardzo ważnym elementem posiedzenia było nadanie wyróżniającym się Emerytom odznaczeń związkowych.

Odznaki „Zasłużony dla ZEiEP RP” wręczali V - ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Kol.Henryk Banasiak i Z-ca Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Marcin Rzesiewski

Odznaką zostali uhonorowani:

Økol.Wiesław Lewandowski

Økol. Henryk Plich

Tekst i zdjęcia:  M. Bartczak

Zebrania sprawozdawcze za 2017 rok Kół w Łasku i Łodzi

W Kołach ZEiRP RP odbywają się zebrania sprawozdawcze za 2017 rok.

W dniu 20 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyło się zebranie Koła ZEiRP RP w Łasku. W zebraniu wziął udział Komendant Powiatowy PSP w Łasku st.bryg. Piotr Rudecki oraz Sekretarz ZW ZEiRP RP kol. Krystyna Zwierzchowska. Otwarcia zebrania i powitania przybyłych dokonał Prezes Zarządu Koła kol. Janusz Grącki. Przedstawił on również sprawozdanie z działalności koła za rok 2017. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej kol.Marek Ceran przedstawił protokół z kontroli działalności koła. Na jego wniosek przeprowadzono głosowanie i jednomyślnie udzielono absolutorium Zarządowi Koła za rok 2017. Długoletnia, zasłużona członkini koła kol. Jadwiga Bartoszewicz z rąk kol. Krystyny Zwierzchowskiej otrzymała odznakę "Zasłużony dla ZEiRP RP".

W dniu 25 stycznia 2018 roku w siedzibie Koła w Łodzi odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2017 rok. Prezes Zarządu Koła Andrzej Maciejewski otworzył zebranie i powitał przybyłych gości w osobach kol.Ireneusza Mańko - Prezesa ZW ZEiRP w Łodzi, bryg. Jacka Konciaka - Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi oraz asp. sztab. Jacka Kotynię - Z-cy D-cy JRG 7. W spotkaniu udział wzięli również  przedstawiciele KW PSP w Łodzi st.bryg. Piotr Celigowski i asp.sztab. Katarzyna Doliwa-Sumera. Prezes Zarządu Koła Andrzej Maciejewski złożył obszerne sprawozdanie z działalności Koła za 2017 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Zenon Szychowski wysoko ocenił pracę Zarządu Koła i wystąpił o udzielenie absolutorium za 2017 rok, które zostało jednogłośnie udzielone. Odznaką "Zasłużony dla ZEiRP RP"  za wielkie zaangażowanie w działalność Koła wyróżniony został kol. Zbigniew Surma. Odznakę wręczył Prezes ZW ZEiRP RP Ireneusz Mańko w obecności bryg. Jacka Konciaka.

Życzenia ZW ZEiRP RP z Łodzi

bn1 2017

Pogodnych, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych pomyślnych dni w Nowym 2018r. wszystkim Emerytom i Rencistom oraz ich Rodzinom

życzy  Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Łodzi.

Licznik odwiedzin

5460482
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
509
5308
5817
4815119
36960
73912
5460482