1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Prezydium Oddziału Wojewódzkiego oraz Komisji Socjalnej przy Kujawsko-Pomorskim KW PSP

W czwartek, 30 lipca 2020 r w „Restauracji Mieszczańskiej u Gołębiowskich” w Toruniu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP wspólnie z Komisją Socjalną Komendanta Wojewódzkiego PSP. Obecny był także Przewodniczacy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Na nasze zaproszenie przybył Prezes Zarządu Głównego Kol. Zygmunt Politowski.

W związku z panującą epidemią zaszła potrzeba ustalenia działań na najbliższy czas, a szczególnie obowiązków wynikających z uzyskanej osobowości prawnej. Zmian wymagają sprawy bankowe oraz skarbowe. Omówiono sprawy bieżące a szczególnie przygotowania do przeprowadzenia Plenarnego Posiedzenia Oddziału Wojewódzkiego. Prezes ZG odniósł się do omawianych spraw oraz zapowiedział w miesiącu wrześniu, drugiej już w 2020 r wideokonferencji Zarządu Głównego.    

Przewodnicząca Komisji Socjalnej przedstawiła obowiązujący od 2020 roku „Plan podziału środków funduszu socjalnego” oraz „Decyzję o powołaniu i działaniu Komisji Socjalnej”. Omówiła wyniki pracy dwóch tegorocznych posiedzeń.

  

Prezes Włodzimierz Marasz

Zebranie w Kole przy KP PSP w Inowrocławiu.

24 marca 2018 r zmarł dotychczasowy Prezes Koła ZEiRP RP przy KP PSP w Inowrocławiu. Prezes Koła st. bryg. w st. spocz. Andrzej Zwierzyński był ponadto V-ce Prezesem K-P ZW oraz członkiem Komisji Socjalnej K-P KW PSP. Znany był między innymi z okresu pracy w Szkole Oficerów Pożarnictwa gdzie był d-cą kompanii. Był cenionym działaczem i niezawodnym Kolegą.      

Po okresie rocznej przerwy w działalności Koła, w piątek, dnia 17 stycznia 2020 r o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu, z inicjatywy Ireneusza Ziarnowskiego odbyło się zebranie Koła ZEiRP RP. Na zebraniu obecny był st. bryg. Tomasz Kruczyński Z-ca Komendanta Powiatowego , który udzielił pomocy przy organizacji zebrania.

Komenda Powiatowa powiadomiła o zebraniu ok. 60 emerytów na stan 120.

Na zebranie został zaproszony Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZOW Włodzimierz Marasz, który przybył wraz z V-ce Prezesem Tadeuszem Milewskim.

Obecny był również były kapelan ks. Zenon Rutkowski.

Obecnych było 18 emerytów, którzy wybrali nowy Zarząd Koła w składzie:

1. Ziarnowski Ireneusz         - Prezes

2. Skonieczny Sławomir       - V-ce Prezes,

3. Trybulska Bogumiła         - Sekretarz.

4. Dziwnik Jan                     - Skarbnik, 

Komisja Rewizyjna:

1. Bednarek Paweł                - Przewodniczący,

2. Gałęzewski Włodzimierz     - Sekretarz,

3. Głogowski Jerzy                 - Członek

Życzymy samych sukcesów i wytrwałości w działalności na rzecz wszystkich emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.

Tekst : Włodzimierz Marasz

Relacja z zawodów wędkarskich i pikniku Koła w Grudziądu

Dnia 20. VII. 2019 r. o godz. 8.00 w Budach k/Gardei odbyły się Zawody Wędkarskie Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Grudziądzu. W zawodach uczestniczyło 22 członków Koła, a punktowane miejsca zajęli :

I miejsce - Franciszek Ramik.

II miejsce - Jan Rączka.

III miejsce - Andrzej Bobkowski

Ważeniem rybek zajmował się kolega Marek Kannenberg.

Nagrody i dyplomy w imieniu Zarządu Koła Zw.E i R Poż RP przy KM PSP w Grudziądzu wręczyli : Konrad Przybylak - v-ce prezes Zarządu Koła i Janusz Czepek - sekretarz Zarządu Koła.

Po części oficjalnej Konrad Przybylak -v-ce prezes Zarządu Koła i Janusz Czepek - sekretarz Zarządu Koła serdecznie podziękowali w imieniu seniorów pożarnictwa grudziądzkiego Helenie i Janowi Wiśniewskim za życzliwe przyjęcie braci wędkarskiej oraz pomoc w organizacji zawodów i pikniku dla członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Po zakończeniu zawodów ok. godz 11.30 , powitaliśmy przybyłych pozostałych emerytów i rozpoczęliśmy Piknik na łonie natury nad jeziorem.

Rozpoczęto spożywanie smacznej grochówki strażackiej , którą ugotował kolega - Bronisław Halik oraz pieczenie kiełbasek nad ogniskiem. W pikniku brało udział łącznie 38 osób -28 emerytów i rencistów oraz 10 osób towarzyszących. Przy kiełbasce i grochówce oraz wspomnieniach bardzo miło spędziliśmy czas. Oczywiście dzięki patronatowi św. Floriana również w tym roku pogodę mieliśmy wspaniałą.

Tekst: Organizator zawodów i pikniku - Janusz Czepek

Zdjęcia Janusz Czepek i Kazimierz Traciak.

Sprawozdanie z VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP

Dnia 09 kwietnia 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się VI WZD K-P ZW ZEiRPRP. Kujawsko-Pomorski ZW powstał 26 maja 1999 r na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów byłego województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Zagajenia dokonał Prezes ZW Wlodzimierz Marasz witając przybyłych gości:

- st. bryg. Sławomira Herbowskiego Z-ca Kujawsko-Pomorskiego KW,

- nadbryg. w st. spocz. Zygmunta Politowskiego po. Prezesa ZG,

- st. bryg. Jacka Antosa Komendanta Szkoły,

-  mł. kpt. Violettę Paga – Z-caę Wydziału Kadr KW.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych.

Komendant Szkoły Podoficerskiej SPP w Bydgoszczy przedstawił aktualne zadania, które są realizowane oraz życzył owocnych obrad.

Kol. Sławomir Stefański odczytał uchwały Prezydium ZG o przyznanych odznakach honorowych. Prezes ZG wspólnie z Z-cą KW oraz Prezesem ZW dokonał dekoracji:

- koleżanki Ewy Gołumskiej sekretarza ZW oraz

- mł. kpt. Violetty Paga Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW.

Wręczono listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa ZW jubilatom:

- Janowi Rosikiewicz z okazji 85 urodzin,-

-  Teresie Sławatyckiej z okazji 78 urodzin,

- Jędrzejowi Zimnickiemu z okazji 70 urodzin oraz

- Lechowi Pawłowskiemu z okazji 60 urodzin.

Po tych miłych akcentach Zjazd rozpoczął obrady.       

Na protokólantów WZD wybrano kol. Ewę Gołumską oraz kol. Sławomira Stefańskiego.

Na Zjazd przybyło 47 delegatów co stanowiło 88%. Zjazd był prawomocny i jawny.

Na Przewodniczącego obrad WZD wybrano nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Milewskiego, który przedstawił porządek obrad.

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Przybylak Konrad – Grudziądz,

2. Politowski Dariusz – Włocławek,

3. Stefański Sławomir – Chełmno,

4. Kędziorski Ireneusz – Brodnica,

5. Chrapiński Mieczysław – Wąbrzeźno.

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego złożył Prezes Włodzimierz Marasz.      

Skarbnik ZW Ryszard Gumowski przedstawił sprawozdanie finansowe.

Szczegółowe sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Janusz Kopczyński stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres V kadencji. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy ZW za lata 2015 – 2018 r.  

W dyskusji jednym z najczęściej poruszanych tematów to pytania kierowane do Z-cy KW dotyczące pomocy ze strony Komend Miejskich i Powiatowych a szczególnie transportu na spotkania emeryckie. Ponadto wyrażano się z troską o możliwość korzystania z funduszu socjalnego, o którego zmianę ciągle się wnioskuje.    

St. bryg. Sławomir Herbowski zapewnił, że na imprezy organizowane przez Związek a szczególnie przez ZW nie powinno być problemów z transportem.

Kol Zygmunt Politowski w swoim wystąpieniu przedstawił tematy nad którymi ZG pracuje i wymagają czasu i zmian organizacyjnych w pracy ZG. Najważniejszym obecnie, wymagającym dużo wysiłku i kosztów jest zmiana statutu naszego Związku.

Do Zarządu Wojewódzkiego Koła zgłosiły 18 swoich przedstawicieli. Prowadzący Zjazd dodatkowo zgłosił 2 delegatów.

Po ukonstytuowaniu skład ZW przedstawia się następująco:

1. Prezes            - Marasz Włodzimierz,

2. Wice               - Milewski Tadeusz,

3. Wiceprezes    - Łęgosz Franciszek,

4. Sekretarz       - Węglerski Marek,

5. Skarbnik        - Gumowski Ryszard,

6. Członek Prez.- Gołumska Ewa,

7. Członek Prez.- Mroczyński Gerard, 

8. Członek          - Banach Tadeusz,

9. Członek          - Kędziorski Ireneusz,1

10. Członek        - Leszyński Medard,

11. Chełmno       - Stefański Sławomir,

12. Członek        - Szyjkowski Stanisław,

13. Członek        - Neulitz Jarosław,

14. Członek        - Zimnicki Jędrzej,

15. Członek        - Warmiński Piotr,

16. Członek        - Rosikiewicz Jan,

17. Członek        - Młodziankiewicz Stanisław,

18. Członek        - Kierzkowski Waldemar,

19. Członek        - Politowski Dariusz,

20. Członek        - Umiński Jarosław,

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: 

1.Przewodniczący      - Kopczyński Janusz,

2. Z-ca Przewodnicz.  - Sławatycka Teresa,

3. Sekretarz                - Talaśka Krzysztof

4. Członek                   - Wojciechowski Jan,

5. Członek                   - Zefert Janusz.

Po przedstawieniu wyników I posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, Przewodniczący VI WZD przekazał dalsze prowadzenie nowemu Prezesowi Włodzimierzowi Maraszowi, który podziękował delegatom za wybór a Tadeuszowi Milewskiemu za prowadzenie Zjazdu. Wszystkich obecnych Prezes ZW zaprosił na wspólny posiłek do szkolnej stołówki.

Opracował W Marasz   

Zdjęcia Janusz Czepek

Licznik odwiedzin

6145725
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1475
1997
5809
5502956
47557
63824
6145725